Češi milují pozorování ptáků. Barevné anomálie můžete hlásit ornitologům

3.2.2020
Karel Hutr

Zimní přikrmování ptáků se stalo oblíbenou činností obyvatel Česka. Třebaže je letošní zima velmi mírná, s ohledem k devastaci krajiny, zvýšené zástavbě, mají naši opeřenci stále méně přirozeného prostoru k přežití a tím pádem i omezené možnosti sehnat zvláště v zimním období potravu. Přikrmování ptáků tak není jen ideální možností, jak opeřencům pomoci, ale poskytuje kromě dobrého pocitu i zajímavou podívanou. Divili byste se, kolik lidí údajně pozná obyčejně vrabce, ale když se jim na krmítku objeví hejnko vrabců polních s bílými tvářemi s černou skvrnkou a čokoládově zbarvenou hlavou, tápou, co že je to za krasavce. Když pak navštíví krmítko některý z datlů nebo vzácnější severští hosté jakými jsou třeba brkoslav nebo pěnkava jikavec, musí listovat v atlasech. Občas se ale může stát, že nejenom na krmítku, ale i někde v městském parku nebo v přírodě narazíte na zcela „nový“ druh.

Ptačí cestovatelé. Ač bez kompasu, vždy neomylně dorazí k cíli

Melanismus a albinismus

Překvapen byl asi proto ochránce přírody Adin Vyhlídka, jenž před několika týdny pozoroval na krmítku v Přerově nezvykle zbarvenou sýkoru. Jednalo se přitom o „obyčejnou“ a běžnou sýkoru modřinku.

„Naštěstí ji vyfotil a fotografie poslal do Moravského ornitologického spolku. Ornitologové zůstali v úžasu, protože takto zbarvenou sýkoru modřinku ještě nikdy neviděli. Modřinka má vzácnou pigmentovou vadu – melanismus,“ popsal Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku, jenž je středomoravskou pobočkou České společnosti ornitologické.

Asi většina čtenářů zná modřinku. Ve zbarvení tohoto jedince pozorovaném a fotografovaném Adinem Vyhlídkou, chybí bílá a žlutá barva, a naopak převládá černá a šedá. „Melanismus je zjednodušeně řečeno opak albinismu. U albínů převažuje bílé zbarvení, u melanistů naopak převažuje černé zbarvení. Melanismus je vzácnější než albinismus a objevuje se výjimečně také u plazů, savců i ptáků,“ doplnil Jiří Šafránek.

sčítání ptáků

Tisíce dobrovolníků se zúčastnilo letošního sčítání ptáků na krmítkách

Podle ornitologů se melanistická modřinka na krmítku zdržela jen jeden den. Z toho vyvozují, že nešlo o místního opeřence, ale o protahující sýkoru ze severu nebo z hor. I když se modřinky u nás vyskytují celoročně, je známo, že se přes zimu toulají a hledají potravu.

Strakatí kosové

Možná jste měli to štěstí pozorovat i podivně vybarvené kosy černé. Ve městech můžete při troše štěstí pozorovat kavky, které mají v křídlech, ale třeba i na hlavě bílá pera. Asi řada z nás slyšela něco o opaku melanismu, tedy albinismu. Ten se projevuje ztrátou barevných pigmentů a čistí albíni mají červené oči. U ptáků je ale častější odchylkou barevná anomálie, odborně nazvaná leucismus. Což je případ i výše uvedených kosů nebo kavek.

90 procent ptáků zachovává svým partnerům věrnost. Co jste o ptačích vztazích nevěděli

„V Přerově pozorovali ornitologové kosa černého, který se liší od ostatních kosů výrazným černobílým zbarvením. Jde právě o barevnou anomálii, odborně nazvanou leucismus, tedy o poruchu tvorby melaninu. Leucismus je barevná odchylka, která se může vzácně vyskytnout i u dalších druhů ptáků, savců nebo u plazů. Na rozdíl od albínů nemají červené oči, ale světlejší nebo modře zbarvené. Zvířata s touto poruchou si mohou částečně zachovat na části těla i původní zbarvení, a proto jsou strakatá a velmi nápadná,“ popsal Šafránek.

FOTO: Nevšedně zbarvení jedinci jinak známých druhů ptáků

Nevšedně zbarvení jedinci jinak známých druhů ptáků - kos černý, leucismusNevšedně zbarvení jedinci jinak známých druhů ptáků - sýkora modřinka, melanismusNevšedně zbarvení jedinci jinak známých druhů ptáků - sýkora modřinka, melanismus, přírodaNevšedně zbarvení jedinci jinak známých druhů ptáků - kos, příroda, ornitologieNevšedně zbarvení jedinci jinak známých druhů ptáků - ptáci, kos černý, leucismus, příroda
Další fotky
Nevšedně zbarvení jedinci jinak známých druhů ptáků - ptáci, kos černý, leucismus, příroda

Barevné anomálie hlaste ornitologům

Černobílí kosi se mohou vyskytnout všude, ale zdokumentovaní jedinci jsou také v Přerově. Jiní strakatí kosi se objevili i v Kroměříži, v Prostějově, v Šumperku, v Hodoníně, v Pardubicích, ale i v Plzni.

Odborníci proto vyzývají veřejnost, aby se v případě výskytu černobílých kosů nebo melanisticky zbarvených jiných druhů ptáků, pokusili tyto jedince vyfotografovat a poslat informaci Moravskému ornitologickému spolku. Hlášení se pak stane součástí ornitologické databáze.

 Nepřehlédněte