Geniální elektrotechnik měl spáchat atentát pomocí Foucaultova kyvadla, proslavil se ale bezdotekovým hudebním nástrojem

Další fotky

Hra na jeho teremin vypadá jako kouzlo. Interpret pohybuje rukama v blízkosti jakési krabice s anténami a vyluzuje z ní tak zvuky právem označované jako „hudba sfér“. Lev Sergejevič Těrmen část života prožil jako prominent v USA a zakusil i roky věznění v gulagu. Proč přesně, se už asi nikdy nedozvíme…

Narodil se v Petrohradě 15. srpna 1896 jako prvorozený ve šlechtické pravoslavné rodině s francouzskými kořeny hugenotů (původně se předkové psali „Theremin“). Otec byl známý právník. Lev Sergejevič Těrmen dostal takovou výchovu, jaká byla v těchto kruzích obvyklá – dostával lekce hry na violoncello, doma měl k dispozici vybavenou fyzikální laboratoř a rovněž domácí hvězdárnu. Za absolvování střední školy v Petrohradě obdržel stříbrnou medaili (1914). Na Petrohradské konzervatoři promoval ve hře na violoncello (1916). Současně studoval na univerzitě fyziku a matematiku. V roce 1916 byl odveden do armády, kde absolvoval důstojnický elektrotechnický kurz. Sloužil potom na vysílačce Carskoje Selo, poblíž Petrohradu, která měla nejvyšší výkon v celé říši. Po říjnové revoluci pracoval dál na stejném místě až do roku 1920. Pak studoval na Petrohradském polytechnickém institutu, který úspěšně absolvoval v roce 1926.

Krutý Kocourkov sovětských leteckých konstruktérů. Vymyslel ho sám Stalin

V roce 1919 se Lev Těrmen stal vedoucím laboratoře Fyzikálně-technického ústavu v Petrohradě. Zkonstruoval hudební nástroj, který nazval etherphone, později nazývaný „theremin“ nebo „termenvox“, na který se hraje, niž by se ho hudebník dotýkal. Ve 20. letech Těrmen svůj nástroj předváděl v Sovětském svazu a dalších evropských zemích.

Co bylo třeba zlepšit v oblasti elektrotechniky, to vylepšil. Živý Cimrman, František Křižík

V březnu 1922 proběhla v Kremlu za účasti Lenina předváděcí výstava Těreminových vynálezů, včetně poplachového zařízení. Těrmen Leninovi také vysvětlil princip činnosti „Thereminu“ a Lenin se na tomto pozoruhodném hudebním nástroji pokusil o zahrání Glinkovy romance „Skřivánek“.  Těrmen také v letech 1925 – 1926 vynalezl jeden z prvních televizních systémů – tzv. „vzdálenou vizi“. V roce 1927 měl Těrmen velký úspěch na mezinárodní hudební výstavě ve Frankfurtu a dostal množství pozvánek do velkých evropských měst, aby i tam předvedl svou úžasnou „hudbu sfér“.

Strašná smrt na elektrickém křesle. Poprvé již před 129 lety a s Edisonovým přispěním

V roce 1928 se Těrmen, stále občan Sovětského svazu, zřejmě na příkaz sovětské tajné služby NKVD, přestěhoval do USA. Po příjezdu si dal svůj nástroj patentovat jako „theremin“ a prodal licenci na výrobu jeho zjednodušené verze. Rovněž získal patent na svůj poplašný systém a vyvinul poplachové systémy pro věznice Sing-Sing a Alcatraz v rámci společnosti „Teletouch Inc.“, kde byl v letech 1931 – 1938 ředitelem. V New Yorku si posléze na dobu 99 let pronajal šestipodlažní budovu pro hudební a taneční studio. Tím vznikly podmínky pro vytvoření obchodní mise Sovětského svazu v USA a sovětská výzvědná služba tam také získala „střechu nad hlavou“. Ostatně, Sovětský svaz měl během druhé světové války ve Spojených státech, tj. v zemi svého spojence, více špionů než v nepřátelském nacistickém Německu. McCarthy v 50. letech tedy vůbec nepřeháněl, když vyslovil obavy z komunistické infiltrace USA, kterou pak jeho výbor vyšetřoval.

