17℃
Dnes je 24. červen , svátek má Jan

Nový suchdolský hřbitov – hrobová místa splynou v harmonický celek

Suchdolští hledají podobu nového hřbitova se sadem, okolím kaple sv. Václava a jejich napojení na Suchdol a začlenění místa v širším kontextu přírodní rezervace Údolí Únětického potoka. Radnice vyhlásila otevřenou soutěž, do které bylo podáno 11 návrhů, porota je posoudila a dva návrhy odměnila.

Reklama

 

První cenu získal návrh architektů Martina Rosy, Václava Šuby a Jakuba Červenky, druhé místo dostal projekt inženýrů Ivana Gogoláka, Lukáše Grasse, Evy Jeníkové, Magdaleny Smetanové a Zuzany Bečvářové.

Původně to byl morový hřbitov

Oba návrhy jsou podle poroty schopné dalšího vývoje podle představ radnice. Porota ocenila jejich respekt k okolní krajině i k jejímu historickému vývoji. Kaple sv. Václava v Suchdole vznikla v roce 1755 nebo o deset let později přestavbou zděné zvonice, kterou nechal postavit suchdolský rychtář Martin Ježek na hřbitově zřízeném za morové rány v roce 1680. Po zrušení kaple v roce 1786 zpustla. V roce 1807 ji zakoupil suchdolský mlynář Karel Trojan, dal ji opravit a znovu vysvětit.

FOTO: Suchdolský hřbitov

Suchdolský hřbitov - 8Suchdolský hřbitov - 7Suchdolský hřbitov - 6Suchdolský hřbitov - 5Suchdolský hřbitov - OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Další fotky
Suchdolský hřbitov - OLYMPUS DIGITAL CAMERASuchdolský hřbitov - OLYMPUS DIGITAL CAMERASuchdolský hřbitov - OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Porota ocenila i ekonomické aspekty

„Oba návrhy se projevují přehledností krajinných vazeb a prostoru, uměřeným způsobem akcentují význam kaple a území zhodnocují. Nezapomínají na napojení území na Suchdol, přičemž jasně vymezují možnou hranici městské zástavby. Výhodou těchto návrhů je také ekonomická přiměřenost nákladů na jejich realizaci. Vítězný návrh svou koncepcí plně vyhovuje etapizaci realizace,“ uvedli porotci.

Historická kaple se stává pomyslným středobodem, aniž by tato její role byla zdůrazněna nepřiměřeným monumentalizováním nebo jinými neadekvátními zásahy. Hřbitov je umístěn při jižní straně cesty a jeho kompozice reaguje jak na její průběh, tak na všudypřítomné průhledy, které jsou jednou z nejpůsobivějších kvalit vybrané lokality. Součástí návrhu je i architektonický koncept náhrobků jednotlivých hrobových míst, který zaručuje postupné vytvoření harmonického celku, jak představuje naznačená koncepce postupného rozšiřování hřbitova.

S první cenou je spojena odměna 70 tisíc, druhé místo obnáší 55 tisíc. Se všemi návrhy a s průběhem soutěže se může veřejnost seznámit na webu suchdolské radnice.

Krátce z historie Suchdola

Panský dvůr, jádro pozdější obce Suchdola, byl založen nejspíše v letech 950-970, vznikl jako vla-dycký dvorec při „přemyslovské“ stezce, spojující Levý Hradec, tehdejší sídlo vládnoucí rodiny, s nově vznikajícím správním střediskem, Pražským Hradem. První písemný doklad o existenci dvora je s rokem 1045, kdy přešel z majetku knížecí rodiny na klášera panen benediktinek u sv. Jiří na Hradě. Roku 1968 byl Suchdol připojen ku Praze.

22.6.2018
Novodobá historie pivovarnictví se v Berouně začala psát právě před 20 lety, kdy zde v...
19.6.2018
Ve Středočeském kraji by mělo vzniknout až 18 nových přístavišť. Vlastní budování spadá pod Ředitelství...
17.6.2018
Od poloviny května si můžete před starou radnicí prohlédnout unikátní výstavu Ota Hofman 90, která...
16.6.2018
Pohádková příroda pouze pár kilometrů od hranic hlavního města. I takhle by se dal označit...
16.6.2018
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Průhonice zasahovala od začátku letošního roku u deseti událostí. Jednalo se...
15.6.2018
V pátek 22. června si budete moci v dolnobřežanském vědeckém centru vyslechnout přednášku laureáta Nobelovy...
14.6.2018
Ačkoli úředně je jaro, léto vládne zcela nepokrytě. Vedro ve městech, pařáky mimo města. Kdo...
14.6.2018
Od 1. července se totiž na železniční vlečku mezi Strančicemi a Velkými Popovicemi vrátí vlaky....
13.6.2018
Říčanské FilmaŘení bude zahájeno ve čtvrtek 14. června besedou Vzpomínka na Otu Hofmana v restauraci...
13.6.2018
Učebnice dějepisu věnují Ostrovskému klášteru v Davli (okr. Praha-západ) sotva letmou zmínku a vzkříšení se...
Reklama