• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Fenomenální umělec podezřelý z homosexuality zůstal nesmrtelný ve svém díle

  21.5.2020
  Václav Pavlík
  Další fotky

  Ne ovšem dnes, ale před víc jak 500 lety. Albrechtovi Dürerovi na jeho vzhledu záleželo, jak dokumentuje na svém autoportrétu. Jenže co je jen móda odpovídající jen vrcholící renesanci a co náznak tehdy zakázané a tedy i tajené a patrně i potlačované homosexuality? A vytvořil by toho tolik, kdyby ho přitahovaly ženy a on se jim náležitě věnoval?

  Už při pouhém výčtu jeho aktivit a prvenství je jasné, že byl umělec nejen nadaný, ale i velmi pilný a že byl schopen vnímat přesah umění i do dalších oblastí života. Za svůj život vytvořil přes 1600 kreseb, akvarelů, maleb a štočků k mědirytům a dřevořezům. Z autoportrétu udělal samostatný žánr, jako první v Německu kreslil akty podle živých modelů, o svých dílech psal umělecko-teoretická pojednání a k tomu všemu ještě vydal v němčině první knihu o matematice pro dospělé. Jako by se celý život za něčím hnal…

  Narodil se 21. května 1471 jako třetí dítě ze čtrnácti, ale možná i celkem osmnácti dětí v početné rodině úspěšného zlatníka Albrechta Dürera st. Ten pocházel z vesnice Ajtos (čti Altoš) v Uhrách a původně se jmenoval Albrecht Ajtosi (čti Ajtoši). V rodných Uhrách se vyučil zlatníkem a po vyučení se vydal na dlouhý tovaryšský vandr (Wanderjahre), na kterém se v Norimberku seznámil s rodinou zlatníka Holpera.

  Vánoční trhy v Norimberku. Tady jsem konečně viděl opravdového Ježíška

  Po pobytu v Nizozemsku se roku 1455 do Norimberku vrátil a pracoval v Holperově dílně. Po osamostatnění se oženil s jeho dcerou Barbarou, stal se mistrem norimberského zlatnického cechu a roku 1475 koupil dům (nyní muzeum) na úpatí norimberského hradu. V Norimberku si své maďarské jméno, které znamená „výrobce dveří“, poněmčil na Türer ve stejném smyslu slova a ponechal si i svůj původní erb s dvířky ve znaku. Jeho syn Albrech ml. si pak příjmení změnil na „Dürer“, aby ho přizpůsobil místnímu dialektu.

  „Zbraň mi vtisklo do ruky nezhojitelné ochromení po silném návalu mrtvice,“ napsal a zastřelil se. Malíř Antonín Slavíček

  Jak bylo tehdy zvykem, Albrecht ml. prošel základní školou a kolem roku 1484 se stal učedníkem v otcově dílně a po vyučení se roku 1490 vydal „na zkušenou“ stejně, jako kdysi jeho otec. Po čtyřech letech se vrátil a velmi brzy poté se oženil s devatenáctiletou Agnes Freyovou (1475 – 1539), dcerou významného norimberského kovotepce. A také úspěšného, protože si mohl dovolit dát dceři věno 200 zlatých. Svatbu sjednal Albrechtův otec ještě v době, kdy byl jeho syn na zkušené, a šlo spíše o účelovou záležitost. I tak Albrecht během manželství zhotovil několik portrétů své ženy, první už v roce 1494. Agnes se starala o prodej děl svého manžela na týdenních trzích v Norimberku, ale také objížděli trhy v jiných městech, např. v Lipsku a Frankfurtu.

  Jaroslav Veris. Dříve uznávaného, později neprávem zapomenutého malíře představí bubenečský aukční dům Hejtmánek

  Dohodnuté manželství Albrecht nevnímal jako šťastné, jak to vyplývá z dopisů, které napsal svému blízkému příteli, právníku Willibaldu Pirckheimerovi. Svou ženu nazývá „starou vránou“, a to přesto, že byla o tři roky mladší než on, a vyjadřuje se o ní místy i vysloveně vulgárně. Pirckheimer si s ním v tomto notoval, netajil se vůči Agnes svojí nechutí a mluvil o ní jako o lakotné semetrice s ostrým jazykem, která Albrechtovi jen znepříjemňovala život a způsobila i jeho předčasné úmrtí.

  Nesoulad v manželství byl jistě způsoben i tím, že Dürerovi zůstali bezdětní, a to v době, která vnímala děti jako dar a Boží požehnání. Kromě obvyklých možných příčin, jako by byla Agnesina neplodnost, se spekuluje i o tom, že Albrecht byl bisexuální, ne-li přímo homosexuální. Vodítkem mohou v tomto ohledu být některá jeho díla, která obsahují témata homosexuální touhy a intimní tón jeho korespondence s určitými, velmi blízkými příteli.

