Cesta Tří králů plná úkolů: překonat překážky a poklonit se Ježíškovi

Svátek Tří králů máme již za sebou, ale Tříkrálová sbírka jako charitativní akce potrvá do konce ledna. Proto i děti z 1. a 3. oddělení ZŠ Beroun-Závodí se vydaly na Cestu Tří králů plnou různých úkolů.

Tu připravil Dům dětí a mládeže jako akci pro rodiče s dětmi, ale my v družině jsme se o ní dověděli také. Proto jsme nelenili a v průběhu odpoledne v pondělí 11. ledna jsme na ni vyrazili také.

Jako první odešlo 3. oddělení s paní vychovatelkou Heroutovou a po chvilce i 1. oddělení s paní vychovatelkou Novákovou. Cílem bylo okolí Domu dětí a mládeže, kde je vyznačena Cesta Tří králů plná nejrůznějších úkolů.

FOTO: Cesta Tří králů plná úkolů

Cesta Tří králů plná úkolů - Cesta Tří králů plná úkolůCesta Tří králů plná úkolů - Cesta Tří králů plná úkolůCesta Tří králů plná úkolů - Cesta Tří králů plná úkolůCesta Tří králů plná úkolů - Cesta Tří králů plná úkolů

Pro nás to nebylo moc těžké, neboť jsme v odděleních měli Tříkrálové odpoledne, kde jsme se dověděli mnoho zajímavých informací. Na startu celé akce, jsme se seznámili s pravidly. Naším úkolem bylo projít všechna stanoviště, dojít do Betléma a zde se poklonit Ježíškovi. Na cestě nás čekalo 9 stanovišť.

Tradice pokračuje. Martin a Filip ze ZUŠ Hořovice uspěli v adventním zpívání

A tak jsme počítali planety, které visely na stromě, měli jsme říci, jména Tří králů, kteří se vydali za Ježíškem do Betléma, museli jsme překonat řadu překážek, pak jsme hledali dary, které Tři králové přinesli Ježíškovi. Na dalším stanovišti jsme spočítali obrázky lidí schovány v blízkém okolí stanoviště, ti šli také za Ježíškem do Betléma, pak jsme ještě našli cestu v bludišti, abychom se vyhnuli zlému Herodovi, který chtěl ublížit Ježíškovi.

Na konci celé cesty jsme se dostali k Ježíškovi do Betléma. Zazpívali jsme si koledu „Tři králové“ a poklonili se Ježíškovi v Betlémě. Děti za statečnost a znalosti čekala malá odměna. Krásné slunečné, ale mrazivé odpoledne jsme si všichni užili a organizátorům děkujeme.

Květa Hrbáčková

23.2.2021
Přes složitou epidemiologickou situaci probíhá dál řada investičních akcí. To se projevilo i v programu...
23.2.2021
Církev československá husitská ve Tmani si letos připomíná 100 let od počátků svého vzniku v...
18.2.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
18.2.2021
DobroDílo oficiálně zahájilo svou činnost v Králově Dvoře na podzim roku 2019. Vstoupilo tak nedávno...
17.2.2021
Druhý únorový týden se děti školní družiny ZŠ Beroun-Závodí vydaly v maskách na průvod od...
17.2.2021
Není to tak dlouho, kdy byl revitalizován rybník v Lesoparku Dražovka v Hořovicích. Kolem něj...
16.2.2021
Rozvolňování protikoronavirových opatření je v nedohlednu, dlouhodobá výuka teorie a řešitelské soutěže na dálku jsou...
16.2.2021
Na hranicích příbramského a berounského okresu působí parta mladých lidí, kteří si říkají Dovedové Křešín....
16.2.2021
V Českém krasu, na návrší Zlatého koně u Koněpruských jeskyní začala dlouho očekávaná stavba domu...
3.2.2021
V srpnu by se v Litni mohl uskutečnit jedinečný koncert u příležitosti 10. výročí Festivalu...
29.1.2021
Ani nepříznivá koronavirová situace nevedla ke zrušení v pořadí již šestého ročníku celostátní soutěže Komunální...
Reklama