9℃
Dnes je 15. listopad , svátek má Leopold

Když ještě nebyly mateřské školky, chodily děti do Opatrovny. Aby mohly maminky pracovat ve fabrice

Další fotky

Podívejme se, jak to chodilo dřív. Dnes se zaměříme na předškolní léta, tedy mateřské školy. Jejich předchůdcem byly takzvané Opatrovny, které začaly vznikat v první polovině devatenáctého století. Důvod jejich vzniku byl prostý – bylo zapotřebí každé ruky, a tak při rozšiřování manufakturní výroby byly do pracovního procesu zařazovány i ženy.

Reklama

Děti, které ještě nechodily do školy, se potulovaly bez dozoru ulicemi, chytaly se různých žebráckých partiček nebo dokonce umíraly na zranění způsobená neopatrností a neobratností. Vždyť jim byly třeba jen tři roky….

Kindergarten v Praze

A tak v roce 1832 vznikla v Praze na Hrádku pod Emauzy „vzorová opatrovna“. Zasloužil se o ni Jan Svoboda (1803–1844). Hravou a nenásilnou formou, za pomoci říkanek a zpěvu, vštěpoval tříletým až šestiletým dětem zásady života a morálky, učil je základům čtení, psaní a také němčiny.

V druhé polovině devatenáctého století se v Čechách začaly objevovat německé Kindergarten neboli dětské zahrádky. Původně vznikly pro matky s dětmi, které se tady učily správné výchově svých dětí. První svého druhu byla založena roku 1862 v Praze ve Spálené ulici. Zakládali je čeští Němci a pomalu docházelo k poněmčování českých dětí. Žáčci se učili mimo základních dovedností rozpoznávat geometrické útvary, jako kouli, hranol, kužel a další. Každý model byl složen z několika menších částí a fungoval jako první důmyslná stavebnice rozvíjející, vedle základů počtů, také myšlenkové pochody a logiku.

Kluci i holky dohromady

V roce 1922 přišel takzvaný malý školský zákon. Zrušil úlevy z povinné školní docházky, zavedl společné třídy chlapců a dívek na všech stupních škol a mezi učiteli a učitelkami nastala rovnoprávnost. Děti od šesti do jedenácti let navštěvovaly obecnou školu, pokračovaly na vyšší obecné škole, na škole měšťanské či na některé ze středních škol. Čtrnácti až šestnáctiletá mládež navštěvovala povinně pokračovací školy nebo kurzy při školách obecných či občanských. Pokud tedy nepokračovala ve školách živnostenských, kupeckých, lidových školách hospodářských nebo na jiných vyšších a odborných.

České a německé školství

Za Protektorátu mohl být zřizovatelem školy stát, orgány místní samosprávy, soukromý subjekt či církev. Vedle českých škol fungovaly i školy německé, polské, maďarské, židovské a další. V roce 1942 byly uzavřeny židovské školy a školství se dělilo na české a německé. Děti českého původu mohly po rasovém, politickém, zdravotním a sociálním přezkoušení navštěvovat i školy německé, ale jejich počet nesměl překročit čtvrtinu počtu žáků ve třídě.

Kaňky a piják. Za „totáče“ bývalo plnicí pero luxus. Psaní číňanem si děti musely zasloužit

Osmiletá docházka

V roce 1953 zavedl Školský zákon osmiletou základní školní docházku a jedenáctiletou střední školu. Žáci ukončovali osmiletou docházku závěrečnými zkouškami ze dvou povinných a jednoho výběrového předmětu. Kvůli zkrácení základní školní docházky došlo na prvním stupni ke zrušení předmětů prvouky, psaní a vlastivědy a pátý ročník převzal předměty zeměpis, přírodopis a dějepis, které se učily až na druhém stupni. Přechod pro žáky ze čtvrté do páté třídy byl náročný, učební látky bylo hodně a byla složitá. Přesto straničtí představitelé vinili z neúspěchů žáků učitele.

