Jedinečná nabídka pro Beroun. Přijmou zastupitelé pozemky v lokalitě Na Ptáku jako dar?

Rodina Provaznikova předložila zastupitelům jedinečnou nabídku, přistoupí na ní město?

Berounští zastupitelé se na svém prosincovém jednání zabývali mimo jiné změnou územního plánu č. 4. Mezi projednávanými body byly i tři žádosti majitelů pozemků a nemovitostí v lokalitě Na Ptáku, z nichž nejvíce diskutovaný byl návrh č. 60.

Rodina Provaznikova v něm žádá převést v územním plánu cca 7,6 ha plochy ze současného nezastavěného území (NS) na pozemky k individuálnímu bydlení (BI). Současně s touto žádostí předložila zastupitelům jedinečnou nabídku!

Přestože komise pro územní plánování a úřad územního plánování, který je pořizovatelem změny, přijaly zásadu, dále již nerozšiřovat plochy pro bydlení nad rámec určený územním plánem, nabídka rodiny Provaznikovy je i v českém měřítku natolik výjimečná, že není možné ji jen tak bez prověření smést se stolu. Společně s požadavkem na změnu územního plánu totiž nabídla městu darovat majetek v rozsahu 83 ha v podobě lesů a zemědělských pozemků v lokalitě Na Ptáku.

Mapa celého území, kde jsou pozemky, které chce rodina Provaznikova městu darovat, vyznačeny modře a pozemky, kde by chtěla stavět, růžově

„V tuto chvíli musí vedení města, ale i každý jednotlivý zastupitel posuzovat celou záležitost s péčí řádného hospodáře. Musíme tedy zajistit dostatek kvalitních a relevantních podkladů pro to, abychom mohli řádně rozhodnout v souladu se zákonem,“ uvedla starostka města Soňa Chalupová.

Komise pro územní plánování, která tento podnět zpracovala, ani rada města nemá prostředky ani pravomoci zadat zpracování těchto podkladů, to je v pravomoci zastupitelstva, které schvaluje rozpočet města. Proto se na posledním prosincovém zasedání zastupitelé měli rozhodnout, zda si nechají tyto podklady zpracovat. Takto by měl postupovat každý zastupitel, který ctí slib, který složil.

Ponechat současný stav nebo ne?

Lokalitu Na Ptáku asi není třeba většině Berouňanů představovat. Lidi přitahovala již v minulosti a rozhodně to není neobydlené a opuštěné místo. Mimo jiné zde najdeme i známou chatovou osadu, která vznikala postupným vývojem ze zahrádkářské kolonie a významná část lidí zde dnes trvale žije. Celá lokalita má ale nedostatečnou infrastrukturu i pro stávající využití, a to jak dopravních, tak inženýrských sítí. Na to zároveň doplácí i majitelé současných objektů, kteří díky neexistující infrastruktuře nemají možnost své nemovitosti zrekonstruovat a účelně využít.

„I z tohoto důvodu proto zastupitelé na svém prosincovém jednání rozhodli, že nechají zpracovat komplexní studii celé oblasti Na Ptáku. Z ní pak vyjde doporučení, co je potřeba řešit a jakým směrem by se měla dále tato lokalita vydat. Zastupitelé nyní mají možnost tuto část města nasměrovat k takovému stavu, který by jí prospěl, nebo ji nechat nadále v tomto neutěšeném stavu,“ konstatoval místostarosta Michal Mišina.

Vzhledem k tomu, že v současné době veškerou infrastrukturu potřebnou k rozvoji lokalit platí v Berouně investor, lze předpokládat, že zastupitelé rozhodnou o tom, že tyto případné investice bude opět hradit investor, resp. navrhovatel změn.

Zatím není nic rozhodnuto

Opozice před projednáním změny územního plánu připravila petici, ve které byla řada nepodložených a nepřesných údajů, které rozhodně nemohou být podkladem pro relevantní rozhodnutí zastupitelů ani občanů. Na stole nemáme žádné konkrétní návrhy například v petici uváděných mostů, kanalizačních přípojek atd. Nic takového v současné době zkrátka neexistuje. Nelze tudíž ani tvrdit, že za něco bude město platit.

Nutno také podotknout, že příprava změny územního plánu probíhá zcela v souladu se zákonem a každý občan bude mít tedy možnost se v dalších etapách procesu ke všem záměrům vyjádřit v rámci veřejného projednání.

Co bude dál?

Zatím tedy požadavek na změnu územního plánu nebyl přijat ani zamítnut. V souladu s jednacím řádem byl přesunut a zastupitelé budou o lokalitě Na Ptáku, respektive zmíněných třech bodech územního plánu jednat na svém dalším zasedání. Tak bude možné předložit relevantní informace pro správné rozhodnutí každého za zastupitelů. Věříme, že se každý z nich rozhodne dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Jitka Soukupová

Včera, 06:00
Chlapecké pěvecké duo MAFI ze Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice, mnohonásobní vítězové uměleckých soutěží...
15.1.2021
Hospodaření měst a obcí komplikovala v loňském roce nejen mimořádná opatření proti šíření koronaviru, ale...
14.1.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
14.1.2021
Před Vánocemi vyměnil poslanec za ODS Jan Skopeček své charitativní fotbalové turnaje za předvánoční charitativní...
12.1.2021
První místo jubilejního 10. ročníku ankety Alej roku ve Středočeském kraji vybojovala alej v zámeckém...
17.12.2020
Nebudu nijak přehánět, když si dovolím tvrdit, že podobnou unikátní vánoční výzdobu nemá v České...
10.12.2020
Hromadná doprava na Berounsku a v okolí Rožmitálu pod Třemšínem na Příbramsku se od neděle...
10.12.2020
Beroun dnes uvedl do provozu novou cyklověž, která vznikla u autobusového a vlakového nádraží. Pojme...
9.12.2020
Máte obavy, že se o sebe vaše babička již nemůže postarat sama a rádi byste...
4.12.2020
Cena regionálního vodného a stočného na Berounsku a Hořovicku se od nového roku zvýší zhruba...
3.12.2020
V rámci vánočních prázdnin od 27. do 31. prosince zveme návštěvníky na prohlídku stálé expozice...
Reklama