Už jste někdy pásli stádo koz a ovcí?

„Pojďte si vyzkoušet, jaké to je, pást v Praze ovce a kozy,“ vyzývá spolek Pražská pastvina. Ten vám po krátkém zaškolení půjčí zvířata i na několik hodin a z vás se rázem na svazích Radotínského údolí stanou pastevci. Pražská pastvina nabízí zájemcům možnost komunitní pastvy ovcí, koz, a časem i oslů a koní pouhých 20 minut od centra Prahy.

Od poloviny května se už v Radotínském údolí adaptovalo šest koz a dvě ovce, k nimž nedávno přibyly dvě kozy a šest ovcí. Pilotní fáze projektu zatím probíhá velmi dobře a ještě v letošním roce by se mělo stádo rozšiřovat o další zvířata. Celková velikost stáda se bude odvíjet především od velikosti komunity, tedy počtu lidí, kteří stádu věnují kousek svého času a péče. „Navazujeme na činnost Velkojaroměřského pozemkového spolku, který pečuje o cenné lokality od severních Čech po jižní Moravu a západní Slovensko,“ říká předsedkyně spolku Martina Skohoutilová.

Pastva prospívá přírodě

Péči o lokalitu nad Cikánkou v Radotíně převzal spolek v roce 2016. Pastva zde historicky probíhala už od pravěku, z různých důvodů ale byla v posledních desetiletích na mnohých místech ukončena, přestože jde o ekonomicky a ekologicky nejšetrnější způsob péče. Zvířata svými kopýtky, žaludky i trusem doslova zachraňují přírodovědně unikátní stepní lokality před jejich přeměnou na jednu velkou křovinatou džungli. Zdejší fauna a flóra je na pastvu z velké části přizpůsobena a dlouhodobě bez ní nedokáže prosperovat, což lze dokumentovat třeba na příkladech populace motýlů, velká část území patří mezi evropsky významné lokality.

Řízenou pastvu za účelem ochrany a údržby chráněných území provádí již od roku 2000 také pražský magistrát, který na pronájem zvířat spásajících magistrátní pozemky vynakládá ročně cca 1 300 000 Kč. Letos se po stráních proháněla dvě stáda jalovic a tři stáda ovcí a koz. Spatřit je můžete v Milíčovském lese, Prokopském údolí, na Vidouli a Homolce. Stádo ovcí má také městská část Praha 4, to se pase v Braníku. Tato pastva ale probíhá na základě výběrového řízení, bez aktivního zapojení veřejnosti. „My také pastvou pečujeme o místní květenu a hmyz, ale to není všechno.“ říká Martina Skohoutilová a dodává: „Chceme dostat člověka do krajiny, krajinu do člověka. Nechceme být místem, kam se lidé chodí jen dívat, ale kde se mohou sami realizovat, pomáhat při práci, mít vlastní zvířata, v budoucnu si nadojit vlastní mléko… Budujeme komunitu.“

Můžete si to vyzkoušet

V průběhu roku uspořádal spolek i několik akcí pro veřejnost, většinou šlo o pracovní akce kombinované s exkurzí či večerním posezením u ohně. Poslední srpnovou neděli pořádal celodenní akci při příležitosti Mezinárodní noci pro netopýry. Program nad Maškovým mlýnem zahrnoval seznámení se stádem, výstavu pod širým nebem, exkurzi údolím a jeho úklid, ukázku kroužkování ptáků a večerní posezení s pozorováním nočních motýlů a netopýrů.

Pokud byste si i vy chtěli třeba pasení koz a ovcí vyzkoušet, tak kontaktujte spoluzakladatele spolku Vojtěcha Koštíře, který provádí základní péči o stádo i případné dobrovolníky a zájemce o exkurze. Nejrychleji ho zastihnete na telefonním čísle 603 598 341. Můžete si s ním třeba zahrát hru na karpatské honáky a vyzkoušet si vodit stádo po příkrých skalkách. Všechny novinky pak můžete sledovat na webových stránkách prazskapastvina.cz.

Autor: Bohumil Brejžek

(Foto archiv Martiny Skohoutilové)

 

Share