Devítiletá docházka

Zákon o soustavě vzdělávání a výchovy z roku 1960 prodloužil školní docházku znovu na devět let. Povinná školní docházka se odehrávala na takzvaných Základních devítiletých školách (ZDŠ) a přibyl předmět pracovní vyučování. Já jsem chodila do školy v Buštěhradě. Měli jsme sice Základní devítiletou školu Julia Fučíka, ale vycházela jsem v roce 1985 a vycházela jsem z osmé třídy. Na prvním stupni se znovu vyučovalo psaní a vlastivěda, přibyly tělocvik, výtvarka a hudebka a taky ruština. Středoškolské vzdělávání nabízela střední odborná učiliště, učňovské a střední odborné školy.

FOTO: Retro školy a školky

Retro školy a školky - RR_675Retro školy a školky - RR_676Retro školy a školky - RR_725Retro školy a školky - RR_677Retro školy a školky - RR_678
Další fotky
Retro školy a školky - RR_679Retro školy a školky - RR_723Retro školy a školky - RR_680Retro školy a školky - RR_724Retro školy a školky - RR_727Retro školy a školky - RR_728Retro školy a školky - RR_943Retro školy a školky - RR_1208Retro školy a školky - RR_1209Retro školy a školky - RR_1210

Ale zpátky ke školce…

Po skončení druhé světové války byl v roce 1948 vydán „Zákon o jednotné škole“. Jesle a mateřské školy se začaly rozvíjet. Předškolní vzdělání bylo zařazeno so školní vzdělávacích institucí, ale zatím nebyla školka povinná. Kvalita vzdělávání vzrůstala a kvetla do roku 1965. Vycházela řada odborných publikací, u dětí se hledělo především na rozvoj estetické a dramatické výchovy. Ale potom se cosi změnilo a mezi lety 1965 až 1975 se začal rozvíjet víc typický socialistický přístup, kdy se socialistická ideologie promítala do obsahu už předškolní výchovy. Soudružky učitelky četly dětem sovětské pohádky, učily je sovětské písničky, všechny školky měly nachlup stejné vzdělávací programy.

S odchodem komunistického režimu navázala předškolní pedagogika na období Reformního hnutí a přijala osobnostně orientovaný cíl předškolní výchovy. Ten staví do popředí individuální přístup k dítěti, empatii ze strany učitelky, a tak dále. Tady se také začaly rozvíjet alternativní pedagogické směry, které známe i dnes. Patří sem třeba Montessori systém, Walfdorská pedagogika, projekt Začít spolu, lesní školky a další.

Od září 2017 vznikla povinnost předškolního vzdělávání. Děti musí do školky chodit pětkrát týdně na čtyři hodiny denně, nepřihlášení dítěte do povinného předškolního vzdělávání je považováno za přestupek.

Dnes, 13:00
Před 130 lety se narodil generál Vojtěcha Vladimíra Klecandy, voják, který se významně zasloužil o...
Dnes, 12:26
Novou koalici bude tvořit v Jesenici ODS, STAN a Rozumný rozvoj – TOP 09. Vyplývá to...
Dnes, 10:00
Dostala jsem zajímavou zprávu od vnučky dosud nejstaršího žijícího holiče a kadeřníka. Iveta Pavuková mi...
Dnes, 08:00
Sucho v puse, bolest hlavy, nevolno od žaludku. Už zase jsme toho vypili více, než...
Včera, 18:31
Středočeský krajský úřad poskytne zastupitelům, kteří si o to požádají, úplné znění výsledné zprávy z...
Včera, 12:00
Potkala jsem je na jedné obecní charitativní slavnosti. Byli tam dva a byli naprosto úžasní....
Včera, 10:00
Scény, kde si filmové hvězdy vychutnávají nádherně vypadající pochoutky, už nemusejí být pouhým snem. Máme...
Včera, 08:00
Zvýšení hladiny krevního cukru způsobuje produkce nebo nedostatečné využití hormonu inzulinu, který je produkován slinivkou...
13.11.2018
Komerční článek
Pravidelná dávka nových lahodných chutí. Tak můžeme popsat Brandnoozbox. Balíček plný překvapení a novinek na...
13.11.2018
V Jindřišské věži v Praze mohou lidé do 25. listopadu navštívit výstavu komiksů o fungování...
Reklama