20.5.2018
Praha

Strašnice – to jméno má zahánět démony. Přitom po bitvě u Štěrbohol málem zanikly

Výstava o Strašnicích je už osmou z dlouhodobého projektu Muzea hl. m. Prahy o pražských čtvrtích. Strašnice leží v pražském předpolí, které bylo zasaženo prakticky každým obléháním, každou válkou, která se dotkla hlavního města Českého království. Bylo tomu tak za husitských válek, za války třicetileté, za válek o rakouské dědictví a války sedmileté, důležitou roli sehrály Strašnice i v moderní době během pražského povstání v květnu 1945.