Ruský vynálezce proslul jako „ranhojič“ polámaných kovů. Léčil je elektrickým obloukem

V polovině 30. let se Těrmen rozvedl s manželkou Jekatěrinou Konstantinovou a vzal si za ženu Lavinii Williamsovou (1916 – 1989), tanečnici prvního černošského baletu. V roce 1938 byl odvolán do Moskvy a tajně opustil USA, dokonce snad z nich byl přímo unesen. Chtěl, aby Lavinie odjela s ním, ale bylo mu řečeno, že za ním přijede později. Když pro něho přišli, Lavinia byla náhodou doma a měla dojem, že její manžel byl odveden násilím. Nikdy už ho potom neviděla.

Aféra Watergate zůstává stále záhadou. I po 45 letech

V roce 1947 Lavinia navštívila Claru Rockmorovou, americkou houslistku a virtuózku hraní na „theremin“ a celá šťastná se od ní dozvěděla, že její muž žije. Za nějakou dobu si začali psát a Těrmen ji dokonce znovu požádal o ruku. Většinu posledních let Lavinia strávila v New Yorku, ale v únoru 1984 se odstěhovala na Haiti. Noviny „The New York Times“ uvedly, že zemřela v tamním hlavním městě na infarkt, ačkoli několik dalších zdrojů, včetně Beryl Campbell, uvádí jako příčinu jejího úmrtí otravu jídlem neznámého původu.

V Sovětském svazu, ani v Leningradě, ani v Moskvě nemohl Těrmen sehnat práci. V březnu 1939 byl v SSSR zatčen a obviněn z toho, že se jako člen fašistické organizace podílel na přípravě atentátu na Kirova.

Na svědomí měl tisíce životů, přesto byl oblíbenější než Stalin. A také na to doplatil

Podle obvinění, které bylo proti Těrmenovi vzneseno, měli astronomové připravit instalaci Foucaultova kyvadla a jakmile by se k němu Kirov přiblížil, Těrmen měl vyslat z USA radiový signál a připravenou náloží vyhodit kyvadlo do vzduchu a Kirova tak zabít. I když po technické stránce jde o zcela absurdní obvinění, Těrmen byl odsouzen na osm let do vězení a poslán do gulagu na Kolymě. Ze začátku pracoval jako předák pracovního týmu a pak byl převeden na výzkumné pracoviště leteckého konstruktéra Tupoleva (zvané Tupolev šaraga), kde Tupolevovým asistentem byl budoucí kosmický konstruktér Koroljov. Těrmen a jeho kolegové byli sice v gulagu pod dozorem NKVD, ale jídlo a zacházení s nimi bylo o trochu lepší, než bylo v gulazích standardem pro obyčejné vězně.

Uměli byste dokázat, že Země obíhá okolo Slunce? Nevěřte smyslům, ale matematice

Dalším Těrmenovým vynálezem bylo odposlouchávací zařízení Buran, tajně nainstalované na velvyslanectví USA v Moskvě. Za jeho vývoj Těrmenovi sovětská vláda jako jedinému odsouzenému vězni udělila roku 1947 Stalinovu cenu prvního stupně. Vzhledem k tomu, že laureát byl v té době stále ještě vězněm a jeho práce podléhala utajení, tato informace nebyla zveřejněna. Vylepšené Těrmenovo zařízení, tzv. endovibrátor, bylo zamaskováno jako obraz pečetě USA a darováno americkému velvyslanci v Moskvě. Američané toto odposlouchávací zařízení objevili až v roce 1952 a předložili ho OSN jako důkaz špionážní činnosti SSSR.

Sovětský James Bond se jmenoval Kim Philby. Aspoň tedy ženy miloval stejně jako on

V roce 1947 byl Těrmen rehabilitován, ale nadále pracoval v konstrukčních kancelářích v systému NKVD na vývoji odposlechových systémů. V jeho třetím manželství, a to s Marijou Gušinovou, se mu narodily dvě dcery, zatímco jeho dvě předchozí manželství zůstala bezdětná.

