11℃
Dnes je 17. červenec , svátek má Martina

Francouzský generál měl zkrotit českou rebelii, málem přitom přišel o penis

Další fotky

Jmenoval se Karel Bonaventura hrabě Buquoy a Češi mu nemohli přijít na jméno už jen proto, že správně se má číst „bykoá“ a ne „bukvoj“, jak k tomu jeho vizuální podoba svádí. Patřil k nejlepším císařským generálům, a kdyby nebyl zabit už v prvních letech třicetileté války, dokázal by protestantům ještě pěkně zatopit.

Reklama

Pokud by se nelekli už jen jeho jména. Ve francouzštině totiž celé zní Charles Bonaventure de Longueval comte de Bucquoy a francouzština byla také jeho rodnou řečí, protože se narodil 9. ledna 1571 v Arrasu. Jeho předkové pocházeli z Francie a z Valonska (jižní Belgie). V roce 1606 se oženil s Marií Magdalenou hraběnkou de Biglia (1573 – 1653), hraběnkou de Sarona, ze staré a vlivné milánské rodiny, s níž měl syna Karla Alberta.

Vždy snil o svobodě a bojuje za ni i dnes. Vizionář a nadšenec Jan Berwid-Buquoy

Buquoyové byli původně zemanským rodem a psali se „de Longueval“ podle vesnice Longueval v Pikardii, kde měli tvrz. 20. června 1580, po povýšení do stavu hrabat, se začali psát „de Bucquoy“. Linie Karla Bonaventury, která se po roce 1618 usadila v Čechách, ono písmeno „c“ vypouštěla a někdy místo „y“ používala „i“, aby se tak odlišovala od linie francouzské a belgické.

Záhada z Mostecké věže. Kam zmizelo 11 lebek českých pánů, které zdobily staroměstskou věž?

Buquoyovo značné vojevůdcovské nadání se projevilo, již v době, kdy byl ještě ve španělských službách. Pro španělské Habsburky obsadil Hertogebusch, hlavní město provincie Severní Brabantsko v dnešním Nizozemsku, a roku 1609 byl jmenován místodržitel Hennegavska, historického území na pomezí dnešní Francie a Belgie. Roku 1613 získal od španělského krále Filipa III. tehdy nejvyšší možné vyznamenání – řád Zlatého rouna. Do služeb císaře Matyáše Habsburského a později Ferdinanda II. vstoupil v roce 1614.

Zapomenutá druhá pražská defenestrace se odehrála před 535 lety. Byla krvavá stejně jako první

V roce 1618 císař Matyáš Habsburský (1557 1619) jmenoval Karla Bonaventuru hraběte Buquoy velitelem císařských vojsk a vyslal ho do Čech s úkolem „zkrotit rebelii“ českých stavů. Podle dobových pramenů však bohužel „svým ušlechtilým a statečným jednáním nemohl zabránit, aby císařská vojska nepustošila a nedrancovala Čechy“. „Krocení rebelie“, čili potlačování stavovského povstání, se mu ale dařilo velmi dobře. Zvítězil v několika důležitých bitvách třicetileté války, především v bitvě u Záblatí na Českobudějovicku, kde 10. června 1619 porazil protestantská vojska vedená hrabětem Petrem Arnoštem Mansfeldem (1580 – 1626).

Pokusy zachytit se okenního rámu jsou vyřešeny údery přes prsty. Když úředníci vyletí z oken

Dne 4. listopadu 1620 při bitvě u Rakovníka byl Buquoy choulostivě zraněn průstřelem obou stehen, kulka se dokonce „oudu přirozeného dotkla.“ Vzhledem ke svému zranění předal před bitvou na Bílé hoře velení císařské armády Rudolfu Tiefenbachovi, která se odehrála dne 8. listopadu 1620. Vlastní bitvy se zúčastnil pouze jako pozorovatel, v jejím průběhu jen jednou nasedl na koně, aby pomohl svému vojsku, když se začalo dařit nepříteli, ale než dojel na bojiště, bylo nebezpečí zažehnáno.

Drtivá porážka vzbouřených stavů u Záblatí. V umění válečném tu byly jen zmatenými učedníky

Za jeho vynikající služby a statečnost mu císař Ferdinand II. (1578 1637) již před bělohorskou bitvou listinou z 6. února 1620 daroval některá česká protestantská panství. Darovaná panství měla rovněž Buquoyovi nahradit jeho válečná vydání. Císař totiž neměl peníze na žold pro vojáky a hrabě je zaplatil ze svého. Darovací listina ze 6. února 1620 byla napsána česky a císař ji pak vlastnoručně podepsal. Buquoy tak získal např. Nové Hrady na Českobudějovicku, Rožmberk nad Vltavou a Libějovice u Vodňan, tvrz Cuknštejn a další.

Nejděsivější první letní den v české historii. Kde proběhl krvavý, letní slunovrat?

