14℃
Dnes je 23. červenec , svátek má Libor

V červenci na Makovskou pouť. Oblíbená je už desítky let

Maková hora u obce Smolotel na Příbramsku je známým poutním místem Středočeského kraje. Letošní Makovská pouť začíná již v pátek v podvečer dvacátého a pokračuje v sobotu 21. a v neděli 22. července. V neděli se slouží i mše v kostele na Makové hoře.

Reklama

Místní kostel, zasvěcený sv. Janu Křtiteli a Panně Marii Karmelské a označovaný jako „barokní perla středního Povltaví“, je pravidelným cílem svatebčanů, konají se zde nejrůznější slavnosti nebo po celém kraji velmi oblíbená Makovská pouť.

Pouť na Makové hoře je největší poutí středního Povltaví a pravděpodobně celého příbramského okresu. Koná se každoročně na svátek Panny Marie Karmelské 16. července nebo první neděli po něm. Vždy byla navštěvována poutníky z okolí i ze vzdálenějších míst Čech i Moravy, dříve chodila na Makovou i procesí. Dnes se světské radovánky odbývají dole ve vesnici a v kostele na Makové se v poklidu slouží mše svatá.

Celá obec Smolotely se o pouťovém víkendu zaplní atrakcemi, houpačkami, střelnicemi, krámky s občerstvením a všemožným pouťovým zbožím. V posledních letech se obecní úřad snaží navrátit k původnímu duchu pouti, a proto jsou zváni tradiční výrobci a prodejci jako řezbáři, kořenáři, kováři, pekaři domácích koláčků a perníků, kteří mají své stánky podél hlavní ulice ve Smolotelích.

V pátek před poutí se hraje tradiční pouťové fotbalové utkání místních ženatých pánů proti svobodným mládencům, jež je hojně navštěvováno místními i přespolními fanoušky, kteří se této výjimečné akce pravidelně účastní. Toto utkání zahajuje celé pouťové veselí v obci.

Složitá historie kostela

Kostel, který na Makové hoře nechal postavit v letech 1719 až 1722 Jan Felix Chanovský z Dlouhé vsi a jehož stavitelem byl Carl Antonio Cannevalle, svítí na pozadí vltavských lesů do celého kraje. Kostel vysvětil v roce 1723 biskup hrabě Jan Rudolf Špork a tehdy přišli na Makovou horu i karmelitáni, kteří sem přinesli milostnou sošku Panny Marie Škapulířské, jež se dochovala dodnes a na oltáři můžete vidět její kopii. Po smrti Jana Felixe Chanovského přišel kostel o potřebný přísun peněz, a nemohl tak být dostaven podle původních plánů s obvodními ambity. V této době opouští Makovou horu i řeholníci, jejichž klášter, podle některých zmínek, vyhořel.

Od roku 1836 je vedena farní kronika, která dobře mapuje další období, jakožto i likvidaci Bratrstva svatého škapulíře a karmelské Matky Boží v době josefínských reforem. Bratrstvo obnovuje v letech 1853 až 1856 páter Jan Šrámek a zřizuje zde i faru. Dalším důležitým historickým mezníkem byl rok 1886, kdy farář František Panocha vydává brožuru Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, ve které sepsal kompletní historii kostela, která doposud nebyla zcela jednoznačná.

V září roku 1909 nastoupil na Makovou horu páter Vincenc Bosáček pocházející ze starobylého příbramského rodu a dlouhá léta zde žil také jeho bratr, akademický malíř Josef Bosáček. Ten zhotovil malbu nad presbytářem, jinak je známý jako spolupracovník Mikoláše Alše. K této době se váže i historka o oslíkovi, který nosil ke kostelu vodu. Sám přinášel na hřbetě do vesnice dvě prázdné nádoby, počkal, až mu je někdo naplní, a poté se vydal i s nákladem zpět.

Významně zasáhla Makovou první světová válka, kdy byly pro válečné účely odebrány kostelu zvony (zbyl tu pouze jediný nejmenší) a jen o kousek unikly stejnému osudu varhany, které byly ušetřeny pro svou historicko-uměleckou hodnotu.

Rekonstrukce přišly až v posledních letech

Po roce 1989 utrpěl kostel velké rány v podobě krádeží a vandalismu. Až v polovině 90. let minulého století byla udělána generální oprava fasády, instalace zabezpečovacího zařízení a obnova schodišť, o něco později byla opravena příjezdová silnice, kostel byl osazen novými dveřmi a vybudovány přípojky elektrické energie. V roce 1996 přišel na Makovou řeholník – františkán František Angelo Homola, který se plně věnoval všem příchozím návštěvníkům a hlavně kostelu. Rekonstrukce se dočkaly i historické varhany a také bylo nainstalováno venkovní osvětlení kostela. I díky těmto opravám a úpravám se zvyšoval počet příchozích věřících, poutníků a návštěvníků. V roce 2000 byly do věží kostela vráceny dva nové zvony, byly opraveny kamenné kříže před kostelem a do průčelí kostela byla vrácena rekonstruovaná socha Panny Marie Immaculaty. Poslední větší opravou bylo znova poskládání obvodového tarasu.

Naučná stezka

Od roku 2009 je možné se seznámit s okolím Smolotel a Makovou horou díky naučné stezce, kterou připravili a zprovoznili studenti gymnázia Přírodní škola ve spolupráci s obyvateli Smolotel za podpory nadace Vodafone ČR. Stezka začíná na smolotelské návsi, kde najdete první informační tabuli, dalších šest informačních tabulí je rozmístěno na 6,5 kilometru dlouhém okruhu. Tato zastavení se kromě poutního místa věnují také místní přírodě nebo historii zahrnující například důlní činnost, která zde v minulosti probíhala. Bylo zde vyraženo několik pokusných štol pro těžbu gabra (hlubinného čediče), nacházelo se tu dokonce i jedno menší rýžoviště zlata a také ložisko velmi vzácné červené žuly, která se ve světě vyskytuje jen ojediněle.

20.7.2018
Ve velké hale Zimního stadionu Příbram už je led téměř připraven na spuštění provozu. V malé...
19.7.2018
Ve Zduchovicích na Příbramsku začalo dnes natáčení celovečerního filmu Léto s gentlemanem. Režisérem je Jiří...
19.7.2018
Fotbalisté Příbrami se vracejí do nejvyšší soutěže s cílem bavit hrou fanoušky. Trenér Josef Csaplár...
19.7.2018
Policistům dohlížejícím na pořádek v Brdech pomáhají bezpilotní letouny, takzvané drony. V těchto dnech díky...
17.7.2018
Příbramští policisté obvinili mladíka, který podle nich vyhrožoval umístěním čtyř bomb na Václavském náměstí v...
16.7.2018
Provoz na dálnici D4 na 43. kilometru u Příbrami dnes odpoledne zkomplikoval požár kamionu převážejícího...
12.7.2018
Policisté vypátrali čtyřiatřicetiletého vězně, který 7. června utekl z nestřeženého pracoviště v Příbrami. Nepomohlo mu...
12.7.2018
Obchodování s drogami si jako zdroj příjmů zvolil 23letý muž z Příbrami.
11.7.2018
Příbramské náměstí 17. listopadu opět zdobí keramické sousoší Znamení zvěrokruhu. Dílo prošlo složitým restaurátorským procesem,...
6.7.2018
Městys Jince uspořádal zájezd za svými přáteli – klienty Domova Laguna Psáry. Členové pěveckého spolku...
Reklama