Byl Čech, přesto se stal v USA vlivným politikem v barvách Demokratů

19.9.2022
Jaroslav Svoboda

Jméno Augustina Hajduška je nám v Čechách téměř neznámé, naproti tomu v Americe se vepsal do dějin zlatým písmem. I přesto, že byl cizinec, stal se v Texasu vlivným politikem americké Demokratické strany a byl dokonce zvolen okresním soudcem. Dnes by oslavil 177. narozeniny.

Augustin Hajdušek se narodil 19. září 1845 v Mniší u Frenštátu pod Radhoštěm. Do USA emigroval s celou rodinou v roce 1856. I přesto, že největší centrum českých emigrantů bylo v Chicagu, Hajduškovi se usídlili v Texasu.

První Čech, který v USA vystudoval práva

Na nový život si Augustin zvykal pozvolna. Zpočátku ani nenavštěvoval americkou školu a učil se doma, postupem času ale získal anglického učitele a následně nastoupil do školy. Tu však opustil v roce 1863, kdy narukoval do armády států Konfederace v americké občanské válce. Po jejím skončení se vrátil do okresu Fayette, kde pracoval na farmě a dál se vzdělával. V roce 1869 byl dokonce přijat ke studiím práv. Ta úspěšně dokončil a stal se tak prvním Čechem, který v zámoří práva vystudoval.

Byl obhájcem K. H. Borovského, jeho pravnuk režíroval Vlastu Buriana

Významný občan a politikem

Velmi brzy po dokončení studií se z Hajduška stává vlivný občan Fayette. V roce 1874 byl dokonce zvolen do předsednictva Demokratické strany ve svém okresu. Tento moment nebyl jen jedním z mnoha v jeho životě, veřejnému životu, politice a především Demokratické straně zůstal věrný po celý život. Jeho politický vliv je nejlépe doložen tím, že někteří výše postavení demokratičtí politici jej nezřídka žádali o veřejnou podporu.

Velké korunování jeho politické práce přišlo v polovině sedmdesátých let (roku 1875), kdy byl dokonce zvolen starostou města La Grande, svůj post obhájil i v roce 1877. Zde je důležité zmínit, že během jeho starostování doznalo město velký rozkvět, byly postaveny nové mosty a významně rozšířena dopravní infrastruktura.

Z politika soudcem i bankéřem

Hajdušek se ale rozhodl věnovat se i svému oboru, tedy vystudovaným právům. V roce 1880 se tak stává členem okresního soudu pro okresy Lee a Fayette a o čtyři roky později byl zvolen dokonce okresním soudcem. Tím byl posléze zvolen znovu v roce 1888.

Byl znám jako tvrdě pracující a především spravedlivý člověk, který se velmi staral o práva českých imigrantů. V roce 1885 založil například český časopis Svoboda, který editoval až do dvacátých let minulého století.

Tím ovšem výčet úspěchů jednoho z největších Čechů v USA nekončí. V roce 1896 zužitkoval svou popularitu i konexe a byl jmenován prezidentem První národní banky v La Grande.

Augustin Hajdušek umírá 28. srpna 1929 v La Grande, ve městě, kde strávil prakticky celý život.


Témata:

Nepřehlédněte