Zprávy o jeho dalším životě se rozcházejí. Podle některých údajů roku 1946 požádal o penzi a pracoval jako mechanik v laboratoři akustiky. Podle jiných působil na více místech. V roce 1991, ve věku 95 let, několik měsíců před rozpadem SSSR, Těrmen požádal o přijetí do komunistické strany. Své rozhodnutí vysvětlil tím, že to kdysi slíbil Leninovi a snažil se slib splnit, dokud strana ještě existuje.

Naivní idealista i nositel pokroku. Vojta Náprstek prchal před smrtí za oceán. Jaké vynálezy nám z ciziny přivezl?

Až do své smrti byl Těrmen plný energie a optimismu. Dokonce žertoval, že je nesmrtelný. Na důkaz toho navrhl, aby se jeho příjmení (v ruštině) četlo pozpátku: Термен — не мрёт.

Ani on ale smrti neunikl. Zemřel 3. listopadu 1993. Jak noviny později uvedly: „Ve věku devadesáti sedmi let odešel Těrmen k těm, kteří vytvářeli obraz doby – ale za rakví nešel nikdo kromě dcer s rodinami a několik mužů nesoucích rakev…“

FOTO: Lev Sergejevič Těrmen

Lev Sergejevič Těrmen - Lev Těrmen hraje na svůj nástroj – wikipedieLev Sergejevič Těrmen - Etherwave_Theremin_KitLev Sergejevič Těrmen - Lavinia Williams v roce 1955 – wikipedieLev Sergejevič Těrmen - 290px-Lydia_kavinaLev Sergejevič Těrmen - Clara Reisenberg Rockmore (houslová virtuózka) s Těrmerem – wikipedie
Další fotky
Lev Sergejevič Těrmen - Endovibrátor – sovětské odposlouchávcí zařízení na velvyslanectví USA v Moskvě – zamaskované – WikiwandLev Sergejevič Těrmen - Endovibrátor – sovětské odposlouchávcí zařízení na velvyslanectví USA v Moskvě – odkryté – ru.wikipedia.orgLev Sergejevič Těrmen - Stalinova cena udělovaná za vynikající výsledky v oblasti vědy a techniky , vojenské vědy, literatury a umění – wikipedie

V roce 2005 uvedlo Dejvické divadlo hru Petra Zelenky „Teremin“ inspirovanou Těrmenovým pobytem ve Spojených státech. V hlavní roli exceloval Ivan Trojan, který se naučil ovládat i vynálezcův pozoruhodný hudební nástroj. Jinak můžeme zaslechnout jeho podmanivých zvuk např. ve znělce k seriálům Vraždy v Midsommeru nebo Akta X.

 

Včera, 17:30
Muž bez morálky a citu, patologická osobnost se sadistickými choutkami a zvrácenou sexuální touhou. Od...
Včera, 16:00
Pán můj, král Assar, ti posílá meč, princi. Takový najdeš jen ve zbrojnici nejmocnějšího vládce....
Včera, 15:11
Narodil se 26. února 1930 v Košicích, kam jeho tatínek, kantor, odešel za prací. V...
Facebook Pavol Seriš: Samko Tále
Včera, 14:55
Symbolicky necelé dva týdny před slovenskými parlamentními volbami (uskuteční se v sobotu 29. února), jejichž...
Včera, 14:00
Jak také jinak, když se tento zatvrzelý kacíř, Martin Húska, nechtěl svých bludů vzdát? A...
Včera, 11:30
Vytvořili jste si doma jarní atmosféru nákupem kvetoucích jarních cibulovin? Drobné narcisy, krásné tulipány či...
Včera, 10:13
Současná česká spisovatelka Eva Filipová se hlavně věnuje tématu společenského chování a gastronomie. Je nejen...
Včera, 10:00
A to přesto, že kulomet Gatling nepatří mezi zbraně automatické. K nabíjení a odhozu vystřelené...
Včera, 08:00
Vedení domácnosti není žádná legrace. Proto se musí všechno řádně naplánovat, aby to doma šlapalo...
25.2.2020
Bezpečnostní rada státu nedoporučuje občanům České republiky kvůli šíření nového koronaviru cesty do italských regionů...
Reklama