Cisterciákům z Vyššího Brodu náleží pozemky dle církevních restitucí, rozhodl Ústavní soud

12.1.2022
Jiří Bydžovský

Cisterciácké opatství Vyšší Brod má nárok na pozemky na katastru obcí Vyšší Brod a Frymburk na Českokrumlovsku o rozloze zhruba 2000 hektarů. Získalo je zpět v církevních restitucích už v letech 2016 až 2018, ale Lesy ČR podaly soubor žalob. Ty sice zamítl Krajský soud v Českých Budějovicích, Vrchní soud v Praze však dospěl k opačnému názoru a rozhodl, že pozemky se nevydávají. Dnes Ústavní soud vyhověl stížnosti cisterciáků a konstatoval, že jejich nárok na pozemky je oprávněný. Rozhodnutí vrchního soudu zrušil.

Majetek byl sice cisterciákům konfiskován na základě Benešových dekretů, avšak až po roce 1948 a podle soudce zpravodaje Davida Uhlíře posloužily tyto dekrety pouze jako záminka k pokračování majetkové křivdy. Podle Uhlíře je zřejmé, že vyšebrodští cisterciáci byli řádnými občany prvorepublikového Československa a nekolaborovali s nacisty, naopak. Členové řádu byli vystěhováni či internováni a už nacisti jim majetek zabavili. V letech 1945 až 1948 byly dva pokusy o konfiskaci ze strany československého státu, ale ani jeden nebyl úspěšný. Po roce 1948 byly vydané další dva konfiskační správní akty podle Benešových dekretů a podle cisterciáků i tato rozhodnutí vykazují značné formální vady. „Klášter byl objektem náboženské perzekuce,“ doplnil Uhlíř. Budovu konventu, opatství a klášterní kostel už přitom cisterciáci získali zpět podle zákona v roce 1990.

Uhlíř také uvedl, že obecné soudy podle ustálené judikatury nemohou postupovat formalisticky, musí posuzovat případy citlivě a individuálně. „Právní stát nesmí vytvářet další křivdy,“ uvedl Uhlíř.

„Nejde ani tak o pozemky, což je hmotná věc. Spíš jde o potvrzení práva a potvrzení toho, že jsme právní stát. Znamená to, že pravda skutečně hraje roli a soud nám potvrdil, že jsme byli loajální státu,“ řekl  převor Cisterciácké opatství Vyšší Brod Justin Jan Berka.

Opatství nyní bude muset podle Berky zajistit firmu, která se o nabytý majetek bude starat. „Chceme plochu zalesnit, protože je hodně vytěžená po státních lesích a vlivem kůrovce. Ale o to se postaráme, na to jsme zvyklí,“ uvedl převor.

Cisterciácké opatství ve Vyšším Brodu založil v roce 1259 Vok z Rožmberka. Vyšebrodský klášter je jediný fungující mužský cisterciácký klášter v ČR.

Zdroj:čtk


Témata:

Nepřehlédněte