Až milion mrtvých, tak krutě se Mongolové podepsali na Bagdádu

Další fotky

Bagdád byl po staletí hlavním městem tzv. Abbásovského kalifátu, islámského státu, který dostal své jméno po Mohamedově strýci, jehož potomci v něm vládli. Abbásovský kalifa se považoval za nejvyšší autoritu sunnitů na celém Předním východě. Proti Mongolům však neměl šanci obstát.

V polovině 13. století, kdy byl jeho rozkvět na vrcholu, dosahoval počet obyvatel hlavního města Bagdádu kolem jednoho milionu a na jeho obranu bylo připraveno kolem 60 000 vojáků. Kalifové ve 12. a 13. století se pokoušeli navázat styky se stále se rozšiřující mongolskou říší a kalif an-Nasir, který vládl v letech 1180 – 1225, se možná pokusil sjednat spojenectví s Čingischánem. Dokonce prý poslal mongolskému chánovi darem i nějaké křesťanské zajatce, účastníky křížových výprav.

Richard I. Lví Srdce bojoval na křížové výpravě tak, že na Blízkém východě si ho pamatují dodnes

Podle tzv. „Tajné kroniky Mongolů“ se Mongolové přesto v roce 1236 rozhodli Bagdád dobýt vojenskou silou, což se ze začátku nedařilo. Až v roce 1257 chán Möngke velitelem armády pověřil svého bratra Hülegüho, který za účelem podrobení si Bagdádu, ať už po dobrém nebo po zlém,  postavil armádu, do níž byl zařazen každý desátý bojeschopný Mongol. Získal tak odhadem na 150 000 bojovníků, posílených navíc vojenskou silou pocházejících z křesťanských zemí, včetně arménského vojska, franckých křižáků z Antiochijského knížectví a vojáků z gruzínského království, kteří se chtěli pomstít muslimským Abbásovcům za zničení jejich hlavního města. S armádou putovalo i 1000 čínských specialistů na stavbu katapultů.

Vládci největší pevninské říše v dějinách. Jak mongolské kmeny dobývaly svět

K Bagdádu se tyto spojené síly vedená chánem Hülegüm a jeho čínským pobočníkem Guo Kanem vydaly v listopadu 1257. Cestou mongolské vojsko dobylo muslimskou pevnost Alamt a k bagdádskému kalifovi Al-Musta’simovi vyslalo posly s tím, aby se kalifa podrobil mongolskému chánovi a začal mu platit tribut (forma daně). Kalifa však počítal v případném boji s Mongoly s pomocí svých muslimských spojenců a odpověděl mongolským poslům tak, že to Hülegü považoval za urážku a táhl dál na Bagdád.

Zachránil nejméně 20 000 křesťanských zajatců a obdivu se těší dodnes. Italský kondotiér Andrea Doria

Zanedlouho, 11. ledna, už byli Mongolové na dohled města, utábořili se na obou březích řeky Tigris a sevřeli Bagdád v kleštích. Kalifa se pokusil dostat Bagdád z obležení výpadem své jízdy o počtu 20 000 jezdců, jenže Mongolové protrhli hráze podél řeky Tigris a její vody zaplavily území, kde se právě bagdádská jízda nacházela. A bylo po útoku.

Architekt Kaplický před 9 lety náhle zemřel. Jeho stavby ve světě budí obdiv, v Česku kontroverze. Dočká se Praha jeho knihovny?

Mongolové se potom před Bagdádem pěkně zabydleli a 29. ledna jej začali regulérně dobývat. Vlastní postavení zabezpečili palisádami a příkopy, postavili katapulty a začali s nimi Bagdád ostřelovat a ničit jeho hradby. Do 5. února se zmocnili značné časti hradeb města a kalifa si, konečně, uvědomil, že je v beznadějné situaci a pokusil se zahájit jednání s Hülegüm. Ten ho však odmítl, stejně jako poselstvo asi 3000 význačných bagdádských občanů, které navíc nechal povraždit. 10. února 1258 Bagdád kapituloval a když do něj o tři dny později Mongolové vstoupili, začal týden nepřetržitých masakrů a ničení.

