Česká kulturní památka měla původně stát na Balkáně

2.12.2021
Jaroslav Svoboda

Štěpánský most, který se nachází u obce Obříství na Mělnicku a od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka, byl postaven v roce 1912. Původně byla konstrukce určina k instalování do Chorvatska, tedy pouze do jiné částí tehdejšího Rakousko-Uherska. Dnes je důležitou stavbou na trase Praha–Mělník.

Ocelový silniční most přes Labe byl vybudovaný v roce 1912 nedaleko přívozu Na Štěpáně u obce Obříství na Mělnicku. Most svým tvarem připomíná řetězové nebo lanové mosty, ovšem takovým mostem ve skutečnosti není. Obdobné konstrukce byly v tehdejším Rakousko-Uhersku použity pouze dvakrát, přes řeku Tisu u Tokaje a právě přes Labe Na Štěpáně. Most dodala Pražská mostárna, dceřiná společnost První českomoravské továrny na stroje v Praze.

Během stavby se zjistilo, že pozdější údržba konstrukce mostu (ochranné nátěry) by v průběhu 20 let dosáhly 22 milionů korun, a proto bylo rozhodnuto konstrukci otryskat a následně metalizovat zinkem. Náklady této úpravy sice dosáhly 3,2 milionu korun se zárukou na sem let, ale s předpokladem, že vydrží celých 20 let.

Celková délka mostu je 95,55 m při dělení na dvě stejně dlouhá pole, výška pak dosahuje v nejvyšším bodě 13 m. Problémem zde však byla šířka, původně totiž činila pouhých 6,6 m, přičemž chodníky byly umístěny uvnitř mostu, tzn. že samotná vozovka měla šířku jen 4,6 m, Proto byl v letech 1957 až 1958 rekonstruován a chodníky byly přeloženy vně mostu, kde zůstaly dodnes.

Policisté vyrazili na kontroly myslivců, ti nebyli překvapení

Samotný projekt mostu vzešel od Ing. Karla Šimka, který byl později profesorem Vysokého učení technického v Brně.

Další významná rekonstrukce byla na mostě provedena v roce 2003, kdy byl odstraněn původní povrch vozovky, byla provedena nová hydroizolace a odvodnění a následně položen nový povrch. Současně s tím byla ošetřena celá konstrukce. Celá rekonstrukce vyšla na 28 milionů korun.

Zajímavostí týkajících se mostu je několik, kromě toho, jak bylo zmíněno, že byl původně konstruován pro užití v Chorvatsku a až následně se rozhodlo, že bude instalován na Mělnicku, most využili i českoslovenští filmaři. Objevil se totiž včetně blízkého okolí v televizním seriálu 30 případů majora Zemana v díle s názvem Konec velké šance.


Témata:

Nepřehlédněte