-1℃
Dnes je 18. listopad , svátek má Romana

Rozhovor se starostou Rakovníka: Potěšilo mě, že se zastupitelé chovali slušně a ve prospěch lidí

Navštívili jsme JUDr. Pavla Jenšovského, starostu města Rakovník, a vyzpovídali ho ze čtyřletého vládnutí na radnici. Zjistili jsme, že je to fér chlap, úspěchy spravedlivě dělí i mezi zastupitele z ostatních politických stran a nic si nepřivlastňuje. Co mu na radnici vadilo a naopak co by plánoval do budoucna, se dočtete v rozhovoru.

Reklama

Pane starosto, začněme shrnutím života ve městě. Co se vám podařilo vylepšit a máte z toho největší radost?

Podařilo se nám konsolidovat finance města na takovou úroveň, na jaké nikdy nebyly. Na přelomu loňského a letošního roku jsme byli na úsporách mezi 90 a 100 miliony korun. Díky tomu, že jsme těch úspor dosáhli, jsme schopni zabezpečit rekonstrukci plaveckého bazénu, který jsme převzali v takovém stavu, že ho statik zavřel. My teď zajišťujeme jeho rekonstrukci, která stojí kolem 180 milionů korun. Díky tomu, že se nám podařilo takto hospodařit, a podle expertů je město v nejlepší finanční kondici za celou historii, jsme schopni udělat tuhle velkou investiční akci.

Co konkrétně to přinese obyvatelům Rakovníka?

Přispívá to ke komfortu bydlení ve městě, ale současně umožňuje výuku plavání, která je dnes na školách povinná. S tím souvisí i další věc, ze které mám radost. Podařilo se nám do škol a školek za volební období nainvestovat kolem 100 milionů korun. Mateřské školy jsou prakticky v takovém stavu, v jakém bych si je představoval, krom nějakých drobností. Ke školám jen stručně. První základní škola nová střecha, okna a fasáda. Na třetí základní škole se rekonstruuje jídelna, škola se dělá bezbariérovou a tak dále. Mám radost z toho, že školy a školky se mění.

Co další investice?

Celkově jsme do města investovali kolem 400 milionů korun. Je to vidět na řadě ulic, veřejných prostranství, budov, včetně budovy radnice. Myslím si, že tímhle směrem by město mělo jít dál, že by mělo vytvářet takové prostředí, které je příjemné a zdravé. Vysazujeme masivně zeleň, jen za toto volební období přibylo asi 170 stromů. Město by se mělo snažit i o to, aby bylo bezpečné. Díky i tomu, že jsme zvýšili stavy městské policie a máme prevenci kriminality, tak jsme jedno z nejbezpečnějších měst v České republice. Mělo by to být město, které má dobré prostředí pro děti a vyžití pro všechny, sportovní, kulturní a podobně.

Jak vnímali lidé návrat armády do kasáren?

Lidi to uklidnilo, hrozilo totiž, že se opuštěná kasárna stanou vyloučenou lokalitou. Dojednali jsme tedy návrat armády do kasáren a to pro nás má dva důsledky: nezhorší se bezpečnostní a sociální situace ve městě a mohl by se zarazit mírný pokles počtu obyvatel města. Ve chvíli, kdy sem přijde až 600 vojáků, budou si tu moct pořídit bydlení a založit rodiny. Předpokládáme, že to nastartuje nárůst počtu obyvatel, a kdyby za vojáky nepřišel babyboom, čert by v tom musel bejt.

Máte zajímavě řešený vjezd do srdce města. Proč jste zavedli závoru s placeným stáním?

Ono to tu bylo vždy, jen při výjezdu stála výběrčí budka, u které se platilo, což vytvářelo obrovské kolony na náměstí. My jsme ten systém modernizovali, právě teď je ve zkušebním provozu. Je to systém, který odpovídá evropským standardům.

Starostou obce jste poprvé, co byste změnil na radnici?

Pokud se nám podaří vyhrát volby, chtěl bych udělat co nejširší koalici a co nejvíce volebních subjektů zapojit do rady. Tedy subjektů, které jsou schopné spolupracovat, a pokud budou noví, budou ochotni naslouchat tomu, co říkají ostatní, a nebudou jen prosazovat svoje názory.

Prozradíte nám svou představu o budoucí koalici?

Je velmi nepravděpodobné, že by v té koalici byla ODS, která jako jediná vede negativní volební kampaň, jako jediná se dopouští věcí, které jsou z mého úhlu pohledu neférové. Prostě nikdy nepřekročí svůj stín.

