Český král v Prusku pokořil pohany, sám z toho ale moc neměl

Další fotky

V době, kdy velká část Evropy byla křesťanská, Prusové a národy u Baltského moře vyznávali ještě pohanské bohy. Velmistr Řádu německých rytířů vyzval Přemysla Otakara II. k účasti na křížové výpravě proti nim a ten tuto výzvu na podzim roku 1254 přijal. Začalo tak pro něj další velké válečné dobrodružství.

Prusové obývali území mezi řekami Vislou a Nogatem (pravé rameno Visly) na západě a řekou Němenem na východě. Hranice jejich území byly neurčité a měnily se postupem doby. Spolu s Baltskými Slovany se stali terčem útoků okolních národů, i když třeba s Poláky měli časté obchodní styky. Žili celkem klidně až do roku 1228, kdy mazovský kníže Konrád povolal na pomoc proti nim Řád německých rytířů.

Memel nebo Klajpeda, osud tamních obyvatel byl tragický za Němců i za Sovětů

Vzhledem k bažinatému charakteru krajiny ve východním Prusku se křížové výpravy do této země konaly vždy v zimě, když půda zamrzla. Sebrané vojsko křižáků ze Svaté říše národa německého o síle kolem 60 000 mužů vyrazilo napřed a sešlo se s vojsky Oty Brandeburského o Vánocích ve Vratislavi, kam také dorazil Přemysl Otakar II. S Přemyslovým vojskem se tohoto tažení zúčastnili např. biskup Bruno, hrabě Ota z Hardeka, Adalbert z Kueringu, Vítek z Hradce, Vok z Rožmberka a další významní šlechtici a vojáci Řádu německých rytířů. Když se vojska spojila, začala dobývat poloostrov Samland (dnes Sambijský poloostrov patřící Ruské federaci) ležící severně od Gdaňsku. Český král přitom spolu s 9. velmistrem Řádu německých rytířů Poppo z Osterny (1200? – 1267?) pronikl bez velkých potíží do konce února až do vnitrozemí poloostrova.

Rusé vlasy, pihy na pršáčku a líbezná tvářička. Milenka Přemysla Otakara II. s chlapeckým účesem

Samové (Prusové) nekladli útočníkům velký odpor. Již koncem roku 1254 byli poražení u Rudavy ležící na tomto ostrově a postupně se nechávali pokřtít olomouckým biskupem Brunem a pruskými biskupy. Bruno pokřtil také prvního pruského šlechtice, jemuž za kmotra šel sám Přemysl Otakar II. Zároveň byla ničena místa pohanských obřadů. Území poloostrova však nebylo dobyto celé, a proto byl v jeho blízkosti z popudu Přemysla Otakara II. roku 1255 na řece Pregole založen hrad Královec (Königsberg, Kaliningrad), budoucí hlavní město východního Pruska, nazvaný tak na jeho počest. Nově založené město bylo věnováno Řádu německých rytířů a stalo se opěrným bodem pro další výboje. Hlavní chrám města byl zasvěcen Slavníkovci sv. Vojtěchu, kterého právě ve východním Prusku při jeho pastorační misii potkala mučednická smrt. Přemysl Otakar II. poté východní Prusko opustil a již na jaře 1255 dorazil do Opavy.

V bitvě u Mühldorfu Přemysl Otakar II. jako vojevůdce tragicky selhal. S výjimkou Rožmberků nepomohl nikomu a ničemu

Brzký návrat Přemysla Otakar II. z východního Pruska byl spojován s úmrtím papeže Inocence IV. Nový papež, Alexander IV., však nebyl s výsledkem křížové výpravy spokojen a Přemysl Otakar II. mu přislíbil, že znovu přijme kříž a do Pruska se vrátí. Když však papež vyslovil nesouhlas s Přemyslovou kandidaturou na německý trůn, král od slíbené křížové výpravy upustil. Již tehdy se zřejmě jak papeži, tak i německým knížatům český král zdál příliš mocný, a tudíž nebezpečný i pro ně samé. Přemysl Otakar II. nezískal při této příležitosti ani polskou korunu, jak zamýšlel. Tento záměr naplnil až jeho syn, Václav II.

