Čas výlovů rybníků i na Vysočině

12.11.2022
Táňa Pikartová

Měsíce říjen a listopad jsou na Vysočině, stejně jako v celé České republice, ve znamení podzimních výlovů rybníků. Na některých místech jsou výlovy rybníků vyhledávanou společenskou událostí s doprovodným programem a rybím občerstvením.

Návštěvníci výlovů už ale většinou vidí pouze samotný závěr výlovu. Tomu však předchází veliké množství práce, bez něhož by výlov nemohl proběhnout. Pojďme si tedy v krátkosti přiblížit, jak to na takovém výlovu vypadá a co mu předchází.

Před vlastním výlovem nastává tzv. strojení rybníka, které zahrnuje přípravné práce. Jedná se především o pozvolné vypouštění vody z rybníka tak, aby se ryby soustředily pouze do jednoho místa, loviště. Tato fáze při výlovu není vidět, protože se dělá v závislosti na velikosti loveného rybníka dopředu a trvá řádově dny až týdny. Po dobu vypouštění rybníka rybáři kontrolují a regulují odtok vody, aby měla hladina ideální výšku pro výlov a nebyla ohrožena rybí obsádka.

Při výlovu pak rybáři uzavřou loviště pomocí speciálních sítí – plotů. Pokud se pro výlov používají podložní sítě, tak se pokládají na dno loviště den před výlovem. Druhý den časně ráno rybáři provedou buď zvednutí podložní sítě, nebo zátah nevodem. Z vylovených ryb se nejdříve dlouhými saky sbírají choulostivější druhy ryb, jako jsou štiky a candáti, které se přednostně umísťují do kádí, aby netrpěly nedostatkem kyslíku v lovišti. Následuje výlov vůči nedostatku kyslíku odolnějších kaprů. Vlastní vylovení se provádí keserem. Ryby se pak třídí podle velikosti a přemísťují do kádí nebo rovnou do nákladních automobilů k převozu na sádky.

Každoročně se v České republice vyloví asi 21 000 tun ryb. V Kraji Vysočina se vyloví asi třináct procent všech tuzemských ryb. Devět z deseti vylovených ryb je kapr, ten nadále zůstává jednoznačně naší nejpopulárnější chovanou rybou.

„Náš kraj charakterizují rozlohou spíše menší rybníky a rybníčky, je jich však téměř 9 000. Rybníky jsou důležitou součástí naší krajiny, slouží nejen k chovu ryb, ale plní i důležitou vodohospodářskou funkci. V současném období nevyrovnaných srážek a suchých období je jejich role o to důležitější, jejich retenční prostor slouží ke snížení povodňových průtoků při přívalových deštích a období sucha a v období sucha zvyšují hladinu spodní vody v širokém okolí,“ uvádí Pavel Hájek radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí.

 Nepřehlédněte