25.9.2021
Česko

Před 338 lety ukončila Evropa muslimskou expanzi, po Turcích zbyla káva a rohlíky

V bitvě u Vídně 11. a 12. září 1683 ukončily evropské mocnosti postup Osmanské říše a její snahy o ovládnutí střední Evropy. Bojovníci Habsburské monarchie, Polsko-litevské unie a dalších celků Svaté říše římské porazili muslimské bojovníky a tím zároveň zahájili i vzestup samotné Habsburské monarchie.