Den stromů má na Rakovnicku tradici

V Čechách začal pořádat Stromové slavnosti Svaz spolků okrašlovacích v roce 1906. Stará tradice byla obnovena v roce 2000.

V Rakovníku zahájili Den stromů 18. října botanickou soutěží, kterou pořádal Dům dětí a mládeže v Rakovníku ve spolupráci se Střední zemědělskou školou   v rakovnické Botanické zahradě. Tématem byly užitkové a exotické rostliny.

Lidé si mohli prohlédnout i Farní zahradu v Rakovníku, která byla zaregistrována jako významný krajinný prvek, kde si mohli prohlédnout fotografie z období rekonstrukce zahrady.

„ Při příležitosti letošních oslav Dne stromů bylo vyhlášeno sto třicet nových památných lip na březích Rakovnického potoka,“ připomněl starosta města Pavel Jenšovský.

K oslavám Dne stromů se připojila i Základní a mateřská škola Jesenice v okrese Rakovník. „Každoročně se zúčastňujeme soutěže v botanické zahradě v Rakovníku, letošním tématem byla Paměť stromů. Soutěž prověřila soutěžící nejen v poznávání dřevin, ale i v teoretických znalostech o významných stromech v regionu. Žáci naší školy se umístili na předních místech ve třech kategoriích. Nejlepšího výsledku dosáhl žák 8. třídy Vašek Hron, který v kategorii 8. – 9. třída obsadil 1. místo s absolutně nejvyšším bodovým ziskem soutěže byl 25 bodů,“ sdělila paní učitelka Knappová z jesenické základní školy.

V hodinách přírodopisu se věnovali tématu žáci pátých a sedmých tříd. Na dendrologické stezce v okolí školy plnili zadané úkoly a vyplňovali pracovní listy. V hodinách předmětu Člověk a svět práce se žáci osmých a sedmých tříd zabývali podzimní údržbou dřevin. „Kromě toho jsme vysadili tři keře Weigelie a jeden stromek, kaštanovník setý. Většina dětí se těchto aktivit zúčastnila ráda a věřím, že byly pro ně přínosem,“ doplňuje paní učitelka.

Poprvé Den stromů slavili v roce 1872 v Nebrasce na podnět J. S. Mortona, který navrhl vyhlášení Národního dne stromů s cílem vyzdvihnout důležitost stromů při zvyšování kvality životního prostředí. Při první slavnosti bylo v Nebrasce vysazeno více než milion stromů. Myšlenka oslav Dne stromů se rychle rozšířila po celých Spojených státech a později i na další kontinenty. Datum oslav Dne stromů je různé. Liší se podle klimatických podmínek a toho, kdy je možné stromy vysazovat.

Cítíte erotickou rozkoš při hlazení, objímání a líbání stromů nebo hlíny? Vítejte mezi ekosexuály

 

 

26.5.2020
V květnu město zahájilo stavební práce na rekonstrukci chodníků a komunikace v lokalitě Pod Hájem....
22.5.2020
Akvaparky ve středočeských městech se příští týden po koronavirové odstávce otevírají návštěvníkům. Lidé budou moci...
19.5.2020
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
19.5.2020
Po kolaudaci již brzy budou motoristé moci jezdit ve zkušebním provozu po první části obchvatu...
17.5.2020
Neumětely na Berounsku nemají problém s případnou výstavbou přehrady na vodním toku Chumava. Podle starosty...
13.5.2020
Středočeští záchranáři na Berounsku vyjížděli k případu seniorky, která z obavy před nemocí covid-19 vypila...
13.5.2020
Už na podzim letošního roku skončí rozsáhlá modernizace železniční infrastruktury mezi stanicí Beroun a zastávkou...
7.5.2020
V měsíci březnu se občané Králova Dvora zapojili do ankety k participativnímu rozpočtu. Prostřednictvím hlasování...
27.4.2020
Prodejnám s oděvy Maneo shops v Berouně koronavirová opatření ukrojila z období největších tržeb. I...
10.4.2020
Žebrák a Tlustice na Berounsku propojí nová cyklostezka za 7,8 milionu korun. Naváže mimo jiné...
10.4.2020
Stavbaři dokončují rekonstrukci tratě mezi Berounem a Královým Dvorem. Práce začaly v roce 2016 a...
Reklama