• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Filosof, publicista a skaut Jiří Navrátil má v pražských Dejvicích pamětní desku

  12.9.2023
  Fefík

  Za účasti zástupců Junáka – českého skauta, Evropského hnutí, České rady dětí a mládeže a představitelů radnice Prahy 6 byla v Zelené ulici v Dejvicích odhalena pamětní deska Jiřímu Navrátilovi.

  Úctyhodný život Jiřího Navrátila byl dlouhodobě spjat s Prahou 6 a také fakt, že by se letos dožil stých narozenin, přispěl k tomu, že zástupci města rozhodli o umístění pamětní desky na domě v Zelené ulici č. 36, kde prožil většinu svého života.

  Při příležitosti nedožitých sta let Jiřího Navrátila připravil Skautský institut na Staroměstském náměstí v Praze výstavu s názvem Předat signál. Ta je složená ze střípků z jeho života – života nejdéle sloužícího starosty Junáka, celoživotního skauta, účastníka povstání proti oběma totalitám, politického vězně, čističe bazénů, překladatele a publicisty, který nikdy nedal dopustit na Morseovu abecedu. Výstavu je možné navštívit až do 26. září.

  Autory pamětní desky jsou, Radko Šťastný a Jan Dvořák.

  Knihovna na pražských Petřinách je po kolaudaci, lidem se otevře počátkem listopadu

   

  Jiří Navrátil (1923 – 2017) byl významným překladatelem a publicistou, ale především tělem i duší skautem, který zažil všechny tři zákazy Junáka – českého skauta a jeho obnovení. Byl členem protinacistického odboje a aktivně se v květnu 1945 podílel na pražském povstání. V roce 1949 se účastnil spolu s dalšími skauty nepodařeného pokusu o protikomunistický převrat, za který byl odsouzen za velezradu na 20 let odnětí svobody. Několik let strávil v Jáchymově, kde pracoval v uranových dolech. Později byl kvůli nemoci přesunut jinam. Byl propuštěn na amnestii v roce 1960.

  V roce 1968 se podílel na znovuobnovení skautingu v Československu. Při třetí obnově skautingu v roce 1989 se stal členem Ústřední rady Junáka. V roce 1992 byl zvolen starostou, od počátku tisíciletí až do své smrti byl prvním místostarostou Junáka – českého skauta. V roce 1989 byl zakládajícím členem Masarykova demokratického hnutí a až do své smrti členem jeho předsednictva.

  Jiří Navrátil je nositelem mnoha českých a zahraničních skautských vyznamenání – v roce 2002 mu, jako prvnímu z východní Evropy, udělil Světový výbor WOSM nejvyšší světové skautské vyznamenání Bronzový vlk. Jiří Navrátil je také držitelem Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany ČR za činnost ve 2. a 3. odboji a Čestné Medaile T.G.M. udělované Masarykovým demokratickým hnutím. V roce 2008 získal titul Čestný občan městské části Praha 6.

  Zdroj: Praha 6  Nepřehlédněte