Berounsku bude zbytek země závidět: voda pro domácnosti zlevní

Cena regionálního vodného a stočného na Berounsku a Hořovicku se od nového roku zvýší zhruba o inflaci. Díky květnovému snížení DPH to ale znamená, že domácnosti budou příští rok platit za vodu méně než na začátku roku 2020.

Dohodli se na tom ve středu 2. prosince zástupci měst Beroun, Hořovice, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák a představenstvo společnosti na pravidelné schůzce hlavních akcionářů společnosti VAK Beroun. Dalšími tématy jednání byly investice do obnovy majetku a návrh na rozdělení zisku společnosti.

Voda nakupovaná z Prahy se zdraží pravděpodobně o téměř šest procent. Regionální cena vodného a stočného se ale zvýší jen o inflaci.

„V mnoha položkách se nám daří šetřit náklady nebo je alespoň nezvyšovat. Zásadní vliv na to mají investice do obnovy, které snižují potřebu oprav a zvyšují hospodárnost provozu,“ vysvětluje Jiří Paul, ředitel VAK Beroun, a dodává: „Za uplynulých pět let jsme cenu dokonce zvýšili méně, než zdražila nakupovaná voda, a to bez ohledu na růst ostatních nákladů“.

VAK Beroun v tomto roce dokončil několik rozsáhlých investic, mezi jinými například výstavbu přivaděče odpadních vod z Komárova do Hořovic za 12 miliónů korun. Umožní to v příštím roce ukončit provoz na komárovské čistírně, která by jinak vyžadovala kompletní rekonstrukci. S tím také souvisí investice do vystrojení druhé linky na čistírně v Hořovicích. Pokračuje postupná obnova čistírny v Berouně, kam by se v budoucnu měly přivádět odpadní vody ze Zdic. Letos si vyžádala deset miliónů.

„Na obnovu majetku dáváme zhruba 90 miliónů korun ročně. Z tohoto rozpočtu financujeme veškeré rekonstrukce vodovodů a kanalizací. Tou největší v příštích deseti letech bude postupná výměna přivaděče vody z Prahy v úseku Zdice – Hořovice,“ přibližuje budoucí investice technický ředitel Roman Badin. Právě druhá etapa rekonstrukce bude zahájena v příštím roce. Bude se jednat o podchod dálnice D5 nedaleko sjezdu na Zdice.

Vánoční prázdniny s Merkurem. Muzeum Hořovicka se otevře

Náklady na udržení majetku jsou také hlavním důvodem, proč od roku 2021 přejde VAK Beroun s regionální cenou na tzv. dvousložkovou formu. V regionu přibývá přípojných míst, jejichž platba za vodné nepokryje ani pravidelnou výměnu vodoměru. O jaká odběrná místa jde? Podle ředitele VAK Beroun jsou to převážně rekreační objekty a domy s vlastní studnou a zároveň přípojkou vody. Náklady na tato odběrná místa se tak rozpočítávají do účtů ostatních odběratelů.

Regionální cena za odvádění a čištění odpadních vod 40,05 Kč za metr kubický bez daně patří k nejnižším v regionu. Proč tomu tak je? „U malých čistíren odpadních vod, které byly postaveny z evropských dotací, se totiž dramaticky projevuje povinná tvorba rezervy na obnovu, kterou pečlivě hlídá poskytovatel dotace,“ upřesňuje ředitel Paul. V obcích s regionální cenou se investuje postupně a dlouhodobě. Navíc je na dvanáct čistíren zahrnutých do regionální ceny připojeno téměř 50 tisíc obyvatel a řada velkých podniků. S tím se malé obce nemohou srovnávat.

Advent v Berouně: Na Husově náměstí budou stánky se svařákem i ozdobami

Regionální cena za dodávku vody a odvádění odpadní vody v roce 2021 tak bude 90,35 Kč/m3 bez DPH, s DPH 99,38 Kč/m3 v jednosložkové podobě.

Rozdělením vodného na dvě složky dochází ke zlevnění ceny za kubický metr na 49,67 Kč včetně DPH. Kromě toho se bude platit pevná složka za každou přípojku bez ohledu na výši odběru. U naprosté většiny odběratelů (rodinné domy) vychází pevná složka na 50 korun měsíčně včetně daně z přidané hodnoty. U ostatních odběratelů, jako jsou bytové domy nebo průmyslové areály, závisí výše pevné složky na charakteru odběrného místa. Podrobné vysvětlení, otázky a odpovědi nebo kalkulačka na výpočet platby podle odběru jsou na webových stránkách www.vakberoun.cz.

Jiří Paul, ředitel společnosti

23.2.2021
Přes složitou epidemiologickou situaci probíhá dál řada investičních akcí. To se projevilo i v programu...
23.2.2021
Církev československá husitská ve Tmani si letos připomíná 100 let od počátků svého vzniku v...
18.2.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
18.2.2021
DobroDílo oficiálně zahájilo svou činnost v Králově Dvoře na podzim roku 2019. Vstoupilo tak nedávno...
17.2.2021
Druhý únorový týden se děti školní družiny ZŠ Beroun-Závodí vydaly v maskách na průvod od...
17.2.2021
Není to tak dlouho, kdy byl revitalizován rybník v Lesoparku Dražovka v Hořovicích. Kolem něj...
16.2.2021
Rozvolňování protikoronavirových opatření je v nedohlednu, dlouhodobá výuka teorie a řešitelské soutěže na dálku jsou...
16.2.2021
Na hranicích příbramského a berounského okresu působí parta mladých lidí, kteří si říkají Dovedové Křešín....
16.2.2021
V Českém krasu, na návrší Zlatého koně u Koněpruských jeskyní začala dlouho očekávaná stavba domu...
3.2.2021
V srpnu by se v Litni mohl uskutečnit jedinečný koncert u příležitosti 10. výročí Festivalu...
29.1.2021
Ani nepříznivá koronavirová situace nevedla ke zrušení v pořadí již šestého ročníku celostátní soutěže Komunální...
Reklama