• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Baron Trenck se svými pandury vypráskal Prusy z Čech. Dostal je v Týně nad Vltavou

  8.10.2019
  Václav Pavlík
  Další fotky

  Během tzv. válek o dědictví rakouské začalo Rakousko za vlády Marie Terezie postupem času získávat převahu, takže pruský král Fridrich II. Veliký začal mít obavy, že by mohl přijít o Slezsko. Co udělal?

  Zůstal věrný starému úsloví, že nejlepší obranou je útok, a vpadl na podzim roku 1744 s vojskem o síle 80 000 mužů do Čech, okupoval Prahu a pronikl až do jižních Čech. Do Čech se postupně stáhlo i rakouské vojsko o síle 53 000 mužů s přislíbenými posilami dalších 80 000 vojáků. Prusové se proto chtěli stáhnout z jihu zpět na sever, zvlášť, když Rakušané začali nyní ohrožovat i Slezsko, v té době patřící již Prusku. Jenže v úniku na sever potom Prusům zabránily rakouské oddíly v Týně nad Vltavou tím, že jim odřízly cestu k mostu přes řeku. Prusové se tak ocitli v pasti.

  Polozapomenutý maršál Daun bojoval za Marii Terezii, jak nejlépe dovedl. Nad silnějším Pruskem však zvítězit nemohl

  Jezdci z rakouských jízdní oddílů, především panduři barona Trencka a Chorvati, útočili na Prusy a sami se přitom kryli v terénu, což byla taktika do té doby nevídaná. O samotném průběhu menší bitvy, která začala za soumraku 8. října 1744, se dochovalo několik nesouhlasných zpráv. Prusům se nakonec podařilo Týn opustit. Do konce října potom baron Trenck zbavil Prusů celé jižní Čechy, a nakonec museli Prusové vyklidit celé české území.

  Rakousko a Prusko, dva kohouti na jednom bojišti. Rozdali si to u Kolína

  Na rakouské straně padlo na 300 vojáků. Prusové přišli o 66 padlých a 127 raněných vojáků, polovinu proviantních vozů a železné pece na pečení chleba v poli. Po dočasném vítězství Marie Terezie v této tzv. druhé válce slezské však hned příští rok následovala neúspěšná společná rakousko-saská ofenzíva a s ní spojené porážky, např. v bitvách u Hohenfriedbergu a Kesselsdorfu. Podpisem mírové smlouvy 25. prosince 1745 císařovna sice nedosáhla u Pruska navrácení Slezska, zato však Prusko uznalo zvolení jejího manžela Františka I. Štěpána Lotrinského římským císařem.

  Tak skončilo Prusko. Jeho poslední císař Vilém II. měl být souzen jako válečný zločinec

  Nejzajímavější osobností v tomto střetu je bezpochyby baron František Trenck (1711 – 1749), obávaný válečník, který sám neznal strach a své jezdce vedl v boji hlavně k efektivnosti a téměř již modernímu způsobu boje, žádné zkostnatělé a neúčinné velení, ale adekvátní reakce na průběžně se měnící situaci na bojišti. To se osvědčilo již během válek s Tureckem, do nichž vstoupil roku 1738 po boku maršála B. Ch. A. Münnicha v čele oddílů tří set všehoschopných mužů, tzv. pandurů, které sám zverboval.  Většinou šlo o Chorvaty, Rumuny, Maďary a Srby.

  FOTO: Bitva u Týna nad Vltavou 1844

  Bitva u Týna nad Vltavou 1844 - Baron von Trenck – commons.wikimediaBitva u Týna nad Vltavou 1844 - Císařovna Marie Terezie (1717 – 1780) – wikipedieBitva u Týna nad Vltavou 1844 - Pruský král Fridrich II. Veliký (1712 – 1786) – wikipedieBitva u Týna nad Vltavou 1844 - František I, Štěpán Lotrinský (1708 – 1765), manžel císařovny Marie Terezie – wikipedieBitva u Týna nad Vltavou 1844 - Vojenský velitel baron František von der Trenck (1711-1749) – wikipedie
  Další fotky
  Bitva u Týna nad Vltavou 1844 - Chorvatští pandurové kolem roku 1742 – wikipedia – kopieBitva u Týna nad Vltavou 1844 - Chorvatští (Trenckovi) pandurové z Požege dnes – wikipedieBitva u Týna nad Vltavou 1844 - Řeka Vltava v Týně nad Vltavou – commons.wikimediaBitva u Týna nad Vltavou 1844 - 3

  Pro Marii Terezii později dokázal sestavit malou, ale velmi úspěšnou pandurskou „armádu“ o pěti tisících mužů, což vzbudilo v jeho okolí nejen obdiv, ale především závist a obavy. Zřejmě proto byl Trenck roku 1745 falešně obviněn z toho, že se nechal podplatit pruským králem Fridrichem II., za což byl odsouzen k testu smrti, zmírněného Marií Terezií  na doživotní vězení na Špilberku. Tam také pět let po této bitvě, kde jeho oddíly odvedly podstatný kus práce, zemřel.

     Nepřehlédněte