Státnické nadšení projevil Přemysl Otakar II. již jako jinoch. Tehdy ho však zpražil vlastní otec

Pokud jde o Východní Prusko, do roku 1283 bylo i bez další účasti českého krále celé zpustošené křesťanskými vojsky, obyvatelstvo zčásti pobito, zčásti vyhnáno a zbytek poroben. Dobytému území začal vládnout Řád německých rytířů, který zavedl tvrdé poněmčování, k němuž zásadně přispívala i kolonizace pustého a často vylidněného kraje cizinci, především Němci. Ke konci 17. století pruština jako samostatný jazyk z baltské větve indoevropských jazyků zanikla, pouze jednotlivá slova přešla do pruské němčiny a litevštiny.

FOTO: Dobytí Samlandu

Dobytí Samlandu - Socha Přemysla Otakara II. v Marcheggu (Rakousko) – wikipedieDobytí Samlandu - Řádové státy v roce 1260 a vojenská tažení obou rytířských řádů – wikipedieDobytí Samlandu - Erb 9. velmistra Řádu německých rytířů Poppo z OsternyDobytí Samlandu - Kalingradská katedrála sv. Vojtěcha pochází patrně z první poloviny 14. století. Mj. je v ní pohřben německý filosof Immanuel Kant-wikipedieDobytí Samlandu - 9. velmistr Řádu německých rytířů Poppo z Osterny – wikipedie
Další fotky
Dobytí Samlandu - Bruno ze Schauenburku byl šlechtic a duchovní německého původu, působící v letech jako biskup olomoucký – wikipedieDobytí Samlandu - Znak velmistra Řádu německých rytířů – wikipedieDobytí Samlandu - Znakem Řádu německých rytířů je na stříbrném poli černý heroldský kříž, tvar štítu 13. století – wikipedieDobytí Samlandu - Fotka od MikesPhotos z Pixabay

V novodobé historii, po první světové válce, Východní Prusko od Německa odděloval tzv. polský koridor, pruh území, který Polsku umožňoval přístup k moři a k přístavu Gdaňsku. Část Východního Pruska, úzký pruh severně od řeky Němen s důležitým přístavem Klajpedou (Memel) v té době přešel pod mezinárodní správu. Po druhé světové válce severní menší část Východního Pruska vč. Klajpedy a okolí získal SSSR, přičemž Klajpeda dnes patří Litvě. Jižní, větší část (dnes Varmijsko-mazurské vojvodství) připadlo Polsku. Toto územní rozdělení někdejšího Východního Pruska trvá dodnes.

 

Dnes, 16:38
Zbyly nám oči pro pláč a smysl pro humor. Vybrali jsme pro vás ukázku z...
Dnes, 16:00
Dovolená v zahraničí letos zřejmě vyjde málokomu. To není škodolibost, nýbrž konstatování holého faktu. Netřeba...
Dnes, 14:00
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
Dnes, 14:00
Aby příloha k řízku či sekané nechyběla, oloupeme a uvaříme brambor více. Zbudou a je...
Dnes, 13:11
Krásný, zdravý a zářivý úsměv je zřejmě snem nejednoho z nás. Prvním krokem k jeho...
Dnes, 10:00
Otázka pogromů a honů na Židy se proplétá historií jako červená nit. Největší zásah do...
Dnes, 09:03
Od pondělí 25. května se uvolnila další z řady protikoronavirových opatření. Mezi to patří také...
bezinky
Včera, 14:00
Před lípou smekni, před bezem klekni, říká stará pověra. Bezinky nám teď pokvetou, zpracovávat se...
Včera, 12:22
Hrady a zámky otevřely své brány návštěvníkům. Landštejn v srdci České Kanady si pospíšil, návštěvníkům...
Včera, 11:37
Na začátku pandemie řediteli finančáku pro Prahu 10 J. M. zakázali nadřízení zavřít úřad kvůli...
Včera, 10:12
I přesto, že její herecká kariéra na stříbrném plátně byla složena z vedlejších rolí, zanechala...
Reklama