Devět křížů u dálnice D1, pomník řidičů 90. let, došlo zde i k masakru?

26.1.2021
Jaroslav Svoboda

V roce 1540 mělo v místě dojít k masakru svatebního průvodu. Vztyčených devět křížů mělo znázorňovat devět obětí tohoto činu. Alespoň tak hovoří pověst o vzniku názvu lokality. V roce 2012 se pokusili místo prohledat archeologové, kteří sice žádné lidské ostatky nenašli, nicméně starosta nedalekého Lesního Hlubokého Vladimír Ryšánek potvrzuje, že k vyzvednutí kosterních ostatků došlo už v šedesátých letech při obnově shnilých křížů. Později po jejich výměně měly být kosti uloženy pod prostřední z křížů. Bohužel, vzhledem k častým výkopům inženýrských sítí došlo k jejich pravděpodobnému zničení.

Původní kříže nechali vztyčit benediktinští mniši z kláštera v Rajhradě. Kříže byly nahrazovány novými a každých sto let docházelo k jejich svěcení. Nové kříže byly vztyčeny i v roce 1985, ty se ovšem po třiceti letech nacházely ve velmi špatném stavu a v roce 2018 tak byly zhotoveny nové z modřínového dřeva. Kříže jsou dnes chráněny jako kulturní památka.

Jaké byly první semafory? Ulehčovaly práci strážníkům

Jak to bylo se svatebním průvodem?

V roce 1801 vyšla v tisku informace, že před 261 lety našel vesničan z Hlubokého v zimě v lese u cesty nemocného Veleslava, syna bohatého kupce. Vzal ho k sobě domů, kde se o něj nějakou dobu starala jeho dcera Johanka. Veleslav s Johankou se do sebe zamilovali, ale rodiče jejich vztahu nepřáli. Veleslav proto odešel a nechal se naverbovat k jízdnímu pluku proti Turkům. Vrátil se po roce jako poddůstojník. V hospodě však zaslechl informaci o chystané svatby Johanky s novým ženichem. Veleslav se proto se svým kamarádem rozhodl přepadnout svatební průvod, Když se svatebčané vraceli z bítešského kostela v lese na ně začali střílet. Veleslavův plán byl takový, aby Johanka přežila, ovšem jeho kamarád ji zastřelil také. Když to Veleslav uviděl, zastřelil svého komplice i sebe.Nepřehlédněte