Dívka zvaná Palceřík aneb První milenka v dějinách českého státu

6.5.2021
Jaroslav Svoboda

Středověcí vladaři žili prakticky dvojí život – jeden obřadný, oficiální a druhý soukromý. K tomu oficiálnímu patřilo vládnutí, vyhlašování zákonů nebo účast na církevních slavnostech a vznešené sňatky.

Soukromí vládců už ale tak známé není, pro kronikáře nebylo patrně dost zajímavé, nepsaly se zde totiž ty „skutečné“ dějiny. A tak toho o osobním životě našich největších vladařů a jejich manželek příliš nevíme. Částečně nám roušku tajemství poodkrývá žádost Přemysla Otakara II. směrovaná k papeži o legitimitu jeho dětí. Zde se jasně hovoří o jeho milostném vztahu s jistou Anežkou, dvorní dámou již padesátileté královny Markéty Babenberské. Král totiž dosud neměl dědice a nepřátelé mohli v případě jeho smrti očekávat zhroucení celého státu.

Předběhl i Baťu, jeho vagóny se dodávaly do celého světa

Anežka ovšem nebyla nějakou pokoutní milenkou, pocházela z předního rakouského rodu a její vztah s králem prý bezděčně schválila i králova stárnoucí manželka Markéta. Přemysl s Markétou se vzali 11. února 1252. Ženich, tehdy devatenáctiletý mladík, si bral nevěstu, která mohla být jeho matkou, vždyť jí v té době bylo téměř padesát. Na nějaké ty zálety se asi nemuselo příliš čekat.

Lze se pouze dohadovat, že zatímco Markéta měla svůj dvůr, Anežka se často objevovala s Přemyslem na veřejnosti. V českém prostředí získala přízvisko Palcěřík podle krátkého zástřihu svých vlasů. Její bližší osudy však také neznáme. Jejím synem byl Mikuláš, kter obdržel své jméno symbolizující křížové výpravy a král ho chtěl učinit svým dědicem. Papež ho ale 6. října 1260 pouze legitimoval a cestu ke královské koruně mu uzavřel. Mikuláš pak obdržel opavskou provincii s vévodským titulem. Dcery pak Přemysl provdal za své přední pány a postaral se tak i o jejich budoucnost.Nepřehlédněte