Vodochodské superletiště opět o krok blíž

Letiště Vodochody je o krok blíže přeměně ve velké civilní letiště, proti čemuž mnoho let bojují obyvatelé okolních obcí. Podle investora, kterým je skupina Penta, by nový vzdušný přístav měl konkurovat největšímu středoevropskému letišti, tedy jen pár kilometrů vzdálenému Letišti Václava Havla.

Teď to vypadá, že ve více než 11leté bitvě začíná mít navrch Penta. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) totiž koncem května zastavilo přezkumné řízení u klíčového posudku vlivu rozšíření letiště na životní prostředí (EIA).

Ministerstvo už v roce 2013 kladný posudek EIA vydalo, i když si vymínilo 124 dodatečných podmínek, které musí investor splnit. Už rok poté jej ale na nátlak veřejnosti, dotčených obcí i Středočeského kraje zrušilo. Proti tomuto zrušení se Penta bránila u soudu a ten nakonec vloni rozhodl v její prospěch – totiž že původní kladné stanovisko MŽP z roku 2013 platí. MŽP od té doby provádělo přezkum posudku.

Ministerstvo nyní zřejmě usoudilo, že boj na této frontě je ztracen. Soustředí se údajně na dodržování předpisů o ochraně vod a ochrany před hlukem. „Z informací vyžádaných od oznamovatele vyplynulo, že v rámci aktuální přípravy záměru byly zjištěné nedostatky již napraveny, například kapacitně posíleny retenční nádrže, proveden hydrogeologický průzkum, na základě kterého byla upřesněna lokalita, vhodná pro zasakování. Respektováním právních soudních názorů tak ministerstvo dospělo k závěru, že jelikož již aktuálně nehrozí újma veřejnému zájmu na ochraně životního prostředí, bylo přezkumné řízení v souladu s požadavky správního řádu zastaveno,“ uvedla zástupkyně vedoucí tiskového oddělení MŽP Dominika Pospíšilová.

Provoz na letišti Vodochody je zatím pro všechny snesitelný, letiště slouží hlavně jako zkušební plocha pro Aero Vodochody. Penta ale chce vybudovat letiště s roční kapacitou až 3,5 milionu cestujících ročně a na kterém mají přistávat desítky velkých dopravních letadel denně. Právě toho se kvůli hluku obávají odpůrci záměru. Jsou to lidé ze sousedních, ale i vzdálenějších obcí, přes něž by vedly letecké koridory. Zatím stavbu úspěšně blokovali, i když k tomu museli použít všechny dostupné legislativní možnosti včetně ústavní žaloby. Teď se možná situace obrací. „Je to pro nás výborná zpráva. Ovšem my jsme ztratili nejméně tři roky. Krok ministerstva jen potvrdil, co říkáme celou dobu, totiž že původně vydaná EIA je platná,“ řekl Našemu REGIONU ředitel Letiště Vodochody Martin Kačur.

Světlo naděje? Podmínky od ministerstva
Pro odpůrce letiště, například obce sdružené v iniciativě Stop Letišti Vodochody, je krok ministerstva nepříjemnou zprávou, nicméně věc za ztracenou rozhodně nemají. „Rozhodně to neznamená, že by letiště dostalo zelenou,“ říká mluvčí inicitivy, starosta obce Líbeznice Martin Kupka, a naznačuje, kterým směrem bude mířit jejich obrana – na původní kladný posudek EIA.

„O posudku EIA se sice mluví jak o kladném, ale těch 124 podmínek, které stanovilo MŽP, je velmi obtížně splnitelných. My budeme velmi pečlivě dohlížet, aby orgány státní správy vynutily na investorovi jejich splnění. Ve hře jsou ještě další právní kroky, jako například již podaná ústavní žaloba. “

Letiště Vodochody je připravené pokračovat v přípravách.„Jakmile MŽP potvrdí, že EIA platí, pustíme se do procesu vydání územního rozhodnutí. Předpokládám, že jej naši odpůrci napadnou u soudu, ale věřím, že tím úspěšně projdeme. Pak následuje stavební řízení. Když budu velmi optimistický, tak bychom mohli začít stavět do pěti let,“ dodal Martin Kačur. „Já věřím, že se nakonec ukáže to, co říkáme od začátku. Že to území stavbu takového rozsahu neunese,“ uzavírá Martin Kupka.

(bar)

 

Share