Člověk podle něj nebyl stvořen, ale vyvinul se z opice. Revoluční Darwinova teorie změnila svět

Další fotky

Darwin svou revoluční teorií svrhl člověka z trůnu výjimečnosti a prohlásil o něm, že není korunou tvorstva a výsledkem božího plánu. Je produktem řetězce náhod, jejichž výsledkem je, že se stal tím, čím je. Jenže teorie, že člověk pochází z opice, rozzuřila církve i veřejnost. Jestliže něco takového tvrdí, musí to být pomocník ďábla!

Charles Robert Darwin, který se narodil 12. února 1809, byl britský přírodovědec a zakladatel moderní evoluční teorie zvané darwinismus. Byl synem zámožného lékaře a vnukem botanika. Nebyl však zázračné dítě. V šestnácti letech začal studovat lékařství na univerzitě, později se věnoval geologii, paleontologii, botanice a zoologii. Ale ve škole dlouho nevydržel, protože se v ní nudil. V Cambridgi se pak věnoval studiu teologie. Také jenom krátce. Pak žil nějakou dobu bez cíle a plánů, až dostal nabídku, aby se jako přírodovědec zúčastnil plavby kolem světa na lodi Beagle. V podstatě měl dělat společníka kapitánovi. V roce 1831 se vydal na plavbu, která trvala pět let.

Přivedl divokou zvěř do měšťanských domácností. Od narození Alfreda Brehma dnes uplynulo již 190 let

Darwin snášel plavbu velmi špatně, téměř neustále trpěl mořskou nemocí. Poznal za to svět, který se na hony lišil od toho, ve kterém dosud žil. Když se setkal s obyvateli Ohňové země, dospěl k názoru, že místní domorodci se podobají spíše lidoopům, než lidem, jako byl on. Rozdíl mezi nimi a lidmi žijícími v civilizaci vnímal dokonce jako větší, než mezi divokými a domestikovanými zvířaty. Následný pokus civilizovat tyto domorodce skončil absolutním neúspěchem. Tři domorodci byli odvezeni na rok do Anglie, aby poznali civilizaci a pak působili jako misionáři mezi svými příbuznými. Krátce po návratu domů opět zdivočeli.

Na pampách Darwin viděl, jak Argentinci tajně provádějí genocidu indiánského obyvatelstva a že totéž se děje v Patagonii. Když konečně jeho loď doplula do Austrálie, v duchu si blahopřál, že přišel na svět jako Angličan.

Darwinovy ceny roku 2017 vítězové

Nejbizarnější způsoby smrti roku 2017. Tak hloupé, že získaly Darwinovu cenu

V Anglii začalo docházet ke společenským změnám. O větší místo na slunci začal usilovat střední stav, který hlásal svobodomyslné myšlenky a usiloval o vlastní prosperitu. Průmyslová revoluce začala „produkovat“ nezaměstnanost a přinášela fantastické zisky. Základem neměl nadále být hlásaný Boží řád, ale práce. A do této doby zapadla skvěle Malthusova teorie o tom, že počet lidí roste rychleji než materiální základna potřebná k jejich obživě. Tím nutně vzniká soutěž, kde silnější vytlačují slabší. Zákon přírody tedy funguje i ve společnosti. A tak Darwin nalezl základní kámen své teorie – přírodní výběr.

V praxi jej viděl u chovatelů drobného zvířectva, kteří výběrem nahradili „síly přírody“ a cíleným výběrem chovných jedinců vypěstovali novou rasu, která se silně lišila od původního typu. Mutace a selekce vytvářejí proces evoluce. A co vznikne, je dílem náhody, ne nějakého božího plánu. Ale Darwin se nespokojil výkladem vývoje v přírodě, zaměřil se i na člověka. Na něj potom navázali tzv. sociální darwinisté, kteří tuto myšlenku dovedli až k eugenice.

Šest milionů si rozdělí jedinečné ekologické projekty. Je mezi nimi vzdělávací centrum i zookoutek

Roku 1839 se Darwin oženil se svou sestřenicí Emmou Wedgwoodovou. Vzhledem k tomu, že pocházel z bohaté rodiny a žena přinesla do manželství velké věno, byl finančně nezávislý a mohl vést život soukromého učence. Darwinovi měli 10 dětí, tři z nich zemřely velmi brzy, další trpěly nemocemi a nebyly zcela tělesně zdravé. Darwin přišel s myšlenkou, že to může být příbuzenskými vztahy jeho rodokmenu a rodokmenu jeho ženy. Tyto poznatky začlenil do svých spisů, kde pojednává o škodlivosti příbuzenských vztahů a výhodách křížení. Těm se věnoval zvláště v pozdějších letech svého života. Zemřel na svou dobu v požehnaném věku 73 let, 19. dubna 1882, a je pohřben ve Westminsterském opatství vedle takových osobností, jako byli fyzik Isaac Newton a astronom Williama Herschel.

FOTO: Charles Darwin

Charles Darwin - DarwinCharles Darwin - Charles DarwinCharles Darwin - loď BeagleCharles Darwin - Cesta lodi BeagleCharles Darwin - O vzniku druhů
Další fotky
Charles Darwin - westminsterské opatstvíCharles Darwin - Darwinova karikatura

Měl ale také své nepřátele. Britský přírodovědec, Richard Owen, který jako první pojmenoval dinosaury jako dinosaury, souhlasil s Darwinem, že evoluce nastala, ale kritizoval jeho dílo s tím, že je to složitější jev, než jak jej Darwin popsal. S Darwinem si šli strašně na nervy a Owen nebyl oblíbený mezi kolegy-vědci, někteří ho dokonce nenáviděli. A tak i když mají Darwin i Owen oba v londýnském přírodovědném muzeu své sochy, jsou umístěny daleko od sebe. Co kdyby se chtěly začít prát!

 

Včera, 16:05
Prezident České lékařské komory Milan Kubek se ostře ohradil proti nátlaku a šikaně, které vystavila...
Včera, 16:00
Puma americká, panter, je po jaguárovi druhou největší žijící kočkovitou šelmou Ameriky, čtvrtou největší kočkou...
Včera, 14:00
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
Včera, 14:00
Konkrétně do dějin Kanady a Dalekého severu předminulého století. Byly to opravdu průkopnické časy, které...
Včera, 11:30
Máte pocit, že jste se vrátili v čase. Zapomenete na potemnělý sál a zaplacené vstupné....
Policie_ilustrační foto
Včera, 10:00
V současné době se velmi rozšířil nový typ internetového podvodu, který může přijít běžného facebookového...
Včera, 08:57
Stávající ministr zahraničí Tomáš Petříček a dva jeho předchůdci Lubomír Zaorálek a Karel Schwarzenberg napsali...
Včera, 08:21
I když Češi začali chovat králíky až od 19. století, před padesáti lety byste našli...
28.5.2020
Po postoupení Sudet Německu se celé rodiny ocitly v dosti prekérní situaci. Obyvatelstvo bylo evakuováno...
28.5.2020
V naší zemi snad není nikdo, kdo by neznal obrázky Josefa Lady, které se staly...
28.5.2020
Nejdříve by bylo dobré, osvěžit si trochu školní znalosti zeměpisu. Austrálie, nejmenší a nejosamělejší světadíl...
Reklama