4℃
Dnes je 15. listopad , svátek má Leopold

Beroun reguluje reklamu. Kvůli památkám i bezpečnosti řidičů

Berounští radní se rozhodli výrazně omezit reklamní plochy ve městě. Podle starosty Ivana Kůse je současná míra reklamy naprosto neúnosná. Nejenže vypadá neesteticky, může ohrožovat i účastníky silničního provozu.

V návaznosti na Program regenerace městské památkové zóny Beroun na období 2016 – 2019, který schválilo Zastupitelstvo města Beroun dne 19. 12. 2016, Rada města odsouhlasila regulaci reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu.

„Nařízení nabylo účinnosti dnem účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení. Stávající reklamní a propagační zařízení, která jsou umístěna v rozporu s tímto nařízením, musí být vlastníky odstraněna nejdéle do 31. 3. 2018,“ uvedla vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Dana Vilhelmová.

Nařízení rozděluje území města (mimo částí Jarov, Zdejcina, Hostím, Lištice) na 4 kategorie veřejně přístupných míst A, B, C, D, v závislosti na kategorii je pak reklama regulována: A – městské jádro a městská památková zóna, B – obvodová městská jádra, prostranství hlavních uličních koridorů, plochy soustředěné cílové dopravy, C – veřejná prostranství s převahou zeleně, D – ostatní. „Na Nařízení naváží Pravidla, která by mělo Město zastoupené odborem ÚPRR uplatňovat při řízeních k povolení reklamních zařízení podle stavebního zákona,“ dodala Dana Vilhelmová.

Kvalita prostředí veřejných prostranství ovlivňuje všechny obyvatele i návštěvníky města, společně s vybaveností je důležitým indikátorem pro posuzování kvality sídla jako celku a zároveň spoluvytváří charakter města. „Přiměřená reklama a vývěsní štíty historicky k veřejnému prostoru města patří. Co je ale podstatné, to je právě jen přiměřený a danému prostředí odpovídající počet reklamních sdělení a jejich profesionální a kultivované zpracování včetně vhodné barevnosti a hlavně umístění v souladu s platnou legislativou,“ sdělil architekt Pavel Koubek, který se regulací reklamy ve městech zabývá.

„Za posledních 25 let se veřejné prostory Berouna výrazně proměnily – jak díky výstavbě nových domů, tak zejména díky opravám dlouho zanedbávaných fasád, ale také díky úpravě povrchů komunikací, dlažeb, zeleně i městského mobiliáře. Součástí této proměny je i podstatně větší zastoupení reklamy. Propagace zboží, obchodu a řemesel historicky k určitým typům veřejných prostranství přirozeně patří. Bohužel současný rozsah, živelnost a míra působení propagačních prostředků a metod vytváří atmosféru chaosu a degraduje městské prostředí. Podstatné je i to, současný stav rozptyluje pozornost a přispívá k vytváření rizikových situací účastníků silničního provozu,“ zdůvodnil nutnost regulace reklamy starosta Ivan Kůs.

Dnes, 11:11
V Berouně byla otevřena přístavba 2. základní a mateřské školy v Preislerově ulici, v příštích...
Včera, 15:33
Středočeský kraj přispěje na obnovu lesních porostů a budování oplocenek. O dotaci požádalo 203 lesních...
12.11.2019
Pilotní vzdělávací projekt SIC DigiEduLab zahájí začátkem listopadu. Program představí jedinečnou metodologii výuky v dílně...
12.11.2019
Živé kapry převážel traktor s valníkem v přepravních kádích. Po havárii se vzhledem na svažitém...
10.11.2019
Až do 24. listopadu se můžete přijít podívat do Roubenky Lechnýřovny a Galerie Samson Cafeé...
9.11.2019
Leteckomodelářský klub založili nadšenci z Rakovníka a okolí začátkem roku 1950. Ne, že by se...
9.11.2019
Třetí zářijový víkend se sešla žákovská elita v letním biatlonu v Břidličné na Šumpersku na...
8.11.2019
V katastru obce Mořina na Berounsku nastal pro HZS Středočeského kraje náročný večerní zásah.
5.11.2019
Ve středních Čechách chce ve volbách do krajského zastupitelstva, které se konají příští rok na...
5.11.2019
K ohlášené středeční stávce kvůli platům pedagogů se i dnes připojují další středočeské školy, přesný...
Reklama