Investice roku začala. Sportovní areál u Říčanského lesa se staví

Za Základní školou u Říčanského lesa na rozloze 1,5 hektaru nově vzniká víceúčelový sportovní areál. Ten bude využívat hlavně široká veřejnost, ale i škola. Investice přijde radnici na necelých 46 milionů. Sportoviště by mělo být hotovo do konce června 2018.

Výstavba moderního sportovního areálu pro širokou veřejnost, sportovní kluby a organizace i žáky přilehlé základní školy odstartovala. K diskusi o podobě areálu byli přizváni zástupci sportovních organizací i školy, aby sportoviště splňovalo požadavky těch, kteří jej budou užívat. Areál základní školy skýtá rozlohu přes 1,5 hektaru. Lokalita na východním okraji Říčan v blízkosti sídliště a Olivovy dětské léčebny tím získá chybějící pestré sportovní vyžití.

„Pozemek u školy je pro sportoviště dlouhodobě rezervovaný. To co vznikne, se myslím bude líbit nejenom dětem, ale i dospělým,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a pokračuje: „Jednáme i s lidmi v přímém okolí. Chápu, že se obávají hluku, zvýšené dopravy. Nicméně budeme se snažit veškeré tyto vlivy snižovat, zvolené technologie jsou myslím odpovědně vybrány. Skatepark nebude z dunivé překližky jako před časem na hřišti Strašínská, půjde o betonovou zapuštěnou stavbu, která bude navíc krytá terénní vlnou a šatnami.“

V rámci první etapy výstavby vznikne ještě letos ve východní části areálu atletický ovál s fotbalovým hřištěm s umělým povrchem. Na atletickém okruhu nebudou chybět sektory pro skok daleký, vysoký a vrh koulí. Součástí fotbalového hřiště bude osvětlení a síťové oplocení. Kromě toho vzniknou v této fázi také dva pumptrackové asfaltové okruhy. Kratší pro začátečníky včetně dětí na odstrkovadlech a delší pro bikerské nadšence. Dále v I. etapě vznikne i venkovní tribuna, osvětlení hřiště a sklad nářadí. Celý areál bude nově oplocen. Zhotovitel plánuje realizaci této první etapy na pět měsíců.

Další etapy výstavby areálu budou následovat v roce příštím. Budou zahrnovat vybudování víceúčelového hřiště na basketbal, volejbal, malou kopanou. Realizován bude i skatepark, který v Říčanech dlouhodobě chybí. V plánu jsou i nová parkovací místa a dětské hřiště. V poslední etapě bude vybudován parkour, workout fitness a lezecká stěna. Na závěr je pamatováno na provedení sadových úprav. Vše by mělo být hotovo do konce školního roku 2018.

Již při výstavbě nové školy bylo počítáno se sportovním areálem. Sportovní vyžití zejména pro starší dětije v Říčanech doposud naprosto nedostatečné. Navíc nás i sportovní organizace upozorňují na nedostatek sportovišť. Zejména pak těch krytých. Důležité jsou však i sportoviště pro individuální vyžití. V době, kdy není jednoduché děti dostat od elektroniky k pohybu, musí být i nabídka venkovních aktivit dostatečně atraktivní a pestrá.

Sport je pro svůj celospolečenský přínos podporován i na republikové úrovni. „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci dotačního programu Podpora materiálně technické základny sportu vyhlásilo výzvu, kde žádáme o dotaci. Ta by mohla pokrýt až 20 milionů korun z celkových nákladů,“ dodává starosta Vladimír Kořen.

Autor: Kryštof Sahula

Foto: Wikipedia.org

Share