Děti z Berouna už ví, kdo je svatý Florián. Akce letos proběhla trochu netradičně

Dne 4. května slavil svůj svátek svatý Florián – ochránce v nebezpečí ohně, vody a vílky, patron hasičů, kominíků a zedníků. Svatý Florián se stal patronem hasičů proto, že byl usmrcen vodou, která je protikladem ohně a používá se k hašení. Floriánovo „hasičství“ je také možné vyložit jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý Florián bývá zobrazován ve zbroji římského vojína s mečem a korouhví, vylévající vodu z vědra na hořící dům v připomínce toho, že prý kdysi svou modlitbou odvrátil plamennou zkázu.

„Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián.“

Se svátkem svatého Floriána si děti z 2. a 3. oddělení školní družiny ze Základní školy Beroun-Závodí ve čtvrtek 6. května připomněly nejen práci hasičů, ale zejména celého Integrovaného záchranného systému. Bývalo vždy zvykem, že děti během května navštěvovaly Hasičskou stanici v Berouně, kde se vždy podrobně dověděly o práci hasičů, seznámily se s technikou, ale i některými příčinami vzniku požáru.

Letos tato akce proběhla trochu jinak. Sešli jsme se v parku u školy, kam mezi děti přišel bývalý hasič pan Miroslav Hrbáček. Ten nás nejprve seznámil s tím, co IZS je a které základní složky jsou zastoupeny, kdo patří do ostatních složek. Potom jsme si řekli o telefonních tísňových linkách – 112, 150, 155, 158 a 156. My jsme se snažili přiřadit tato čísla jednotlivým složkám systému – Hasičskému záchrannému sboru, Zdravotnické záchranné službě, Policii ČR a městské policii. Číslo 112 patří k číslům, které lze volat po celé Evropě.

FOTO: Děti z Berouna už ví, kdo je svatý Florián.

Děti z Berouna už ví, kdo je svatý Florián. - Florián 12Děti z Berouna už ví, kdo je svatý Florián. - Florián 07Děti z Berouna už ví, kdo je svatý Florián. - Florián 05Děti z Berouna už ví, kdo je svatý Florián. - Florián 04Děti z Berouna už ví, kdo je svatý Florián. - Florián 09

Pak jsme se pokusili sehrát scénku s tím, že u naší školy v parku odpadl nějaký pán, nebo začala hořet škola a my musíme zavolat pomoc. Co všechno musí tento rozhovor obsahovat? To děti docela dobře věděly a určitě by si s tím poradily. Zcela určitě by člověka zachránily.

S telefonováním však souvisela i další otázka. Jak nabíjíme mobil? Děti dobře věděly, že se nesmí nechávat přes noc v zásuvce, ani přívodovou šňůru nesmíme nechat zapnutou v zásuvce, a už vůbec nesmíme mobil dát pod polštář, nebo ho něčím zakrýt. Zde totiž hrozí nebezpečí požáru. Poslední informace byla o dobrém pomocníkovi, kterým je požární hlásič v našem domě a který nás může zachránit i od velké tragédie. Hlásič nám oznámí, že v bytě se hromadí kouř nebo uniká kysličník uhelnatý. Silný varovný signál zachrání mnoho. Odpoledne nám uteklo velmi rychle a beseda byla zajímavá. Všichni jsme se dověděli mnoho důležitých informací, které jsou pro nás nezbytně nutné. Budeme se jimi řídit.

Květa Hrbáčková

10.6.2021
V pátek 11. června bude v 17 hodin slavnostně na nádvoří Starého zámku zahájena letošní...
8.6.2021
T. J. Sokol Komárov – oddíl volejbalu - pořádal přípravný turnaj kadetek a juniorek ve...
8.6.2021
Komerční článek
Vedení měst často poptává řešení, které neprošlo analýzou toho, co občané opravdu potřebují. Dokumenty zadání...
8.6.2021
Vévoda Štěpán II. bavorský s rytíři, jezdci a s doprovodem vyjel ve vší slávě dne...
7.6.2021
Správa železnic (SŽ) při opravě nádraží v druhé polovině května v Lochovicích na Berounsku zalila...
4.6.2021
V sobotu 5. června se uskuteční průvod poselstva s vévodou Štěpánem II. spojený s historickým...
1.6.2021
Pietní akt „Židé na Tetíně“ k uctění památky posledních židovských obyvatel Tetína popravených v nacistických...
26.5.2021
Nová série hrnků „čtvero ročních období“ potěší nejen milovníky čaje. Po sérii kávových hrnků s...
24.5.2021
Děti z 1. a 4. oddělení školní družiny ZŠ Beroun-Závodí se vydaly na historickou stezku...
19.5.2021
Strážníci ze Zdic již brzy zamíří do ulic Králova Dvora.
19.5.2021
Město Hořovice se rozrůstá, přibývají v něm nové bytové domy asi jako houby po dešti....
Reklama