Staňte se součástí redakce Náš REGION!

Máte zajímavé téma z vašeho regionu?
Napište o tom článek a pošlete nám ho.
Vybrané články budou publikovány včetně
uvedení autora, který od nás získá dárek
jako poděkování za spolupráci.

Články posílejte dle lokality na:
Pro Náš REGION Praha … praha@nasregion.cz
Pro Náš REGION Západ … zapad@nasregion.cz
Pro Náš REGION Jih … jih@nasregion.cz
Pro Náš REGION Sever … sever@nasregion.cz
Pro Náš REGION Berounsko … berounsko@nasregion.cz
Pro Náš REGION Kladensko … kladensko@nasregion.cz

 

Share