Černý 9. květen. Krach na burze zmařil i světovou výstavu

Další fotky

A to ve Vídni roku 1873, tedy i v tehdy našem Rakousku-Uhersku. Podnikatelská horečka a honba za zisky předtím vedla k prudkému rozvoji průmyslové a zemědělské výroby provázenému stále riskantnějšími bankovními spekulacemi. To nemohlo vydržet věčně…

Jak k tomu došlo? Když Německo vyhrálo v roce 1871 válku s Francií, musela poražená země splácet vítězi vysoké válečné reparace jako náhradu válečných škod. Byla to astronomická částka – 5 miliard franků ve zlatě, které se postupně přesunuly z Francie do Německa. Tam tento příliv „levných“ peněz vedl k tzv. „gründerství“, zakladatelské horečce (něm. Gründer = zakladatel). A protože i česká buržoazie chtěla konkurovat té rakouské a německé, nezůstávala za ní v gründerství pozadu.

Krutý osud. Vynálezce medometu zničil pád vídeňské burzy

A v Čechách k tomu měla výborné předpoklady – dostatek kvalitní pracovní síly, jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě, úrodné středozemí a průmyslově vyspělé pohraničí – Sudety. A k tomu všemu po průmyslové revoluci ještě jeden zvláštní bonus – dostatek té tehdy zásadní energetické suroviny, bohatá ložiska uhlí, hlavně černého. Paliva pro parní stroje, díky nimž poprvé v historii lidstva už člověk nebyl závislý jen na síle větru, vody, zvířat či lidí.

Další ekonomická krize? Čekejte ji v roce 2020

Pára se tak stala „krví“ stále více se rozmáhajícího průmyslu a poháněla dopravní prostředky i moderní stroje v zemědělství a průmyslu. Ty likvidovaly řemeslnou malovýrobu a manufaktury, které ve velmi krátkém časovém horizontu nahradila tovární velkovýroba. Ta ovšem ke svému rozvoji potřebovala investice, čili úvěry, což vedlo k horečnému zakládání bank. Tak roku 1869 vznikla Živnostenská banka, která v krátkém čase ovládla menší peněžní ústavy, a v roce 1871 byla založena pražská burza.

Hrozí USA zimbabwizace? Na svůj rasistický výrok přední ekonom tvrdě doplatil

První signály o tom, že s ekonomikou není něco v pořádku, začaly přicházet začátkem 70. let 19. století. Levné peníze se vyčerpaly, začal se projevovat nedostatek kapitálu na zakládání dalších nových podniků, trh se nasytil a nastaly obtíže s prodejem zboží. Dnešní ekonomové by řekli, že trh se „přehřál“.

A k přehřátí a krachu začala směřovat i vídeňská Směnárenská banka, tedy burza, založená v roce 1771 císařovnou Marií Terezií za účelem prodeje státních dluhopisů. Jejím černým dnem se stal „černý pátek“ 9. května 1873, tzv. „Gründerkrach“, kdy na burze došlo k zastavení plateb. Vzápětí následoval prudký pokles cen akcií Směnárenské banky a po nich padly akcie i dalších bank a akciových společností. Jejich cena se snížila až o třetinu a nastal totální chaos. Stát se snažil situaci stabilizovat finanční injekcí v podobě tisku bankovek, ale to se nepodařilo. Jednak takový krok vedl zákonitě k inflaci, jednak tato hospodářská krize nepostihla jen Rakousko, ale celou Evropu a USA a dotkla se i bank v Egyptě nebo v Argentině.

Portugalský diktátor Salazar byl možná podivín, ale svou zemi pozvedl

Jako první byl touto krizí zasažen těžký průmysl, tj. hornictví, hutnictví a strojírenství. Došlo k prudkému poklesu těžby a výroby, odkud se krize přelila do lehkého, spotřebního průmyslu a zemědělství. Nastala fáze „přirozeného výběru“, kdy slabší a menší podniky a firmy „pohltily“ velké společnosti, které měly dost finančního kapitálu nahromaděného v době konjunktury. Kromě toho si také majitelé velkých firem, průmyslníci a velkostatkáři, vynutili, aby jim stát ušlé zisky v době krize vynahradil snížením nebo odpuštěním daní. Přitom tisíce drobných zkrachovaných řemeslníků a drobných rolníků muselo hledat námezdní práci u majitelů továren, dolů a velkostatků nebo řešit svoji existenci vystěhováním do Ameriky. Přetlak pracovní síly způsobil pokles mezd o 25 % a zároveň stouply ceny nemovitostí, které hromadně skupovaly banky, a tím i ceny nájmů. Průvodním jevem krize se stala vlna sebevražd zkrachovalých podnikatelů a makléřů, kteří rázem přišli o veškerý majetek a nedokázali se s touto situací vyrovnat jiným způsobem.

