Blanka z Valois. Skromná, drobná blondýnka, která si získala český lid

Ten chlapec byl na rozpacích. Včera mu bylo sedm let, a dnes se žení. I nevěstě je sedm. Trochu brzy, ale tatínek poručil. Dnes se výuka odkládá. Žádná hodina latiny, ani vybraného chování na dvoře královském. Dokonce ani vyjížďka na koni do okolí. S ozbrojeným dohledem, pochopitelně. Po jeho boku stojí štíhlá, drobná blondýnka. I pleť má bělostnou. Zkrátka Blanka. Nejraději by ji zatahal za vlasy nebo štípl, ale to nesmí udělat. Musí to být důstojný obřad.

Svatba tak mladičkého páru nebyla žádnou zvráceností náboženské sekty. Tehdy, v roce 1323, to bylo naprosto běžné a šlo o klasický, politický kalkul mezi panovnickými rody. Vlastně to bylo i výhodné a pro otázky míru dosti důležité opatření. Vyhlásit válku příbuznému se nepokládalo za hezké ani ve čtrnáctém století. Podívejme se na novomanžele trochu blíže.

Ženichem byl jistý Václav, syn známého rytíře a českého krále Jana Lucemburského. Vlastně ne už Václav, ale Karel. Nové jméno obdržel při biřmování, po svém strýci a kmotru, francouzském králi Karlu IV. Sličném. Nevíte, co je biřmování? Je to svátost, kterou uděluje církev jenom jednou za život, je to jakési utvrzení ve víře. Iniciační svátost, uvedení do společenství.

V bitvě u Frankfurtu si Karel IV. vybojoval Braniborsko, mladšímu bratrovi s postelovým trápením ale pomoci nedokázal

Nekonala se ani svatební noc. Obě děti se však jistě zúčastnily hostiny, kterou uspořádali na počest korunovace Marie Lucemburské 15. 5. 1323 v Remeši. Tetička malého ženicha se stala francouzskou královnou týž den. Manželé byli potom rozděleni. Opět na dalších sedm let. Blanka se vrátila do Lucemburska, Karel se vzdělával přímo na královském dvoře v Paříži.

Situace se změnila po smrti strýce, který měl svého synovce opravdu rád. Nový král takový rozhodně nebyl a projevilo se to i na apanáži, kterou snížil tak, že to stačilo opravdu jen na to nejnutnější. Mladík však nezahořkl, omezil světské radovánky a k radosti svých učitelů se věnoval studiu. Později svoje znalosti bohatě zúročí.

Vinnou stopou. Co pil Karel IV., můžete pít i vy

Ostruhy rytíře získal čtrnáctiletý chlapec v Lombardii. Vlastně ne chlapec, ale muž. Středověk měl jiná měřítka dospělosti. I tu svatební noc už měl za sebou, když v roce 1330 navštívil Blanku v Lucembursku.

Respekt ostatních si získal ve chvíli, kdy všem dokázal, že vládne mečem stejně dobře jako namočeným brkem. Vrhal se do nejprudší seče a kupodivu, štěstěna byla při něm. Italské dobrodružství jeho otce však skončilo fiaskem a mladý markrabě se vrátil do Čech. Království bylo zpustošené, hrady zastavené panstvu, ale Karel bez Blanky žít nechtěl. Sotva se pražský hrad jen trochu dal dohromady, poslal pro svoji ženu. Přijela v červnu 1334, s nádherným doprovodem, který vzbudil u českého panstva nelibost a závist. Nádherné roucha, zbraně, cizí řeč. I tehdy bylo v Čechách všechno cizí minimálně podezřelé. Karel to věděl a velmi rozumně odeslal doprovod své ženy velmi brzy zpět. Manželství to bylo šťastné. Mladému páru se po necelém roce narodila dcera Markéta.

FOTO: Blanka z Valois

Blanka z Valois - Karel IV a Blanka z ValoisBlanka z Valois - Busta Karla IV.Blanka z Valois - Blanka z ValoisBlanka z Valois - remešBlanka z Valois - Blanka z Valois

Obrat k horšímu nastal v roce 1336, když se do Prahy vrátil její tchán, Jan Lucemburský. Byl znovu ženatý, s Beatrix Lucemburskou. Ta na rozdíl od Blanky byla pyšná, Čechy pohrdala, a dával jim to najevo. Žárlila na Blanku a její mírnou povahu a oblibu u lidí tak, že Blanka musela odjet do Brna. Koneckonců, byla moravskou markraběnkou. Zde se jí v roce 1342 narodila druhá dcera, Kateřina.

V roce 1346 přišla bitva u Kresčaku. Cesta na pražský hrad byla otevřená. O rok později se stala českou královnou. Byla jí pouhých deset měsíců. Nebyl jí vyměřen dlouhý život. Zemřela 1. 8. 1348. Karel po ní upřímně truchlil. Za svůj život se ještě třikrát oženil, ale na svoji první ženu nikdy nezapomněl.

Dnes, 13:40
Jako básník, který získal Nobelovu cenu, je Pablo Neruda v Chile uctíván dokonce i těmi, kterým se zprotivil...
Dnes, 11:40
Slon je souhrnný český a slovenský název pro dva rody chobotnatců. V současnosti známe tři...
Dnes, 10:20
Komerční článek
Participativní rozpočet zakořenil v desítkách obcí, občané navrhují projekty, hlasují o nich, komentují je a společně...
Dnes, 10:20
Škrábe vás v krku? Nemůžete se zbavit posledních zbytků nachlazení? Místo do lékárny zamiřte na...
Dnes, 09:40
Nedoslýchavý penzista Vladimír Švec ze Sušice byl v roce 2018 odsouzen k 27 letům v...
Dnes, 08:11
Filmů zabývajících se tématem druhé světové války je v současnosti nepřeberné množství, jedním z prvních...
Včera, 17:20
Vládě se boj proti onemocnění covid-19 vymkl z rukou. Bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček řekl,...
Včera, 15:40
S končícím létem začínají klesat teploty, a tak je opravdu ideální čas konečně opravdu začít...
Včera, 13:40
Na začátku příběhu usedlosti Ladronka byla záliba Karla IV. ve vinné révě. Na svazích rostly...
Včera, 11:40
Lidské tělo je bezesporu nesmírně složité. Troufáme si i říci, že je nejsložitějším živým organismem,...
Včera, 10:20
Pěstování máku má ve střední Evropě a hlavně v Čechách dlouhou tradici. První zmínky o...
Reklama