Brno si najalo na zelenou část územního plánu advokáty, kteří pracují pro developery

22.9.2021
Jan Štoll

Brněnský magistrát si najal advokátní kancelář Frank Bold Advokáti na úpravy nového územního plánu. Mají řešit kvalitnější regulaci zeleně. Stejná kancelář ale při tomtéž zastupuje i zájmy dalších osob. Koho konkrétně, to magistrát i advokátní kancelář odmítají zveřejnit. Právníci ale přiznávají, že zastupují majitele nemovitostí a developery.

Frank Bold Advokáti jsou dlouhodobě známí tím, že zastupují také ekologické aktivisty a odpůrce výstavby. Toho se obává někdejší náměstek primátora Robert Kotzian /Brno+/. „Frank Bold současně zastupuje neurčitý okruh osob, aktivistů a asi i neziskovek, které podaly námitky proti návrhu nového územního plánu. Ve smlouvě se také dočteme, že město souhlasilo s tím, aby advokátní kancelář Frank Bold tyto osoby i nadále zastupovala, a to i v soudním řízení o zrušení nového územního plánu, jakmile bude vydán,“ uvedl Kotzian s tím, že Frank Bold stojí za zrušením rozsáhlé aktualizace stávajícího územního plánu města Brna. „S touto advokátní kanceláří, tedy s odnoží někdejšího Ekologického právního servisu, uzavřelo smlouvu na poskytování právních služeb v oblasti přípravy nového územního plánu,“ dodává.

To ale podle magistrátu ničemu neodporuje. „Stav, kdy advokátní kancelář poskytla právní služby osobám v rámci projednání nového územního plánu a současně poskytuje právní služby městu Brnu, považujeme za jasný důkaz snahy nalézt shodu a využít znalostí a zkušeností odborníků z Frank Bold,“ uvedl za magistrát Roman Burián.

Takové sdružení zájmů pod jednou advokátní kanceláří je ale krajně problematické. „Logicky musela být dořešena otázka ,střetu zájmů‘ jednotlivých klientů a advokátní kanceláře a další poskytování právních služeb, které již byly započaty před uzavřením rámcové dohody,“ vysvětluje Burián.

„Město spolupracuje s mnoha jinými organizacemi, které buď pomáhají občanům formulovat připomínky k novému územnímu plánu, nebo je přímo uplatňují, a spolu s městem následně hledají oboustranně výhodný kompromis,“ dodává Burián. Tedy řeší protichůdné zájmy, na což ale u advokátů pamatuje zákon. „Advokát je povinen poskytnutí právních služeb odmítnout, jestliže osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o právní služby žádá, poskytl již v téže věci nebo věci související právní služby advokát, s nímž vykonává advokacii společně v rámci advokátní společnosti,“ potvrzuje mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková.

To ale má být vyřešeno. „Do střetu zájmů se nemůžeme dostat, na to dohoda pamatuje. V kontextu územního plánu nemůžeme poskytovat právní služby osobám mimo seznam,“ vysvětluje za kancelář Frank Bold Advokáti Jiří Nezhyba.

Kdo konkrétně na onom seznamu je, ale není možné zjistit. Magistrát se s advokáty dohodl, že seznam bude předložen při podpisu smlouvy. Není tak její součástí a nemusí být zveřejněn v registru smluv.

„Požádali jsme o něj dle zákona o svobodném přístupu k informacím, nicméně žádost město zamítlo s odkazem na ochranu obchodního tajemství,“ říká Kotzian. A ani advokátní kancelář se k jeho zveřejnění nemá. „Musíme respektovat právo našich klientů na mlčenlivost o jim poskytnutých právních službách, nedali ke zveřejnění údajů o sobě souhlas,“ uvedl Nezhyba s tím, že město už z námitek k návrhu územního plánu, které za klienty podali, dobře vědělo, koho zastupují.

Faktem je, že město i advokáti o smlouvě veřejně informovali. „Vytvořit kvalitnější regulaci zeleně na území města Brna a zdůraznit roli takzvané modrozelené infrastruktury v návrhu nového územního plánu,“ shodli se na cíli spolupráce brněnský magistrát a Frank Bold Advokáti v prohlášení ke smlouvě ke konci roku 2020.

O to překvapivější je pak přiblížení, koho vlastně Frank Bold Advokáti v tomto případě zastupují. „Můžeme vyloučit předpoklad, že by mezi našimi klienty uvedenými na seznamu byly neziskové organizace a aktivisté, zastupujeme výlučně dotčené vlastníky nemovitostí a developery,“ uvedl Nezhyba. Město za právní služby zaplatí 2 miliony korun, čí zájmy se vlastně nakonec propíšou do plánu města, který říká, co se kde může stavět, tak zůstává otázkou.

Zdroj: vzNepřehlédněte