Před 253 lety se narodil „ekonom ponuré budoucnosti“ Malthus. Jak moc hrozí, že se naplnily jeho teze?

Tak vážné hospodářské potíže pochopitelně neodezněly ze dne na den. Krize po pádu vídeňské burzy trvala zhruba asi do roku 1879 a po ní následoval nový rozmach průmyslu. V zemědělství přetrvala přes celá 80. léta, což byl, kromě jiného, negativní důsledek dovozu laciného obilí během krize.

FOTO: Krach vídeňské burzy 1873

Krach vídeňské burzy 1873 - burza, krach, krize, nepokoje  Vídeň Schwarzer_Freitag_Wien_1873Krach vídeňské burzy 1873 - Vdeň, palác, burza Wien_Palais_Caprara-Geymüller_AtlantenKrach vídeňské burzy 1873 - parní stroj zemědělství, oračka TractionengineKrach vídeňské burzy 1873 - parní stroj průmyslKrach vídeňské burzy 1873 - výstava, expo Vídeň, rotunda W_Rotunde
Další fotky
Krach vídeňské burzy 1873 - výstava, expo Vídeň, minaret WA_1873_von_oben_4Krach vídeňské burzy 1873 - burza, krach, krize, nepokoje Tompkins_square_riot_1874Krach vídeňské burzy 1873 - peníze bankovka hořící oheň infůace krach krize Fotka od Foto-Rabe z Pixabay

Jednou z obětí této krize se stala také 5. Světová výstava (dnes známá jako Expo), kterou Rakousko-Uhersko roku 1873 pořádalo po Francii a USA jako třetí země na světě. Konala se ve Vídni v Prátru a domácí investoři si od ní slibovali jisté zisky. Jenže se nepodařilo už zahájení 1. května, kdy panovalo mimořádně chladné počasí, a do týdne zkrachovalo prvních sto společností, které se na výstavě podílely. Další následovali po pádu burzy a vše „dorazila“ epidemie cholery. Místo předpokládaných 20 milionů návštěvníků jich přišlo jen 7 milionů a výstava skončila se ztrátou 15 milionů zlatých.

 

Dnes, 10:03
Jednotný konsensus, kde se vlastně nachází geografický střed Evropy, neexistuje. Záleží na použitých metodách výpočtu...
Dnes, 09:03
Nanočástice jsou pouhým okem neviditelné, přesto zásadně proměňují svět kolem nás. Jejich využití se šíří...
Dnes, 08:11
Pevný střed těla je velmi důležitý. Můžeme se díky tomu dobře pohybovat, správně sedět, nepotřebujeme...
Včera, 18:35
Že zdraví člověka začíná a končí ve střech je známá věc, o které snad už...
Včera, 18:00
Do pražských a brněnských letních kin míří šestý ročník filmové přehlídky DAS SOMMERKINO. V průběhu...
Včera, 16:59
Lidé úvěry od stavební spořitelny využívají převážně na rekonstrukce nebo na pořízení nového bydlení. Jejich...
Včera, 16:19
Rostliny se rozmnožují dvojím způsobem. Při tzv. nepohlavním množení, jako je například pomocí cibulek, hlíz,...
Včera, 14:00
Je to jedna z nejstarších veřejných služeb na světě. Už od starověku. Ne, nelekejte se,...
Včera, 11:42
Meruňky mají pro naše zdraví výjimečné přínosy díky vitaminům A, C, K, E, které obsahují,...
Včera, 11:17
Dny volna prožijte bez starostí i díky vašemu smartfonu. Pomůže vám s navigací v autě,...
Reklama