Brutální šlechtična snesla srovnání i s Alžbětou Báthoryovou. Na Karlštejně prohodila děvečku záchodem do hradního příkopu

1.3.2022
Jaroslav Svoboda

Kateřina z Komárova, provdaná Bechyňová z Lažan nebyla nijak zvlášť známou českou šlechtičnou, proslula „pouze“ brutálními vraždami svých poddaných, která bývá srovnávána i s Alžbětou Báthoryovou.

Kateřina pocházela z roku Pešík. Její otec Kunata nechal přestavět tvrz v Komárově na rytířské sídlo, ve kterém se Kateřina narodila. Její povaha začala nabírat obrysy už od dětství, byla panovačná a její osobnost byla také velmi rozporuplná. Už ve 12 letech měla vlastní služebnou. Těch se u ní vystřídalo hned několik, ale mladá Kateřina s nimi většinou měla problém.

Jedna legenda říká, že při svých vyjížďkách na koni, pozorovala hezkého kováře Kryštofa, s nímž se měla i scházet. To ovšem její rodina sledovala s velkou nelibostí, a proto údajně rozkázala, aby se Kryštof oženil s jinou dívkou. Kateřina měla za tuto zradu Kryštofa srazit koněm.

„Černá ovce“ Habsburků. Císař a král Maxmilián II. nesympatizoval s katolickou církví

Byla prý hezká, ale žádný obraz se nedochoval. Jednou měla být při vyjížďce na koni dokonce znásilněna, což ji muselo velice poznamenat.

Rodina se ji snažila výhodně provdat. Jejím manželem se stal Jan Bechyně z Lažan, za nímž se přestěhovala na tvrzi v Pičíně na Příbramsku. Bechyňové z Lažan byli významnějším rodem než Komárovští, proto svatba znamenala pro Kateřinu jistý společenský vzestup, zvlášť když byl její manžel roku 1529 jmenován purkrabím na Karlštejně.

Manželství prý ale nebylo příliš šťastné a nevzešli z něj ani žádní potomci. Jan Bechyně musel zastávat svůj úřad na Karlštejně, a proto správu panství vedla Kateřina. Pro poddané tím však nastaly tvrdé časy. Nová paní je za jakékoli prohřešky, obzvláště děvečky, krutě trestala, potrestaní své tresty často nepřežili. Své poddané nechávala mimo jiné sadistické praktiky, týrat, stahovat z kůže, nutit je, aby se bili navzájem, sypat sůl do otevřených ran apod. Na Pičíně panovala hrůza z obavy kdo bude její další obětí. Stejně se chovala i když pobývala na Karlštejně, kde měla jednu děvečku prohodit záchodem do hradního příkopu. Stejně jako lidi prý trýznila i zvířata.

„Šestiprstá čarodějnice“ Anna Boleynová. Smutný příběh královny, která změnila Anglii

Jan Bechyně z Lažan už na konci roku 1529, kdy nastoupil jako nový purkrabí, vedl soudní spor s Václavem Hájkem z Libočan, který na Karlštejně působil od roku 1529. Důvod jejich sporu není znám, ale právě na Hájkův popud se před soudem ocitla i Kateřina. Hájkovi se o Kateřině donesly zvěsti o trýznění poddaných, které se rozhodl využít ve svůj prospěch.

Soud trval od 12. prosince 1531 do 23. ledna 1534, kdy byl vynesen rozsudek. Nejdříve se nejvyšší hejtmani zdráhali ve sporu rozhodnout. Dne 5. ledna vypovídaly tři děvečky. Všechny se shodly, že Kateřina je dobrá paní a není jí co vytknout. Ovšem otec jedné z nich o Kateřině prohlásil: „Toho sem svědom, že dvě děvečky snesli doluov, že zemřely v dole, ale nevím, jakú příčinou, že hodiny nebyla jedna v dole, že zemřela. Mne kázala pak synu bíti, i bil mne. A kdyby mne více bil, snad by mne, starce, také ubil. A pán snad o tom nic neví.“

Karel I. Veliký a retro antického světa

Další svědci pak vypovídali v Kateřinin prospěch. To se však změnilo, když před soudem stanul kožešník Prokop Papež. Ten žil mimo Bechyňovo panství, takže se nemusel bát pomsty vrchnosti. Vypověděl, že Kateřina zabila jeho sestru a dceru kováře z Pičína. Konečný zvrat přinesla výpověď Blažka ze Svatého Pole a Manda Vaňkové z Libčic, kteří usvědčili, že Kateřina zabila pannu Hedviku, a že stejně zemřela i „nějaká“ Kačka.

Soud vynesl na české poměry neobvyklý rozsudek – paní Kateřina měla být uvězněna a ponechána ve vězení zcela svému osudu. Byla tak odsouzena k vyhladovění. V pátek 27. února 1543, byla umístěna do Prašné věže na Pražském hradě, kde v březnu 1534 zemřela. Údajně ji ve věži našli s okousanými prsty, což značí, že musela před smrtí skutečně trpět.

Její soudce Vojtěch z Pernštejna ale zemřel pouhé dva dny, což se okamžitě stalo předmětem spekulací. Prý jej Kateřina „stáhla s sebou“. Kde byla Kateřina pohřbena, ale známo není.


Témata:

Nepřehlédněte