Vojenská technika v Brdech pomáhá vzácné kuňce žlutobřiché

Těžká vojenská technika ve čtvrtek brázdila oblast Feldbabka v Brdech, aby pomohla ohrožené kuňce žlutobřiché. Vzácný druh žáby potřebuje k životu otevřenou krajinu se strženými drny trávy, výmoly, tůňkami a sítí cest. Vytvořit ji lze právě narušením půdy těžkou technikou.

„Pro kuňky v podstatě není lepší prostředí než soustava zaplavených vyježděných kolejí, kaluží a tůní v částečně prostupném terénu,“ uvedl pro ČTK Bohumil Fišer ze Správy CHKO Brdy. Takové prostředí podle něj prospívá nejen kuňkám, ale i řadě druhů rostlin. „Suchozemská i vodní stanoviště jsou obývána širokou škálou bezobratlých, drobné vodní plochy využívá k rozmnožování i celá řada dalších druhů obojživelníků, dobře osluněné odlesněné plochy a okraje cest jsou rájem pro plazy,“ dodal.

Kuňka žlutobřichá patří mezi ohrožené živočichy v celé Evropě. Z české krajiny postupně mizí, protože ubývají tůňky či blátivé kaluže, které s oblibou vyhledává. Neprospívá jí ani zarůstání podmáčených míst vysokou trávou, ve které se obtížně pohybuje. K životu potřebuje drobné vodní plochy ve spojení s narušovaným a obnažovaným půdním povrchem. Místa, kde žije, proto chrání evropská soustava chráněných území Natura 2000.

Bez lidského zásahu by podle ekologů krajina bývalého vojenského újezdu Brdy zarostla lesem a vymizela by řada vzácných druhů rostlin a živočichů. Způsobů, jak krajinu udržet pestrou, je podle nich řada. Na některých místech se obnovila pastva a kosení, na jiných – třeba právě na Felbabce – se využívá vojenská technika. K obnově vzácných stanovišť ochrana přírody v některých případech využívá i řízené požáry.

Včera, 04:00
To se tak parta kamarádů z Prahy rozhodla téměř před 20 lety, že by se...
4.3.2021
Pro letošní rok měl Kulturní a okrašlovací spolek KOS Osov opět smělé plány týkající se...
23.2.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
23.2.2021
Přes složitou epidemiologickou situaci probíhá dál řada investičních akcí. To se projevilo i v programu...
23.2.2021
Církev československá husitská ve Tmani si letos připomíná 100 let od počátků svého vzniku v...
18.2.2021
DobroDílo oficiálně zahájilo svou činnost v Králově Dvoře na podzim roku 2019. Vstoupilo tak nedávno...
17.2.2021
Druhý únorový týden se děti školní družiny ZŠ Beroun-Závodí vydaly v maskách na průvod od...
17.2.2021
Není to tak dlouho, kdy byl revitalizován rybník v Lesoparku Dražovka v Hořovicích. Kolem něj...
16.2.2021
Rozvolňování protikoronavirových opatření je v nedohlednu, dlouhodobá výuka teorie a řešitelské soutěže na dálku jsou...
16.2.2021
Na hranicích příbramského a berounského okresu působí parta mladých lidí, kteří si říkají Dovedové Křešín....
16.2.2021
V Českém krasu, na návrší Zlatého koně u Koněpruských jeskyní začala dlouho očekávaná stavba domu...
Reklama