František Josef I. umíral za stolem, nikdo mu nedokázal pomoct

21.11.2022
Jaroslav Svoboda

V době, kdy se císař František Josef I. narodil, činila předpokládaná délka života zhruba 40 let, on tuto délku přesáhl více než dvojnásobně. Zemřel 21. listopadu 1916 ve věku osmdesáti šesti let. Ovšem, po celý svůj život byl až záhadně zdráv. Co za tímto zdravím skutečně stálo?

Starý Prohaska, jak se šeptem říkalo císaři podle častého vídeňského příjmení byl možná více než císař pilný úředník. Jeho denní program totiž probíhal s vojenskou přesností. Po ranní toaletě se ve své pracovně posadil k psacímu stolu a po dlouhé hodiny zpracovával akta, která mu byla předložena v čistopisu a bez korektur. Zásadně odmítal dokumenty psané na stroji a rovněž nepoužíval telefon. Proto vypadal jako nenápadný úředník, který sedí, podepisuje a listuje v papírech.

Doba, kdy nás byly tři miliony a první sčítání lidu

Avšak, v Čechách se vznik této přezdívky traduje trochu odlišně. Když byl císař na návštěvě v Praze, vyšla v novinách jeho fotografie s titulkem „Procházka na mostě“ a od té doby se mu říkalo „starý Procházka“.

Probuzení bylo základ

Pokud byl císař zdráv, budil ho každý den přesně o půl čtvrté ráno tichým ranním pozdravením jeho osobní komorník. Císař se ho obyčejně zeptal, jaké je počasí. Pak do jeho ložnice přinesli gumovou koupací vanu. Ta byla skládací a po použití ji dali oschnout na zadní schodiště. Ani v Hofburgu, ani v Schönbrunnu totiž císař neměl koupelnu.

Žádný sex, veličenstvo! Císařovna Sisi jej nenáviděla

Sám se nemyl

Ve své gumové vaně se sám nemyl, nýbrž se vždycky dal umýt. Poté každé ráno přicházel kadeřník, který měl na starosti holení, kosmetické krémy a podobně. V případě potřeby nastoupil i operatér kuřích ok. Když bylo toto vše hotovo, nastoupil na vizitu císařův osobní lékař. Dvacet let tuto funkci vykonával dr. Josef Kerzl. Moc práce však neměl, protože František Josef se těšil trvale dobrému zdraví.

Pořádek a klid byly půl zdraví

Právě tento vyrovnaný způsob života a pevně stanovený režim mu zjednával klid a odstup od věcí. Nebyl štván termíny a nebyl vystaven tlaku. Měl také po celý život výborné spaní a nikdy nesměl být ze spánku rušen. Když 30. ledna 1889 spáchal sebevraždu jeho syn Rudolf, byl na místo vyslán císařův osobní lékař dr. Widerhofer. Do vídeňského Hofburgu se vrátil až k desáté hodině večer. K císaři nebyl vpuštěn, neboť Jeho Veličenstvo již spalo!

Smrt přišla večer

Začátkem listopadu 1916 začal císař viditelně chátrat. Trápil ho kašel a ztrácel na váze, 9. listopadu měl poprvé horečku. O deset dní později lékaři konstatovali zánět plic. František Josef, který stále ještě pracoval u psacího stolu, se zamotal do deky, ve které měl zabaleny nohy, a spadl na zem. Nikdo to však nezpozoroval. Museli jej od toho dne hlídat pravidelně komorníci.

Povinná školní docházka jen šest let. Jaká byla historie českých škol

V úterý 21. listopadu měl císař teplotu 38,1 °C, přesto však seděl od časného rána u psacího stolu. Z lékařského hlediska byl jeho stav beznadějný. Odpoledne horečka stoupla a císař u stolu několikrát usnul. Tělo se bránilo, co to jen šlo. O půl čtvrté pak naposledy něco podepisuje. Lékaři naléhají, aby byl uložen do postele, on na konci svých sil však ještě protestuje: „Mám ještě moc práce.“ Když se konečně dostal do postele, řekl svému komorníkovi Ketterlovi: „Zítra ráno o půl čtvrté!“

O něco později chce pít, nikdo mu však nedokáže pomoct, aby se napil ze šálku čaje. V posledních chvílích pomáhá opět komorník, který svému císaři nadzvedává polštář, aby se mohl napít. „Proč to teď jde?“ ptá se umírající císař. Ztrácí vědomí, nemůže dýchat. Pokoj se hned začíná plnit lidmi, kteří se přišli rozloučit s umírajícím monarchou. Smrt nastala v devět hodin a pět minut večer.


Témata:

Nepřehlédněte