Československé legie dorazily pozdě, před 102 lety bolševici zavraždili cara

17.7.2020
Jaroslav Svoboda

Carská rodina žila poklidný život do roku 1914, než vypukla první světová válka. Car, přestože jej bývalý ministr vnitra Pjotr Durnovo varoval, odjel na frontu a carevna se starala sama o Alexeje a se svými dcerami pečovaly v Carské nemocnici v Carském Selu o raněné vojáky, a to až do roku 1916.

Dne 15. března 1917 abdikoval car Mikuláš II. a předal korunu svému bratrovi Michailovi, který následujícího dne rezignoval rovněž, aniž by určil svého nástupce.

Utajený masakr poslední carské rodiny. Historie, ze které mrazí

Po revoluci byla carská rodina deportována do vyhnanství na Sibiř. Rok 1917 strávili v Tobolsku s několika dvorními dámami a služebnictvem, kde je zastihla i bolševická říjnová revoluce (7. listopadu 1917). Dne 30. dubna 1918 byli deportováni vlakem z Tobolsku do Jekatěrinburgu, zde byl pro ně zabaven dům patřící důlnímu inženýrovi Ipaťjevovi.

Masakr přišel v noci

Kolem půlnoci z 16. na 17. července 1918 Jakov Jurovskij, velitel domu nařídil lékaři carské rodiny Romanovců, doktoru Evženu Botkinovi, probudit spící rodinu a požádat je, aby se oblékli pod záminkou, že rodina bude přesunuta na bezpečnější místo kvůli hrozícímu chaosu v Jekatěrinburgu. Romanovci byli přemístěni do sklepní místnosti o velikosti šest krát pět metrů a vězňům bylo poté řečeno, aby zde počkali, než bude k domu přistaven nákladní automobil.

Po vynesení „rozsudku“ okamžitá střelba

O několik minut později do místnosti vešla popravčí četa tajné policie. Jurovskij přečetl nahlas rozkaz výkonného výboru: „Nikolaji Alexandroviči, vzhledem k tomu, že vaši příbuzní nadále pokračují v útoku na Sovětské Rusko, Výkonný výbor Uralu se rozhodl vás popravit.“

Českoslovenští legionáři z Úval působili ve Francii, Itálii i Rusku

Nikolaj pohlédl na svou rodinu, otočil se a řekl: „Co? Co?“. Jurovskij rozkaz rychle zopakoval a zamířil pistolí na tělo Nikolaje a vystřelil, Nikolaj padl mrtev. Jurovskij pak vystřelil na Alexeje. Ostatní popravčí poté začali střílet chaoticky, dokud nepadly všechny zamýšlené oběti na zem. Posléze kati otevřeli dveře, aby se rozptýlil kouř.

Poslední zemřely ženy, chráněné diamanty

Některé přeživší ještě ubodal Pjotr Jermakov bajonetem, protože střelba by mohla být slyšet ven. Poslední zemřely carovi dcery Taťána, Anastázie a Marie, které na sobě měly přes 1 kg diamantů všitých do jejich oděvů, tím byly do jisté míry chráněny před střelami.

Popraven byl Nikolaj, jeho manželka Alexandra, jejich pět dětí (Olga, Taťána, Marie, Anastázie a Alexej) a všichni ti, kteří se rozhodli jít s nimi do exilu, například lékař Evžen Botkin, služebná Anna Demidová, Alexej Trupp a Ivan Charitonov.

Žádný sex, veličenstvo! Císařovna Sisi jej nenáviděla

Vražda ze strachu z Čechoslováků?

Oficiální oznámení se objevila v celostátním tisku o dva dny později. Bylo ohlášeno, že monarcha byl popraven na příkaz Výkonného výboru Uralu pod tlakem, který představovali blížící se Čechoslováci. Podle jiné verze bylo zavraždění vykonáno na základě „tajného rozhodnutí“ sovětského politbyra v čele s Leninem.

V roce 1993 byl zveřejněn report Jakova Jurovského z roku 1922. Z reportu vyplývá, že poté, co se jednotky Československé legie blížily k Jekatěrinburgu, ze strachu, že by Legie dobyly město a osvobodily cara, Jurovskij a další bolševičtí věznitelé 17. července popravili Nikolaje a jeho rodinu. Druhý den odjel Jurovskij do Moskvy se zprávou pro Sverdlova. Čechoslováci dobyli Jekatěrinburg o osm dní později, 26. července.Nepřehlédněte