ČOI odhalila nebezpečné hračky na českém trhu

25.1.2023
Simona Knotková

Dvě pětiny hraček, které v loňském třetím čtvrtletí zkontrolovala Česká obchodní inspekce (ČOI), měly nedostatky. Většinou to byla administrativní pochybení týkající se údajů o výrobci a dovozci nebo průvodní dokumentace. Patnáct výrobků inspekce vyhodnotila jako nebezpečné pro spotřebitele a nahlásila je do informačního systému Evropské komise o nebezpečných výrobcích Safety Gate. Za porušení zákona o technických požadavcích na výrobky inspekce uložila při kontrole hraček ve sledovaném období 61 pokut za 1,16 milionu korun. ČOI o tom informovala v tiskové zprávě.

Loni od července do konce září ČOI při 138 kontrolách prověřila 417 hraček pro děti do 14 let, z toho 174 modelů mělo podle ní nedostatky.

Inspektoři u hraček kontrolovali značení, průvodní dokumentaci a informace pro spotřebitele, zda je vysledovatelný původ hraček a zda jsou vybaveny dalšími povinnými informacemi. Pokud informace obsahovaly nějaká omezení, kontrolovali, zda byly spotřebiteli sděleny důvody pro toto omezení.

„U některých hraček došlo ke kumulaci několika administrativních závad,“ uvedla inspekce. Ve více než stovce případů byly u kontrolovaných modelů nedostatky při identifikaci jejich výrobce. U osmdesátky výrobků byly chyby v průvodní dokumentaci, kdy například chyběla upozornění, instrukce nebo varování. Na 70 nedostatků se týkalo identifikace dovozce a čtyřicítka průvodní dokumentace a povinného označení hračky typem, sériovým číslem či modelem.

Jako nebezpečné inspekce označila například vesmírnou pistoli na baterky, blikající čertí rohy, několik aut na baterky, vláček a lokomotivu na baterky a několikery magnetické kuličky. Prodej těchto výrobků zakázala a nechala stáhnout z trhu.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte