Beroun reguluje reklamu. Kvůli památkám i bezpečnosti řidičů

Berounští radní se rozhodli výrazně omezit reklamní plochy ve městě. Podle starosty Ivana Kůse je současná míra reklamy naprosto neúnosná. Nejenže vypadá neesteticky, může ohrožovat i účastníky silničního provozu.

V návaznosti na Program regenerace městské památkové zóny Beroun na období 2016 – 2019, který schválilo Zastupitelstvo města Beroun dne 19. 12. 2016, Rada města odsouhlasila regulaci reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu.

„Nařízení nabylo účinnosti dnem účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení. Stávající reklamní a propagační zařízení, která jsou umístěna v rozporu s tímto nařízením, musí být vlastníky odstraněna nejdéle do 31. 3. 2018,“ uvedla vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Dana Vilhelmová.

Nařízení rozděluje území města (mimo částí Jarov, Zdejcina, Hostím, Lištice) na 4 kategorie veřejně přístupných míst A, B, C, D, v závislosti na kategorii je pak reklama regulována: A – městské jádro a městská památková zóna, B – obvodová městská jádra, prostranství hlavních uličních koridorů, plochy soustředěné cílové dopravy, C – veřejná prostranství s převahou zeleně, D – ostatní. „Na Nařízení naváží Pravidla, která by mělo Město zastoupené odborem ÚPRR uplatňovat při řízeních k povolení reklamních zařízení podle stavebního zákona,“ dodala Dana Vilhelmová.

Kvalita prostředí veřejných prostranství ovlivňuje všechny obyvatele i návštěvníky města, společně s vybaveností je důležitým indikátorem pro posuzování kvality sídla jako celku a zároveň spoluvytváří charakter města. „Přiměřená reklama a vývěsní štíty historicky k veřejnému prostoru města patří. Co je ale podstatné, to je právě jen přiměřený a danému prostředí odpovídající počet reklamních sdělení a jejich profesionální a kultivované zpracování včetně vhodné barevnosti a hlavně umístění v souladu s platnou legislativou,“ sdělil architekt Pavel Koubek, který se regulací reklamy ve městech zabývá.

„Za posledních 25 let se veřejné prostory Berouna výrazně proměnily – jak díky výstavbě nových domů, tak zejména díky opravám dlouho zanedbávaných fasád, ale také díky úpravě povrchů komunikací, dlažeb, zeleně i městského mobiliáře. Součástí této proměny je i podstatně větší zastoupení reklamy. Propagace zboží, obchodu a řemesel historicky k určitým typům veřejných prostranství přirozeně patří. Bohužel současný rozsah, živelnost a míra působení propagačních prostředků a metod vytváří atmosféru chaosu a degraduje městské prostředí. Podstatné je i to, současný stav rozptyluje pozornost a přispívá k vytváření rizikových situací účastníků silničního provozu,“ zdůvodnil nutnost regulace reklamy starosta Ivan Kůs.

Včera, 11:23
Radní města Hořovice usilovali o prodloužení podchodu pod vlakovým nádražím v Hořovicích již nejméně deset...
Včera, 11:11
Dne 4. května slavil svůj svátek svatý Florián – ochránce v nebezpečí ohně, vody a...
7.5.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
7.5.2021
Naše škola se zapojila do ekologického programu, který probíhá po celé republice. Do úklidové akce,...
1.5.2021
Děti z mateřinky v Lochovicích plnily v pátek 30. dubna čarodějnické úkoly, které pro ně...
30.4.2021
Muzeum Českého krasu v Berouně získalo do svých sbírek sochu sovětského komunistického vůdce Josifa Vissarionoviče...
29.4.2021
Český rybářský svaz – Místní organizace Jince započala v dubnu s revitalizací rybníku Amfík, který...
28.4.2021
Před časem vzbudil naši pozornost článek otištěný v Podbrdských novinách, týkající se revitalizace místních starobylých...
27.4.2021
V Lesoparku u Lanového centra v Počaplech poroste nový listnatý les. Společnými silami si ho...
23.4.2021
Plánujete výlet nebo dovolenou do unikátní turistické oblasti Brdy a Podbrdsko? V minulosti vás mohly...
20.4.2021
Sotirios Zavalianis a jeho AKESO otevřeli v pondělí 19. dubna v pražských Nových Butovicích nové...
Reklama