Po vzniku ČSR byla některá z těchto panství pozemkovou reformou po roce 1918 zkonfiskována a stala se tzv. „zbytkovými statky“. Ostatní majetek zůstal v držení rodu až do roku 1945. V době druhé světové války se novohradští Buquoyové přihlásili k německému občanství a v roce 1945 proto postihly jejich majetek tzv. „Benešovy dekrety“.

Krvavé divadlo na Staromáku. Tragický konec mužů, jejichž ambice byly větší než schopnosti

Sám Karel Bonaventura Buquoy se z nových panství dlouho netěšil. O život přišel ve svých padesáti letech 10. července 1621 během obléhání pevnosti Nové Zámky na jihozápadním Slovensku. Toho dne chtěli císařští vojáci sklidit pšenici z okolních polí a ochranu žencům zajišťoval právě Buquoy pomocí 1200 jezdců a 300 pěšáků. Z pevnosti proti nim vyrazil oddíl asi 1200 jezdců vedených Štefanem Horváthem, císařští vojáci byli rozprášeni a Buquoy padl do zajetí.

Proč má český lev dva ocasy? A je vůbec český? Mrazivé historické souvislosti vybízejí k odvážným spekulacím!

V jednom okamžiku se zdálo, že by císařští vojáci mohli s pomocí posil z tábora získat na bojišti znovu převahu a zajatce osvobodit. Proto Buquoye dva hajduci, kteří ho střežili, raději namístě zabili. Hrabě byl potom pochován v neoznačeném hrobě v kostele Panny Marie v Rožmberku nad Vltavou. Po smrti generála se správy panství ujala vdova Maria Magdalena, protože jejich syn Karel Albert byl v té době nezletilý.

FOTO: Bonaventura hrabě Buquoy

Bonaventura hrabě Buquoy - Karel Bonaventura de Longueval, hrabě Bukvojský, od Pietera Paula Rubense – WIKIPEDIEBonaventura hrabě Buquoy - Řád zlatého rouna – Zámek VeltrusyBonaventura hrabě Buquoy - Karel Bonaventura na rytině z Theatrum Europaeum – WIKIPEDIEBonaventura hrabě Buquoy - gis.fsv.cvut.czBonaventura hrabě Buquoy - Bitva u Záblatí 10. června 1619 (rekonstrukce z roku 1630) – wikipedie
Další fotky
Bonaventura hrabě Buquoy - Císař Ferdinand II. (1578 – 1637) – wikipedieBonaventura hrabě Buquoy - Císař Matyáš Habsburský (1557 – 1619) na dobovém portrétu – wikipedieBonaventura hrabě Buquoy - Dolní hrad a město Rožmberk. – dar Ferdinanda II. hraběti de Buquoi – wikipedieBonaventura hrabě Buquoy - Hrabě Petr Arnosšt Mansfeld (1580 – 1626) – wikipedieBonaventura hrabě Buquoy - Nové Hrady – dar Ferdinanda II. hraběti de Buquoi – wikipedieBonaventura hrabě Buquoy - Pevnost Nové Zámky – Nové Zámky FotoalbumBonaventura hrabě Buquoy - RožmberkBonaventura hrabě Buquoy - Starý zámek Libějovice – dar Ferdinanda II hraběti de Buquoi – wikipedieBonaventura hrabě Buquoy - Stav Cuknštejna v roce 2000 (před zahájením rekonstrukčních prací) – dar Ferdinanda II. hraběti de Buquoi – wikipedieBonaventura hrabě Buquoy - Trosky Žumberka – kdysi to byl hrad – dar Ferdinanda II. hraběti de Buquoi – wikipedie

Škoda jen, že se hrabě Buquoy nedočkal konečné porážky stavovského povstání, když k němu tak významnou měrou sám přispěl.

 

Dnes, 17:30
A to není nijak nadnesené tvrzení. Byla to právě Amitova výzvědná služba Mosad, která před...
Dnes, 16:00
Když podle romantického mýtu tančil anglický král Eduard třetí, jeden z nejúspěšnějších vladařů ve středověku,...
Dnes, 14:31
Max Urban (*1882 v Praze) studoval v letech 1901 až 1906 architekturu na ČVUT v...
Dnes, 14:00
Zkoušíte se někdy vědomě dotazovat své intuice a ptáte se sami sebe „Jaký mám dojem...
Dnes, 13:53
Z Česka do Německa nelegálně přešlo loni o 260 migrantů víc než v roce 2017....
Dnes, 12:26
Státní veterinární správa nařídila stáhnout z preventivních důvodů z prodeje šarži více než 24 tisíc...
Dnes, 11:30
Všichni ho známe jako toho, který varoval generála Custera před bitvou u Little Big Hornu....
Dnes, 10:00
Většina lidé jezdí na festivaly dost nalehko. Nemusejí se starat o věci a mají pocit,...
Dnes, 09:31
Předsedou Komise pro udržitelnou energii a klima Rady hlavního města Prahy byl jmenován ekolog a...
Dnes, 08:00
Červená řepa patří mezi nejsladší druhy zeleniny. Někdo ji miluje na všechny způsoby, jiný zásadně...
Reklama