Úvalský rodák Zdeněk Grausam se stal Mistrem tradiční rukodělné výroby

Kovář Zdeněk Grausam obdržel titul Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje za rok 2017. Pro lidi neznámý ovšem pro své řemeslo významný kovář vyrábí rekvizity i pro zahraniční filmaře a umožňuje lidem vyzkoušet si základní kovářské techniky pod svým odborným dohledem.

 

Titul Mistra tradiční rukodělné výroby se uděluje řemeslníkům, u jejichž řemesla hrozí zánik. Zdeněk Grausam se věnuje kovářství již více než patnáct let a patří mezi známé a oblíbené kováře filmařů. Své výrobky dodával k filmům Bathory, Tma, seriálu Borgiové, ale také k trháku Letopisy Narnie. Jeho dílo obsahuje jak zbroje, zbraně, tak obyčejné věci jako kotle nebo jídelní servis.

Zdeněk Grausam navíc umožňuje si kovařinu vyzkoušet v prostorách středočeských trhů a jarmarků. Spolupracuje přes osm let s Regionálním muzeem v Kolíně a svůj um pravidelně předvádí v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Mezi nejpoužívanější kovářské techniky úvalského mistra patří technologické postupy známé od dávných dob. Mezi ně patří vytahování, pěchování, sekání, ohýbání zatepla i studena a další.

Jako držitel středočeského titulu navíc může být úvalský kovář nominován na celostátní ocenění. V minulých letech byli oceněni Petr Král z Mělníka a Marie Antonie Filipová z Kolína, a to v roce 2016 za výrobu krojů a krojových součástí. V předchozích letech titul obdrželi dřevořezbář Ján Chvalník z Bohutína, pekařka Miluše Šímová a umělecký řezbář Jiří Rücker z Peček.

 

Známé úvalské osobnosti

 

 Mezi známé úvalské činovníky patří spisovatelské trio Alois Dostál, Josef Kožíšek a Marie Majerová.

 

  • Alois Dostál, rodák z Kvasin na Královéhradecku v Úvalech působil také jako římskokatolický kněz a věnoval se povídkám, románům a divadelním hrám pro mládež. Na počest jeho památce je na úvalském římskokatolickém farním úřadě umístěna deska s jeho bustou.

 

  • Josef Kožíšek byl známým básníkem a pedagogem. Navazoval na dílo Josefa Václava Sládka a na něj později navázal František Hrubín. Psal dětské básničky. Jeho nejznámější básničkou je dozajista Polámal se mraveneček. Kromě toho byl vášnivým esperantistou. Esperantu se věnoval po celý svůj život. V Úvalech prožil poslední léta svého života.

 

  • Marie Majerová, rozená Bartošová je úvalskou rodačkou pocházející z chudé rodiny. Za svého mládí prošla Budapeští, kde působila jako služebná a Vídní, kde se zapojila do dělnického hnutí. Pak žila krátce v Paříži, než se přestěhovala do Prahy. Poznamenána svým osudem se přidala nejdříve k levicovým anarchistům, poté sociální demokracii až zakotvila v nově vznikající KSČ. Z ní byla ovšem spolu s jinými po pátém sjezdu KSČ vyloučena, protože se přidala k intelektuálům strany a podepsala kritický leták Manifest sedmi. Po 2. světové válce se do strany vrátila a nadále působila jako novinářka a spisovatelka. Za svůj život obdržela několik řádů. Konkrétně řády práce, republiky a Klementa Gottwalda. Angažovala se také v politice. Zejména v sekci selekce vydávaných autorů. Své životní postoje a vývoj vysvětluje ve svém nejúspěšnějším a nejznámějším díle Siréna. Dalším známým kusem je dětská kniha Robinsonka.

 

Autor: Kryštof Sahula

 

 

Share