Beroun reguluje reklamu. Kvůli památkám i bezpečnosti řidičů

Berounští radní se rozhodli výrazně omezit reklamní plochy ve městě. Podle starosty Ivana Kůse je současná míra reklamy naprosto neúnosná. Nejenže vypadá neesteticky, může ohrožovat i účastníky silničního provozu.

V návaznosti na Program regenerace městské památkové zóny Beroun na období 2016 – 2019, který schválilo Zastupitelstvo města Beroun dne 19. 12. 2016, Rada města odsouhlasila regulaci reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu.

„Nařízení nabylo účinnosti dnem účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení. Stávající reklamní a propagační zařízení, která jsou umístěna v rozporu s tímto nařízením, musí být vlastníky odstraněna nejdéle do 31. 3. 2018,“ uvedla vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Dana Vilhelmová.

Nařízení rozděluje území města (mimo částí Jarov, Zdejcina, Hostím, Lištice) na 4 kategorie veřejně přístupných míst A, B, C, D, v závislosti na kategorii je pak reklama regulována: A – městské jádro a městská památková zóna, B – obvodová městská jádra, prostranství hlavních uličních koridorů, plochy soustředěné cílové dopravy, C – veřejná prostranství s převahou zeleně, D – ostatní. „Na Nařízení naváží Pravidla, která by mělo Město zastoupené odborem ÚPRR uplatňovat při řízeních k povolení reklamních zařízení podle stavebního zákona,“ dodala Dana Vilhelmová.

Kvalita prostředí veřejných prostranství ovlivňuje všechny obyvatele i návštěvníky města, společně s vybaveností je důležitým indikátorem pro posuzování kvality sídla jako celku a zároveň spoluvytváří charakter města. „Přiměřená reklama a vývěsní štíty historicky k veřejnému prostoru města patří. Co je ale podstatné, to je právě jen přiměřený a danému prostředí odpovídající počet reklamních sdělení a jejich profesionální a kultivované zpracování včetně vhodné barevnosti a hlavně umístění v souladu s platnou legislativou,“ sdělil architekt Pavel Koubek, který se regulací reklamy ve městech zabývá.

„Za posledních 25 let se veřejné prostory Berouna výrazně proměnily – jak díky výstavbě nových domů, tak zejména díky opravám dlouho zanedbávaných fasád, ale také díky úpravě povrchů komunikací, dlažeb, zeleně i městského mobiliáře. Součástí této proměny je i podstatně větší zastoupení reklamy. Propagace zboží, obchodu a řemesel historicky k určitým typům veřejných prostranství přirozeně patří. Bohužel současný rozsah, živelnost a míra působení propagačních prostředků a metod vytváří atmosféru chaosu a degraduje městské prostředí. Podstatné je i to, současný stav rozptyluje pozornost a přispívá k vytváření rizikových situací účastníků silničního provozu,“ zdůvodnil nutnost regulace reklamy starosta Ivan Kůs.

26.5.2020
V květnu město zahájilo stavební práce na rekonstrukci chodníků a komunikace v lokalitě Pod Hájem....
22.5.2020
Akvaparky ve středočeských městech se příští týden po koronavirové odstávce otevírají návštěvníkům. Lidé budou moci...
19.5.2020
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
19.5.2020
Po kolaudaci již brzy budou motoristé moci jezdit ve zkušebním provozu po první části obchvatu...
17.5.2020
Neumětely na Berounsku nemají problém s případnou výstavbou přehrady na vodním toku Chumava. Podle starosty...
13.5.2020
Středočeští záchranáři na Berounsku vyjížděli k případu seniorky, která z obavy před nemocí covid-19 vypila...
13.5.2020
Už na podzim letošního roku skončí rozsáhlá modernizace železniční infrastruktury mezi stanicí Beroun a zastávkou...
7.5.2020
V měsíci březnu se občané Králova Dvora zapojili do ankety k participativnímu rozpočtu. Prostřednictvím hlasování...
27.4.2020
Prodejnám s oděvy Maneo shops v Berouně koronavirová opatření ukrojila z období největších tržeb. I...
10.4.2020
Žebrák a Tlustice na Berounsku propojí nová cyklostezka za 7,8 milionu korun. Naváže mimo jiné...
10.4.2020
Stavbaři dokončují rekonstrukci tratě mezi Berounem a Královým Dvorem. Práce začaly v roce 2016 a...
Reklama