Slavnostní vzpomínka u příležitosti 74. výročí návratu čs. letců z Velké Británie do vlasti

Zveme vás k účasti na (pietní) slavnostní vzpomínce na přílet československých zahraničních letců RAF do Prahy dne 13. srpna 1945, která se bude konat na Klárově naproti stanici metra Malostranská u  památníku Okřídleného lva, který je věnován čs. letcům v řadách RAF.