Koupaliště v Úvalech: Rekonstrukce bude, spokojen však není nikdo

Úvalské koupaliště je uzavřené od roku 2015. Loni proběhlo referendum o rekonstrukci koupaliště, přičemž 75 procent oprávněných voličů souhlasilo s tím, že si přejí jeho obnovu. Zastupitelstvo nyní rozhodlo, že koupaliště bude skutečně otevřeno v létě 2018. Prošla ale varianta s cyklostezkou skrz areál koupaliště, s níž řada úvalských obyvatel nesouhlasí.

Úvalské koupaliště má dlouhou historii a o to více místní obyvatele trápí, že je od roku 2015 uzavřeno a chátrá. Důvodem uzavření byl havarijní stav vodních rozvodů, elektroinstalace a špatný technický stav čistírny vody. Koupaliště se předtím naposledy rekonstruovalo v roce 1999, podle občanské aktivity Zachraňme koupaliště se ale jednalo o rekonstrukci velmi nekvalitní.

Právě kvůli rekonstrukci koupaliště vypsalo město Úvaly své historicky první referendum, které se konalo v roce 2016, tedy rok po uzavření koupaliště. Právě v té době vznikla zmiňovaná občanská aktivita Zachraňme koupaliště. Její členové, kteří jsou doposud velmi aktivní, si tehdy dali za cíl, dostat k referendu co největší počet oprávněných voličů, což se nakonec povedlo. Referenda se zúčastnilo úctyhodných 50,24 % oprávněných voličů, přičemž 75 % z nich volilo „Ano“ pro obnovu koupaliště. „Jste pro to, aby bylo obnoveno úvalské koupaliště, i když o náklady s tím spojené budou kráceny finanční prostředky určené na rekonstrukci infrastruktury a ostatního majetku města?“ ptali se tehdy úvalští zastupitelé svých občanů. Tato otázka byla mnohými kritizována a označena za manipulativní.

Od referenda již uplynula pěkná řádka měsíců. Teprve na květnovém zasedání v letošním roce se zastupitelé shodli na dalším postupu. Koupaliště by mělo návštěvníkům znovu otevřít své brány během letní sezony roku 2018. Úvalská radnice vytyčila následující postup:

  1. Zrekonstruovat bazény s minimální investicí podle posudku firmy Betonconsult, tj. odříznutí horního zhlaví bazénů do hloubky cca 50 cm, včetně oprav stěn a dna s použitím bazénové fólie.
  2. Vybudování nové filtrační jednotky pro koupaliště s manuálním systémem filtrace a minimálně poloautomatickým dávkovacím systémem včetně akumulační nádrže s tím, že filtrační jednotka bude umístěna na betonové desce na povrchu a bude zahrnovat i menší domek pro elektroinstalace a chemikálie.
  3. Vybudování zázemí koupaliště (WC, sprchy, pokladny, občerstvení) z kontejnerů s tím, že v maximální možné míře bude využito již existující zázemí (například již nyní stojící objekt WC a sprch). Rada města předloží i alternativní variantu zahrnující pouhý pronájem kontejnerů.
  4. Využití služeb pracovníků TSÚ při provozu koupaliště coby preferovaného řešení.
  5. Vybudování nového oplocení koupaliště včetně zabezpečovacího zařízení, které bude v provozu v době uzavření koupaliště.

Zastupitelé si dále vyhradili právo rozhodnout o zastavení výběrového řízení, pokud vítězná nabídka překročí částku 20 milionů korun včetně DPH. Prozatím také nebude zřízeno parkoviště u koupaliště, na průjezdnost ulic proto bude dohlížet městská policie. Zastupitelé dále hlasovali o návrhu Petra Voseckého, že „nesouhlasí s vedením navržené cyklostezky v rámci areálu koupaliště“. Toto usnesení ale nepřijali.

Mohlo by se zdát, že v tuto chvíli budou všichni spokojeni, opak je ale pravdou. Úvalští občané mají problém s cyklostezkou vedenou skrz areál koupaliště, která tím pádem zmenší prostor, jež budou moci návštěvníci využít. Lidé z občanské aktivity Zachraňme koupaliště dokonce už v únoru roku 2017 podali návrh na přezkum vedení asfaltové cyklostezky areálem koupaliště na Ministerstvo vnitra. V obsáhlé odpovědi z ministerstva se mimo jiné dočteme o tom, že vybudování cyklostezky bylo plánováno už před samotným referendem. Referendum samotné mělo přitom pouze informovat vedení města o tom, zda a za jakou cenu si občané přejí koupaliště zachovat.

K rekonstrukci koupaliště se v letním vydání Života Úval vyjádřil i starosta města Petr Borecký. „Jednání zastupitelstva se bohužel neslo ve velmi emotivním duchu, zejména ze strany přítomné veřejnosti. Bohužel, ukázalo se, že přítomní občané, kteří přišli na zastupitelstvo, ve své většině nepřišli poslouchat a diskutovat. Odborné a technické informace ke koupališti je nezajímaly. Měli problém kvůli hluku, který tvořili, slyšet přednášejícího, ale hlavně prezentovaným věcem nerozuměli (nebo nechtěli rozumět) a nebyli schopni je ani s výkladem pochopit. Požadavky na koupaliště, vyplývající z norem hygieny či stavebního zákona, byly pro ně absolutně nevýznamné, protože za jejich mládí se nic takového neřešilo, tak proč dnes. V tu chvíli ztráceli pozornost, bavili se mezi sebou a považovali tuto pasáž za ztrátu času a zbytečné zdržování,“ napsal o průběhu zastupitelstva s tím, že občané jsou a priori proti všemu, jelikož problematice nerozumí a nejsou schopni ji pochopit ani s dostatkem informací.

Starosta poté shrnul, na čem se na zastupitelstvu dohodli s tím, že podle něj jde o zcela minimalistické řešení, rekonstrukce ale bude přesto stát 20 milionů korun. „Osobně si myslím, že přijaté rozhodnutí zastupitelstva je to nejhorší možné. Utratí se nehorázné peníze za zflikování areálu, ale hlavní cílovou skupinu – aktivní seniory, mladé lidi a rodiny s dětmi – úplně míjí. Nebo si snad někdo myslí, že bude návštěvníky lákat chodit na koupaliště mezi TOIky a bez zázemí? A bez vyřešeného parkování?“ uvedl starosta.

Autor: Kamila Steinbachová

(foto: Facebook)

Share