Poplašné zprávy v Hořovicích

Vážení obyvatelé Hořovic, vážení zákazníci, v uplynulých letech jste čas od času mohli zaslechnout nebo si přečíst smyšlené zvěsti, které rozesílá na různé strany pan Otto Srp. Některé tyto informace se týkaly i provozu vodovodů a kanalizací. Minulý měsíc opět rozeslal do světa zprávu, ve které šíří poplašné zprávy o kvalitě pitné vody, nevyhovujícím stavu vodovodních potrubí a podobné nesmysly.

Protože se jedná prokazatelně o nepravdy, rozhodli jsme se už tomuto počínání učinit přítrž a na pana Srpa jsme podali trestní oznámení pro pomluvu a šíření poplašné zprávy.

Pan Srp je majitelem cca 120 m vodovodu a zhruba stejné délky kanalizace v ulici Na Lukách, 11 m vodovodu v ulici Na Kopečku a Hvozdecká a spolumajitelem 145 m kanalizace v ulici Hvozdecká. Tyto sítě vlastní od roku 2004 a 2006 (roky kolaudace) a naše společnost je od té doby provozuje. Bohužel krátce po kolaudaci pan Srp přestal s námi zcela komunikovat a přebírat poštu, takže se nám nepodařilo s ním uzavřít písemnou smlouvu o provozování.

V roce 2015 se pan Srp začal domáhat toho, abychom jeho majetek přestali provozovat. Nutno říci, že již v té době na vodovod i kanalizaci bylo napojeno několik bytových domů a další vodovody a kanalizace. Nebylo tedy reálně možné přestat tento majetek provozovat, tedy ponechat domácnosti bez dodávek pitné vody.

Provozování vodovodů a kanalizací je vysoce odborná činnost. Proto je také upravena speciálním zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Provozovatel musí splňovat podmínky na kvalifikaci a praxi stanovené zákonem a získat povolení k provozování u krajského úřadu. Zjednodušeně, vodovod není věc, kterou vlastníte a děláte si s ní, co se vám zlíbí. Je určena k poskytování služby těm, kdo jsou na vodovod napojeni. A tato služba musí být bezpečná a nepřetržitá. Jelikož pan Srp sám nedisponuje potřebným povolením k provozu, opakovaně jsme mu sdělili, že majetek mu do provozování předáme až poté, co jej od nás přebere někdo, kdo bude splňovat podmínky pro provozování podle zákona.

Protože ani na opakované výzvy pan Srp nereagoval a pouze dál rozesílal lživé zprávy, byla Městským úřadem Hořovice uložena naší společnosti tzv. veřejná služba, na základě které majetek pana Srpa provozujeme – dodáváme vodu a odvádíme odpadní vodu obyvatelům připojeným na tyto sítě. Pana Srpa zároveň žalujeme o uložení povinnosti uzavřít s námi smlouvu mezi vlastníky majetku (což je další povinnost ze zákona dopadající jak na naši společnost, tak na pana Srpa).

Rádi bychom vás touto cestou uklidnili, protože právní řád naší republiky si umí s takovou situací poradit. Pro nás je to sice značná nepříjemnost, ale vás jako odběratelů se to nikterak nedotýká.

Kdybyste měli jakékoliv pochybnosti nebo se vám do schránek dostal další dopis pana Otty Srpa, kontaktujte nás nebo se obraťte na město Hořovice, se kterým jsme v úzkém kontaktu.

Jiří Paul, ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

PR

Dnes, 17:20
Ve čtvrtek 19. listopadu jsme mohli být svědky toho, jak se uřezal a následně přepravoval...
Dnes, 14:20
V Králově Dvoře se u lanového centra v Počaplech staví nový Lesopark. Stavební práce by...
Včera, 16:20
Komerční článek
Za aktivitu v aplikaci získáváte WCR body, které je následně možné zpeněžit, nakoupit za ně v...
Včera, 16:20
Už se to rýsuje! Advent sice bude letos v Berouně probíhat jinak – jak zní...
24.11.2020
Teprve sedmnáctiletí spolužáci z víceletého Gymnázia Václava Hraběte (GVH) stojí za výrazným úspěchem veřejné sbírky...
19.11.2020
I během distanční výuky se daří děti motivovat k učení a lepším výsledkům díky aplikaci...
14.11.2020
Každý rok Charita Beroun pořádala Noc venku, kdy si lidé mohli vyzkoušet spát venku tak,...
13.11.2020
Ve středu 11. listopadu v 9 hodin se před prodejnou COOP na Palackého nám. v...
12.11.2020
Ve snaze o větší ochranu zaměstnanců a pacientů v Nemocnici Hořovice přistoupili k důraznější kontrole...
12.11.2020
Město Beroun má velkou šanci získat dotaci na stavbu nové školní budovy s kapacitou 18...
9.11.2020
Králův Dvůr na Berounsku vybudoval sběrný dvůr, lidé už tak nemusejí s odpadem do Berouna....
Reklama