Havlíčkovo ministerstvo šetří, klíčové propojení dálnic D1 s D35 chce jen třípruhé

27.10.2021
Jan Štoll

Ředitelství silnic a dálnic už rýsuje budoucí podobu silnice I43 na Brněnsku. Klíčový tah pro řidiče ve směru na sever republiky ale nejspíš nebude plnohodnotný. Budoucí spojnici dálnic D1 a D35 prosazuje Ministerstvo dopravy vedené Karlem Havlíčkem (ANO) v levnější třípruhé variantě. Plnohodnotnou čtyřpruhou chce proti tomu kraj, města i dopravní policie.

Přípravě propojky se dlouhodobě věnuje senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL), organizuje k tomu besedy s úřady a městy, kterých se týká. Upozorňuje, že prosazovanou variantu cesty ve formě vystřídaného třípruhu zřejmě nikdo nechce. „Ohledně podpory kategorizace silnice Svitávka-Staré Město ve variantě 4pruhové jsem psala ministrovi dopravy, k výzvě se přidalo celkem 19 podnikatelů, Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 a kromě 25 obcí svazku se přidalo dalších 12 obcí. Město Boskovice i hejtman Jihomoravského kraje se ke mně přidali a apelovali na ministra dopravy ve smyslu podpory 4pruhu v tomto úseku,“ říká senátorka Vítková. Zároveň dodává, že má sama bohaté řidičské zkušenosti s oblastí, dopravní situaci popsala jako nepříliš dobrou, známou kolonami.

„V úseku Svitávka- Borušov skutečně preferujeme formu vystřídaného třípruhu, protože se jedná o variantu, která má z předložených variant nejlepší poměr mezi přínosy a náklady,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Podle prognóz ministerstva předpokládaný počet aut postupně od Brna na sever slábne. V roce 2050 se má jednat o 10 tisíc vozidel za 24 hodin. „Čtyři pruhy tedy nebudou potřeba. To vedlo k podpoře výběru kapacitně vhodnější komunikace ve formě právě vystřídaného třípruhu. Ve srovnání se čtyřpruhem je přibližně o 5,5 miliardy korun levnější,“ dodává Jemelka.

Dopravní policie Jihomoravského kraje to ale vidí jinak. „Z pohledu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se jako vhodnější jeví směrově dělené uspořádání komunikace s režimem pruhů 2+2 v celém úseku Brno – Staré Město,“ uvádí ve sdělení Lubomír Sedlák a vysvětluje. „Především snižování počtu jízdních pruhů ze dvou do jednoho může zvyšovat pravděpodobnost vzniku kolizních situací.“ Ředitelství silnic a dálnic ale nemá možnost podobu spojky ovlivnit. „O podobě komunikace rozhoduje Ministerstvo dopravy nikoliv ŘSD,“ říká mluvčí ŘSD Jan Studecký.

K čtyřpruhé variantě se kloní i hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. „I čtyřpruhové uspořádání vykázalo ekonomickou přijatelnost a pro veřejnost a dotčené občany by bylo těžko obhajitelné řešení, pokud neumí odvést veškerou tranzitující dopravu,“ říká mluvčí kraje Alena Knotková.

„Silnice I/43 je připravována jako spojka dálnic D1 a D35 a je nanejvýš vhodné, aby veškerá doprava mezi nimi se vázala na novou trasu a nezatěžovala dále parametricky nevhodnou starou silnici I/43, vedoucí intravilány několika měst a obcí,“ dodává Knotková.

A ošizenou spojnici nechtějí ani města. „Město Boskovice jednoznačně preferuje kategorizaci silnice Svitávka-Staré Město ve variantě čtyřpruh. Vzhledem k již aktuální hustotě provozu a očekávanému dalšímu nárůstu v budoucnu je řešení formou střídavého třípruhu nesystémové, nevyhovující a současnou situaci neřešící,“ tlumočí postoj starosty Boskovic mluvčí Jaroslav Parma.

„Dle uplynulého setkání s občany (Černá Hora), lze dospět k závěru, že s námi zvolenou efektivní variantou nemá veřejnost problém. Toto se zde vůbec nediskutovalo,“ argumentuje Jemelka.

Naděje řidičů na Brněnsku ale umírá poslední, stávající ministr dopravy dosluhuje. „Je až nepochopitelné, že Ministerstvo dopravy přes všechny tyto apely stále trvá na variantě vystřídaného třípruhu. Vyčkám na obsazení postu nového ministra dopravy, jsem připravena s ním ihned jednat a pokusím se získat jeho podporu,“ uvedla senátorka Vítková.

Nový minstr dopravy bude zřejmě schopen zvrátit rozhodnutí Centrální komise Ministerstva dopravy. Aktuálně ale ještě není jasné, kdo ji bude v novém vládním kabinetu zastávat.

Zdroj: vzNepřehlédněte