Černé skládky, dotace a slabé pokrytí signálem mobilních operátorů trápí starosty obcí v okolí Mariánských Lázní

17.1.2022
Roman Kořinek

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN) vyrazil na další cestu regionem. Doprovázel ho radní Vít Hromádko (SNK1) a společně zamířili do Valů a Velké Hleďsebi. Jedním z problémů, se kterým se občané Valů potýkají, je podle mluvčí krajského úřadu Jany Pavlíkové slabý signál mobilních operátorů, který komplikuje život v obci především tehdy, pokud jde o krizové situace, kdy je třeba řešit například výpadky elektřiny.

„Informovali jsme starostu o tom, že jednáme s koordinátory ministerstva průmyslu a obchodu o pokrytí takzvaných bílých míst v kraji signálem. Valy by se mohly stát jednou z pilotních obcí, na kterých se bude ověřovat postup, jenž by měl vést ke zlepšení stavu,“ uvedl krajský radní. Obec by také potřebovala opravit chodník podél nedalekých bývalých kasáren směrem na Velkou Hleďsebi, který je ve špatném stavu, dostupnost obce by usnadnilo i prodloužení trasy trolejbusu z Mariánských Lázní do Klimentova.

„Pokusím se také oslovit Povodí Vltavy, zda by mohlo zajistit údržbu Kosího potoka v obci, který není udržovaný tak, jak obec potřebuje, navíc se tam usídlil bobr. Podobný problém jsme řešili v Otročíně, kde se podařilo díky spolupráci s Povodí Ohře vyčištění koryta potoka zajistit,“ vysvětlil hejtman.

Ve Velké Hleďsebi představila starostka města Jaroslava Brožová Lampertová zástupcům kraje plánované rozvojové aktivity.

„Podle jejích informací rok od roku stoupá zájem mladých lidí o bydlení ve Velké Hleďsebi a město loni připravilo 16 parcel pro výstavbu rodinných domů. Letos pak chce podle starostky pokračovat v zasíťování dalších pozemků a vedení obce má připraven i projekt revitalizace bývalých kasáren,“ popisuje mluvčí kraje s tím, že by tam mohl po demolici a dalších rozsáhlých úpravách areálu vzniknout takzvaný Senior Resort, byty pro zdravotníky, ale také menší průmyslová zóna.

Velká Hleďsebe rovněž nechává zpracovat studii cyklostezky směrem do Valů, což by řešilo i problém s rozbitým chodníkem, který využívají tamní obyvatelé. Obyvatele města ale trápí problém s veřejnou dopravou, protože autobusové spoje nenavazují na vlaky odjíždějící z Mariánských Lázní.

„Budeme to řešit společným jednáním s krajským Koordinátorem integrovaného dopravního systému, stejně tak chceme otevřít diskusi o vymahatelnosti práva v případě zakládání černých skládek, o kterých také byla řeč. Plánujeme oslovit ministerstvo pro místní rozvoj a otevřít debatu o možnosti sloučení krajských dotačních programů obnovy venkova a národního programu rozvoje venkova. Celková finanční alokace by mohla v takovém případě přejít na kraje, jež by dotace rozdělovaly obcím podle potřebnosti,“ dodal Petr Kulhánek s tím, že se na centrální úrovni znovu musí diskutovat i o podobě rozpočtového určení daní.

Zdroj: vz

 


Témata:

Nepřehlédněte