Firma napsaná na důchodce kupuje od zemědělské univerzity pozemky za 400 milionů

24.6.2022
Jan Štoll

Česká zemědělská univerzita se na prodeji lukrativních pozemků v Praze dohodla s firmou napsanou na téměř sedmdesátiletého seniora. Podle účetních dokumentů má firma kapitál od někdo dalšího. O pozemky s výměrou téměř 100 tisíc metrů přitom stál pražský magistrát, chtěl tady byty pro 3500 lidí a tramvajovou trať.

Jedná se o velmi lukrativní pozemky v Praze – Sedleci. Institut plánování a rozvoje pro tuto oblast nedávno dokončil studii, podle které tady má vzniknout nová obytná čtvrť. Univerzita chtěla za pozemky minimálně 400 milionů korun, vítěz připlatil 50 tisíc. „Do veřejné soutěže podal nabídku jeden zájemce s cenou 400 050 000 korun,“ uvedla mluvčí univerzity Karla Mráčková. Univerzita v polovině loňského prosince s vítězem podepsala smlouvu o smlouvě budoucí na prodej pozemků. Ten už zaplatil zálohu 5 milionů korun, zbývá splnit jedinou podmínku. „Poslední z těchto podmínek je úhrada zbývající části kupní ceny na vázaný účet ČZU,“ dodává mluvčí.

Oním kupcem je firma Gestate. Tu podle obchodního rejstříku vlastní pan Adolf T., senior bez dalších podnikatelských aktivit. Pohled do tamních účetních listin společnosti ukazuje, že rok před podpisem smlouvy měla vlastní kapitál pouhých 97 tisíc korun. V roce uzavření smlouvy s univerzitou ji přibylo v účetnictví z cizích zdrojů 4,95 milionů korun, právě tak dost na zaplacení pětimilionové zálohy univerzitě. Společnost sídlí v bytě domu, který rozhodně nejde nazvat luxusní rezidencí realitního magnáta.

Kdo skutečně financuje koupi pozemku není možné zjistit, firma nemá veřejné kontakty. A univerzita se o to, komu by mohla pozemky zprostředkovaně prodat, nestará. „ČZU ani nikdo jiný nemá možnosti, zjišťovat, či jakkoli ovlivňovat budoucí majetkoprávní vztahy u nemovitostí, které prodá,“ dodává Mráčková.

Na pozemcích chce pražský magistrát vést klíčovou tramvajovou trať z Podbaby do Suchdola, což by mohlo její stavbu komplikovat, u toho ale mimoděk vyplývá, že pan Adolf T. nejedná sám. „Firma, se kterou byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, podle jejích zástupců vnímá tramvajovou trať jako zhodnocení pozemků a hodlá její výstavbu podporovat,“ sdělila mluvčí Mračková.

Rada Hlavního města Prahy v minulém týdnu schválila studii na stavební rozvoj této lokality, a tak náměstkům Petrovi Hlaváčkovi a Adamu Scheinherrovi uložila jednat s aktéry v území o majetkoprávním uspořádání a spolufinancování rozvoje lokality a veřejné infrastruktury s ohledem na schválenou spoluúčast investorů na rozvoji území Prahy. „Zejména pak ve vztahu k zajištění parametrů pro tramvajovou trať,“ píše se v usnesení.

Praha chtěla pozemky koupit. „Univerzita neměla zájem prodat pozemky hlavnímu městu, ale nabídnout je komerčním subjektům,“ uvedl Tadeáš Provazník z magistrátů hlavního města. „Na dotazy k prodeji jsme na několika jednáních zástupcům MHMP doporučili, aby se soutěže zúčastnili,“ uvádí mluvčí univerzity.

Univerzita tvrdí, že prodej pozemků nijak netajila. „Byl zveřejněn na elektronické úřední desce České zemědělské univerzity v Praze a současně na jednom z nejnavštěvovanějších realitních portálů. Na nich byla informace o prodeji zveřejněna více než 45 dní,“ uvedla mluvčí s tím, že o pozemky předběžně projevilo zájem sedm subjektů a potenciální zájemci se o záměru prodeje dozvěděli.

„Ne, samozřejmě podobná propagace prodávaných objektů je absolutně nedostačující,“ zhodnotil postup univerzity Artem Egorov Pozo-Sandoval, ředitel realitní kanceláře CHIRŠ. Dle jeho zkušeností podobný postup často volí zástupci státních orgánů nebo státních firem, aby se vyhnuli zdlouhavému procesu výběru zprostředkovatele. „Pro úředníka, i když výnos z prodeje nakonec bude horší, je jednoduší a bezpečnější zajistit prodej vlastními silami,“ dodal.

Prodejní cena tak významných pozemků je ve srovnání s nabídkou realitních serverů v této oblasti poměrně nízká, jen něco málo přes čtyři tisíce korun za metr čtvereční, což není příliš mnoho na tak exkluzivní lokalitu s výhledem na Pražský Hrad. Větší propagací prodeje mohla univerzita dost možná oslovit i zájemce, který by nabídnul více.

Rozpaky pak budí zápis z jednání Akademického senátu univerzity z loňského února. „Rektor (Petr Sklenička) informoval o přípravě veřejné soutěže na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví ČZU,… a zmínil, že podrobná dokumentace včetně všech zpracovaných posudků je k nahlédnutí na právním oddělení,“uvádí zápis z projednání záměru prodeji, který probíhal online.

„Kvestor (Jakub Kleindienst) informoval, že s ohledem na jeho předchozí pracovní zkušenosti, se může objevit riziko, že ve věci prodeje pozemků bude označen za podjatého,“ stojí také v zápise s tím, že se proto nebude prodeje účastnit. Jakub Kleindienst dříve působil v dozorčí radě společnosti ML Compet. Tato firma se podílela na korupční kauze hejtmana Ratha ve Středočeském kraji. Podle soudu ML Compet předem vybraným firmám umožnila podílet se na tvorbě zadávací dokumentace, a stanovit stanovit si podmínky výběrových řízení tak, aby jim vyhovovaly.

Kupní smlouvu musí univerzita podle smlouvy o smlouvě budoucí uzavřít do konce tohoto roku, po té bude považována za ukončenou.Nepřehlédněte