Řešení tajenky – Praha


Náš REGION PRAHA 2/2017

Tajenka – České přísloví: „Ženy se styděti dítek neviděti“


Náš REGION PRAHA 1/2017

Tajenka – České přísloví: „Kdo činí co chce utrpí co nechce“


Náš REGION PRAHA 0/2017

Tajenka – České přísloví: „Lidi poslouchej a svůj rozum měj“