Nová základna pražské záchranky v Radotíně

Výjezdová skupina rychlé záchranné služby z Lahovic se přestěhovala do nových prostor v Radotíně. Důvodem byly nevyhovující podmínky průmyslového objektu v původním sídle a především pak fakt, že se prostory nacházely v záplavové oblasti. Nová základna záchranářů v Radotíně je současně sídlem Hasičského záchranného sboru, což přináší oběma složkám integrovaného záchranného systému nemalé výhody.

Slavnostní uvedení ZZS hl. m. Prahy do prostor hasičské stanice v Radotíně

Slavnostní otevření výjezdové základny v Radotíně proběhlo 27. června ve 14 hodin za účasti ředitele Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy Petra Koloucha a radních hlavního města Radka Lacka a Libora Hadravy. Podle ředitele pražské záchranky Petra Koloucha nová základna splňuje bezezbytku současné legislativní požadavky a přináší záchranářům komfort, na který v nedalekých Lahovicích nemohli ani pomyslet. Původní základna totiž byla umístěna v průmyslovém areálu, který je navíc na strategicky nevýhodném místě – přímo na území ohroženém záplavou a při posledních povodních musela být dokonce evakuována.

Radní pro zdravotnictví a bydlení Libor Hadrava a Radek Lacko s ředitelem ZZS hl. m. Prahy MUDr. Petrem Kolouchem, MBA.

Lepší spolupráce záchranných složek

V případě mimořádných událostí je klíčová úroveň spolupráce mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému. Mezi tyto složky patří policie, hasiči a záchranná služba. Dobrá komunikace a koordinace všech těchto složek během krizových událostí často zachraňuje nejen majetek, ale mnohdy i životy obyvatel. Společná základna hasičů a záchranářů v Radotíně tak oběma těmto složkám poskytuje významnou výhodu. Myslí si to i pražský radní pro oblast zdravotnictví Radek Lacko, podle kterého je slučování základen jednotlivých složek integrovaného záchranného systému správným trendem. „Radotín má novou společnou výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné služby a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. Trend společných základen jako radní pro oblast zdravotnictví jednoznačně vítám a podporuji. Dochází tak k zefektivnění práce, úspoře času a nákladů, sdílení informací a dalším prospěšným synergiím – ty nakonec ocení především obyvatelé Prahy, kteří se ocitnou v nouzi,“ řekl radní Radek Lacko s tím, že v tomto případě nebyla ani potřeba rekonstrukce stávající radotínské hasičské stanice.

Hasiči a zdravotničtí záchranáři budou sloužit ve společných prostorách radotínské hasičské stanice.

Dostupnost neodkladné péče

V nastoupeném trendu se bude pokračovat. Ředitelé jednotlivých složek již nyní plánují sdílení společných prostor na vybraných stávajících i nových hasičských stanicích. Dojezdové časy a tedy dostupnost neodkladné péče je v Praze ve srovnání se světem na velmi vysoké úrovni. „Strategické rozmístění stanovišť zajišťuje velmi dobrou obslužnost území hlavního města s dostupností neodkladné pomoci v limitu do 20 minut v 99,5 procentech událostí. U případů první naléhavosti je dojezdový čas do osmi minut. Zdravotnická záchranná služba trvale usiluje o rozvoj sítě výjezdových základen, a v nejbližších měsících tak počítá s otevřením stanovišť v prostorách letiště Ruzyně a hasičské stanice ve Strašnicích,“ upřesnil vedoucí lékař zdravotnického operačního střediska a tiskový mluvčí ZZS HMP Ondřej Franěk.

(fkc)

(Zdroj: Zdravotnické noviny)
foto: archiv ZZS HMP

 

Share