Coriolisova síla dělá počasí. Kde se s ní můžeme setkat?

12.5.2021
Karel Dudek

Demonstrace tohoto efektu, kterému se říká Coriolisova síla, je sice efektní, ale takto to opravdu nefunguje. Tvar nádoby, velikost vypouštěcího otvoru i počáteční impuls rukou je daleko silnější, než ten fakt, že právě stojíte na kouli, která se s vámi právě otáčí skoro půl kilometru za sekundu. Název této síly je odvozen od francouzského fyzika a matematika Gaspard-Gustave de Coriolise, který se narodil v roce, kdy se ve Francii právě gilotina napájela krví nevinných, v roce 1792. Nebojte se, nebudu vás trápit fyzikou.

Jeden velmi vděčný objekt k pozorování. Jupiter, král mezi planetami

Postačí jediná věta. Tato síla se projevuje na rotujících tělesech a je vždy kolmá ke spojnici, pohybující se těleso a osa otáčení. Pozor, neplést s odstředivou silou, ta funguje, i když se těleso nepohybuje. Způsobuje to, že všechna tělesa na severní polokouli mají snahu odklánět se vpravo, a na jižní vlevo. Nás to pochopitelně nijak neovlivní, ale vojákům tento fakt začal působit bezesné noci ve chvíli, kdy se dostřel dalekonosných děl posunul na úroveň, o které se generálům v minulých stoletích vůbec nesnilo. Při ostřelování Paříže Němci, za první světové války, už hrozilo nebezpečí, že granáty budou létat pánubohu do oken. Dokonce i snajpeři, při střelbě na vzdálené cíle, s tím musí počítat. Opusťme nyní tento krvavý důkaz toho, že se naše planeta otáčí, a zkusme něco mírumilovnějšího. Meteorologii třeba. Ta se bez tohoto efektu neobejde. Jistě znáte družicové snímky tropických tajfunů na jižní polokouli, či hurikánů, které trápí oblasti Karibiku. Pokud byste sledovali otáčení těchto gigantických vírů, byla by to daleko lepší demonstrace této síly, než voda v plastovém umyvadle.

Foucault a jeho kyvadlo, fenomén vědecký i kulturní. Jděte se podívat

Tyto útvary gigantické síly jsou vytvářeny tlakovými nížemi, to znamená, že vzduch se do nich nasává a otáčí se právě díky té síle, o které mluvíme. Hurikány na severní polokouli rotují proti směru hodinových ručiček, tajfuny na jižní v opačném směru. Aby to nebylo tak jednoduché, u tzv. anticyklon, čili tlakových výší, je tomu přesně naopak. Tím však není vliv této síly vyčerpán. Působí i na vodu v oceánech, proto se například Golfský proud stáčí z Karibiku k severní Evropě, čili vpravo, chcete-li. Pravé břehy velkých řek jsou na severní polokouli erodovány silněji, než břehy levé. Definitivní důkaz o rotaci naší planety přišel v roce 1851. Jiný francouzský vědec, Léon Foucault a jeho kyvadlo. I u nás ho můžeme vidět. Češi v Praze, na Karlově náměstí, v aule ČVUT a Moravané v Kroměříži, v Květné zahradě. Coriolisova síla je univerzální, neplatí jen pro Zemi, ale i ostatní planety. Například Jupiter a jeho gigantická Rudá skvrna, třikrát větší než naše planeta. Vědci se domnívají, že se jedná o bouři, která trvá již několik staletí. A nyní domácí úkol. Tento vír, který leží na Jupiterově jižní polokouli, se otáčí proti směru hodinových ručiček. Je to tlaková níže, nebo výše?Nepřehlédněte