Bleskové a brutální dobytí Písku přežilo jen 20 mužů. Když se bojuje, amatéři na profesionály prostě nestačí

Nájezdníci během té doby vyplenili a pobořili mešity, paláce, knihovny a nemocnice. Knihy nevyčíslitelných hodnot z 36 veřejných knihoven byly roztrhány a rabující vojáci si z jejich kožených desek vyráběli sandály. Velké budovy, které stavěly celé generace, byly vypáleny a strženy. Zkáze neušel ani „Dům moudrosti“, knihovna obsahující nesčetné historické dokumenty a knihy zabývající se lékařstvím až po astronomii. Ti, co zůstali naživu, vyprávěli, že vody Tigridu byly tehdy černé od inkoustu z knih naházených do řeky a červené od krve zabitých vědců a filosofů. Ti ale nebyli jedinými oběťmi. Obyvatelé města, kteří se pokusili uprchnout, byli chytáni a zabíjeni, a to včetně žen a dětí. Počet obětí tohoto mongolského řádění se odhaduje na 90 000 lidí, někdy ale až také na několik set tisíc až milion.

Masakr bílé Virginie. Nat Turner vedl černošskou vzpouru na otrokářském Jihu

Krutý osud stihl i kalifu Al-Musta’sima. Byl zajat a donucen přihlížet tomu, jak jsou jeho poddaní vražděni a jeho pokladnice vyrabována. Potom ho Mongolové zavinuli do koberce, protože věřili, že by se Země mohla urazit, kdyby na ni stekla královská krev, nasedli na koně a na nich ho v koberci ušlapali. Zavraždili i všechny jeho syny až na jednoho, který byl poslán do Mongolska, kde se snad dokonce později i oženil a měl potomky. Své postavení bagdádského prince už zpět nikdy nezískal. To znamenalo definitivní konec sunnitského abbásovského kalifátu.

Vyvraždění Slavníkovců na Libici, krvavé, ale nutné. Aspoň podle Přemyslovců

Když byli Mongolové s Bagdádem hotovi, musel Hülegü nechat přemístit svůj tábor proti větru, aby jeho vojáky nesužoval zápach, táhnoucí se ze zničeného města. Na místě potom nechal jako guvernéra perského historika Ata-Malika Juvayniho, který chána na tažení doprovázel, a 3000 mongolských vojáků, aby Bagdád znovu vybudovali.

FOTO: Dobytí Bagdádu

Dobytí Bagdádu - Hulegu uvěznil chalífa al-Musta’sima i s jeho poklady, 15. století – wikipedieDobytí Bagdádu - Huleguho armáda útočí na Bagdád – wikipedieDobytí Bagdádu - Mongolové obléhají Bagdád, ilustrace z roku 1303 – wikipedieDobytí Bagdádu - Učenci v knihovně Abbasidů (dům moudrosti) – 1237 – wikipediaDobytí Bagdádu - Vyobrazení chána Huleguho – wikipedie
Další fotky
Dobytí Bagdádu - Chán Hulagu (1217 až 1265) dobyl a zpustošil město Bagdád roku 1258 – wikipediaDobytí Bagdádu - Chán Moengke (vláda 1251 až 1259) – wikipedia

To se však nikdy nemohlo povést. Město bylo prakticky srovnáno se zemí a po následující staletí se Bagdádu jen pomalu a postupně dařilo obnovovat alespoň část jeho bývalé slávy.

Dnes, 16:00
Pán můj, král Assar, ti posílá meč, princi. Takový najdeš jen ve zbrojnici nejmocnějšího vládce....
Dnes, 15:11
Narodil se 26. února 1930 v Košicích, kam jeho tatínek, kantor, odešel za prací. V...
Facebook Pavol Seriš: Samko Tále
Dnes, 14:55
Symbolicky necelé dva týdny před slovenskými parlamentními volbami (uskuteční se v sobotu 29. února), jejichž...
Dnes, 14:00
Jak také jinak, když se tento zatvrzelý kacíř, Martin Húska, nechtěl svých bludů vzdát? A...
Dnes, 11:30
Vytvořili jste si doma jarní atmosféru nákupem kvetoucích jarních cibulovin? Drobné narcisy, krásné tulipány či...
Dnes, 10:13
Současná česká spisovatelka Eva Filipová se hlavně věnuje tématu společenského chování a gastronomie. Je nejen...
Dnes, 10:00
A to přesto, že kulomet Gatling nepatří mezi zbraně automatické. K nabíjení a odhozu vystřelené...
Dnes, 08:00
Vedení domácnosti není žádná legrace. Proto se musí všechno řádně naplánovat, aby to doma šlapalo...
Včera, 21:29
Bezpečnostní rada státu nedoporučuje občanům České republiky kvůli šíření nového koronaviru cesty do italských regionů...
1989, Berlín, pád komunismu
Včera, 17:30
Původem korejský zakladatel nového náboženského hnutí nazvaného příznačně „Církev sjednocení“ Son-mjong Mun (25. 2. 1920 - 3....
Reklama