Setkal jste se s nějakým nepříjemným překvapením?

V průběhu tohoto období těžko říci…

Beru to z pohledu vašeho přechodu z ředitele domova pro seniory na radnici, pro některé lidi je přechod do státní sféry obvykle veliký šok…

Já jsem ve státní správě dělal předtím 22 let, takže mě to až tak nešokovalo (směje se).

Jaké cíle jste si ještě vytyčil do budoucnosti, pokud byste se stal starostou?

Postavili jsme volební program tak, abychom si byli jistí, že to, co v něm je, jsme schopni splnit. Chci, aby naši kandidáti nikomu nelhali a neslibovali věci, které jsou nereálné. Současně jsme je stavěli tak, aby to byly věci pro město důležité. Za jednu z nejdůležitějších považuji rekonstrukci tří opuštěných domů na náměstí na knihovnu a společenské centrum. Současně pak opatření k zachytávání vody, protože Rakovník leží v oblasti s výrazným suchem, což je letos už hodně vidět. V podstatě jedinou cestou je zachytávat vodu, protože v republice neprší méně než dříve – naprší tady 50 miliard kubíků vody, ale my ji neumíme zadržet. Proto chceme v botanické zahradě vybudovat rybníček, který by jímal podzemní vodu k zalévání. Na Zátiší, což je oblast, kde vždycky přívalový déšť způsobí škody, chceme vybudovat podzemní nádrže, které by na dvou místech vodu jímaly a umožňovaly její vsakování.  Ale nezapomínáme ani na sociální věci, kulturu, sport a další.

Obyvatelka Klínce se zamýšlí nad dopady sucha a asfaltek bez stromů a keřů

Jak letošní sucho pocítili v Rakovníku lidé?

První problém je, že několik let po sobě musíme vydávat zákaz zalévání a používání povrchové vody. Druhý dopad pociťují naši zemědělci, ti mají procentuálně nižší výnos, než je průměr republiky, i když je ten nejlepší rok. I to ovlivňuje klima. Letos poprvé ve vrtech na pitnou vodu poklesla hladina. Problém je v tom, že srážková voda se do podzemních vod dostává osm až deset let, takže dneska poklesla hladina vod, které se tam dostaly před touto dobou. Teď jsou tři roky sucha po sobě, takže za pět až šest let může hladina vody klesnout ještě víc. Jako součást Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka se tím musíme zabývat a připravujeme další, takzvané Lišanské vrty, které navýší kapacitu vody, kterou můžeme nabídnout. Velmi intenzivně se jedná o připojení směrem ze severozápadu tak, abychom sem mohli dovést vodu ze srážkově bohatších oblastí.

Vraťme se ještě k obcím. Rozmohl se nám tady takový nešvar, někteří si z GDPR udělali strašáka až schovávačku a jednání zastupitelstev některých obcí už nejsou on-line. Jak se k tomu stavíte vy?

My máme on-line přenos normálně, protože tomu nic nebrání. Problém je, když chcete přenos zaznamenat a umožňovat k němu dálkový přístup, pak ho musíte anonymizovat. Takže my ho nezaznamenáváme, ale on-line zpřístupňujeme.

Vidíte ještě nějaký rozumný prostor pro zvyšování transparentnosti radnice?

Máme rozklikávací rozpočet, on-line přenos, lidé žádají o informace podle stošestky, pravidelně informujeme novináře a řadu dalších činností. Takže si nemyslím, že v tomhle ohledu je ještě nějaký velký prostor pro zvyšování transparentnosti. Ale našly se subjekty, které v rámci předvolební kampaně slibovaly, že udělají například veřejným zasedání rady, jenže to ze zákona nelze, protože ze zákona je zasedání rady neveřejné. To už je taková forma populismu, když to někdo slibuje.

Pojďme k vysoké politice. V čem by podle vás měla vláda a poslanci městům pomoci?

Městu by měli pomoci především v řádném finančním dotování výkonu státní správy. Odhaduje se, že stát saturuje obcím z rozpočtového určení daní zhruba 80 procent výkonu státní správy, těch 20 procent obce dotují ze svého. V poslední době stát tlačí na to, abychom navyšovali stavy zaměstnanců na některých úsecích, například na územním plánování, kde se podávají vyjadřovačky ke stavebním povolením. Tam najednou zjistíte, že byste měl nabrat mnohem více lidí, než kolik na ně dostanete peněz. Takže tyhle nůžky by se dále rozevíraly. Druhá věc jsou právě už zmiňovaná opatření k zamezení dopadů klimatických změn. Pokud bude stát formou dotací motivovat zemědělce ke změně způsobu hospodaření, soukromé subjekty k budování rybníků a vodních nádrží, pak bude prospívat všem.