  Leonardo da Vinci. Byl mimořádně talentovaný výtvarník opravdu tak všestranný?

  A Dürerovo předčasné úmrtí? To mohlo mít příčin hned několik. Ani ne tři měsíce po svatbě Albrecht odjel sám do Itálie, přičemž zřejmě utíkal před morem, který v té době zasáhl celou Evropu. Od roku 1347 se tato zhoubná nemoc zvaná „černá smrt“. šířila z Konstantinopole na sever a na západ a během dvou let zasáhla polovinu Evropy. A to s takovou razancí, že dle některých údajů zahubila až 60 % obyvatelstva. Zároveň se v té době z Neapole začala šířit epidemie syfilis a stačily jí jen tři roky, aby se dostala až do Norimberku, kde se začaly konat kajícné mše za ochranu před touto nákazou. V Itálii, kam se Dürer znovu vypravil v roce 1505 a strávil tam dva roky, se kromě toho běžně vyskytovala také malárie. Tou se mohl nakazit již při své první cestě a byla by to tehdy nákaza celoživotní. I když je to samozřejmě, jako v případě možné a rovněž celoživotní nákazy syfilidou, jen domněnka.

  Štětcem vládl stejně skvěle jako kordem. Znáte příběh velikána českého baroka?

  Bezpečně víme jen tolik, že Dürerova neidentifikovaná nemoc se projevila tím, že umělci začal slábnout zrak a chromnout ruce. I tak se dožil na tu dobu požehnaného věku 56 let. Zemřel 6. dubna 1528 v Norimberku, a protože neměl žádné potomky ani mimo manželství, vymřel tím v této linii i rod Dürerů. Agnes se nevedlo špatně ani po Albrechtově smrti, stala se jeho jedinou dědičkou a prodávala dál díla tištěná z jeho štočků.

  FOTO: Albrecht Dürer

  Albrecht Dürer - muzeum, obraz, výtvarné umění, Norimberk, Dürer homosexuál Albrecht_Dürer,_Selbstbildnis_mit_26_Jahren_(Prado,_Madrid)Albrecht Dürer - muzeum, obraz, výtvarné umění, Norimberk, Dürer olejomalba Albrecht_Dürer_099Albrecht Dürer - muzeum, obraz, výtvarné umění, Norimberk, Dürer rytina Albrecht_Dürer_-_Knight,_Death_and_Devil_(NGA_1943.3.3519)Albrecht Dürer - muzeum, obraz, výtvarné umění, Norimberk, Dürer Albrecht-Dürer-Haus_-_Tiergärtnerplatz_-_Nuremberg,_Germany_-_DSC02033Albrecht Dürer - muzeum, obraz, výtvarné umění, Norimberk, Dürer erb Coat_of_Arms_of_Albrecht_Dürer_MET_DP816462
  Další fotky
  Albrecht Dürer - muzeum, obraz, výtvarné umění, Norimberk, Dürer Albrecht-Dürer-Haus_-_Tiergärtnerplatz_-_Nuremberg,_Germany_-_DSC02033Albrecht Dürer - muzeum, obraz, výtvarné umění, Norimberk, Dürer KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAAlbrecht Dürer - muzeum, obraz, výtvarné umění, Norimberk, Dürer KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAAlbrecht Dürer - muzeum, obraz, výtvarné umění, Norimberk, Dürer KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAAlbrecht Dürer - muzeum, obraz, výtvarné umění, Norimberk, Dürer KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAAlbrecht Dürer - muzeum, obraz, výtvarné umění, Norimberk, Dürer KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAAlbrecht Dürer - muzeum, obraz, výtvarné umění, Norimberk, Dürer KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAAlbrecht Dürer - muzeum, obraz, výtvarné umění, Norimberk, Dürer KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAAlbrecht Dürer - muzeum, obraz, výtvarné umění, Norimberk, Dürer KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAAlbrecht Dürer - muzeum, obraz, výtvarné umění, Norimberk, Dürer KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAAlbrecht Dürer - muzeum, obraz, výtvarné umění, Norimberk, Dürer KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

  Kromě dřevořezů a mědirytin Dürer tvořil i olejomalby. Z nich pozoruhodný osud měla jeho Růžencová slavnost o rozměrech 162 x 192 cm namalovaná na dřevěné desce, kterou Dürer namaloval v Itálii. O století později ji zakoupil Rudolf II., velký Dürerův obdivovatel, a nechal ji se vší opatrností dopravit pře Alpy tak, že ji zabalenou v kobercích nesli čtyři muži pěšky. Po císařově smrti skončila v hradním příkopě mezi odpadem, ale naštěstí se jí podařilo zachránit a zrestaurovat.  Nepřehlédněte