Co dělá neděli nedělí a svátek svátkem? Má celonárodní volno dnes vůbec ještě nějaký smysl?

Vraťme se k obci jako takové, uděláme si takový vědomostní kvíz…

(Poznámka redakce: starosta byl pobaven, ale nebál se!)

…historie obce sahá až před 13. století. Je to pro její správu spíše přítěž, myšleno z hlediska archeologů či památkářů, ať již dělají jakkoliv záslužnou práci, nebo výhoda?

Vždycky je to spíš výhoda, protože se tady vyskytují objekty, které pocházejí ze 14., z 15. století, barokní domy na náměstí, včetně radnice. A to je prostředí, které přitahuje turisty a návštěvníky. A to, že památkáři do něčeho zasahují, že chtějí, aby objekty byly v nějakém stavu, samozřejmě může vést ke sporu a občas se to stane, na druhou stranu jejich práci vnímám velmi pozitivně. Vítám, že nedovolí některé objekty prznit, naopak my se snažíme budovy, které rekonstruujeme včetně radnice v součinnosti s nimi vracet do podoby, která jim náleží. Takže když se mění střecha, děláme střechu z bobrovek, bavíme se s nimi o materiálech, o umístění prvků. Vždy dojdeme k nějakému konsenzu, a to je ku prospěchu všech.

Na závěr, jak byste popsal pro lidi život v Rakovníku?

Patříme k nejzelenějším a nejbezpečnějším okresním městům v kraji. Není tady problém umístit dítě do školky nebo školy, máme na území pět středních škol. Probíhá výstavba a opravy infrastruktury a všechno, co by mělo k městu patřit. Jediné, co chybí, je lepší dostupnost Prahy, čekáme na vybudování obchvatu a přivaděče k dálnici D6. V loňském roce se nám podařilo dohodnout se Středočeským krajem jejich převzetí. Jsem přesvědčen, že kraj bude do pěti let schopen zahájit jeho stavbu. Vrátím se ale ještě k tomu, co mě potěšilo, to taky k městu patří. Mám radost i z drobnějších věcí, jako je třeba senior taxi, které jsme zavedli, což je služba pro seniory, kteří se mohou za 20 korun přepravit po městě taxíkem třeba k lékaři nebo na nákup, a provozuje ji město. Potěšilo mě i zastupitelstvo, které tady bylo čtyři roky. S drtivou většinou zastupitelů jsme našli společnou řeč a chovali jsme se navzájem slušně. Až na tu jednu výjimku.

FOTO: Starosta Rakovníka: Potěšilo mě, že se zastupitelé chovali slušně a ve prospěch lidí

Starosta Rakovníka: Potěšilo mě, že se zastupitelé chovali slušně a ve prospěch lidí - IMG_2195Starosta Rakovníka: Potěšilo mě, že se zastupitelé chovali slušně a ve prospěch lidí - IMG_2196
12.11.2018
U Králova Dvora na Berounsku by měla vzniknout nová obchodní a průmyslová zóna. Uvolnit se...
9.11.2018
Společnost Valeo postaví v Žebráku na Berounsku halu na výrobu chlazení baterií pro elektromobily. Celková...
8.11.2018
Vůz Mercedes Benz Sprinter pořídil krajský úřad pro policii za téměř šest milionů korun.
7.11.2018
Starostou Králova Dvora na Berounsku se stal potřetí Petr Vychodil (ODS). Místostarosty jsou Jiří Oberfalzer...
6.11.2018
Na Berounsku je situace s přemnoženými divočáky obdobná jako v celé České republice.
5.11.2018
Starostkou Berouna se dnes stala občanská demokratka Soňa Chalupová. Nahradila ve funkci Ivana Kůse (ČSSD),...
5.11.2018
V Berouně nebylo ani před ustavujícím zasedáním zastupitelstva Berouna jasné, jak bude vypadat budoucí vedení...
4.11.2018
Muzeum T. G. M. v Rakovníku zve do Petrovcovy výstavní síně Muzea T. G. M....
2.11.2018
Projekt Lepší bezpečnost – lepší budoucnost představuje soubor harmonizovaných aktivit s cílem podpořit konkurenceschopnost a...
2.11.2018
V Berouně byla odhalena busta francouzského paleontologa a geologa Joachima Barranda. Obyvatelé a návštěvníci Berouna...
Reklama